Chemia – studia w Opolu

Studia na kierunku chemia znajdują się wśród propozycji Uniwersytetu Opolskiego. Studia chemiczne prowadzone są na Wydziale Chemii UO.

Podejmując studia na kierunku chemia uzyskasz szeroką wiedzę i umiejętności z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych. Dzięki wykładom i ćwiczeniom laboratoryjnym zdobędziesz wiedzę o nowoczesnych sposobach syntezy związków, nowoczesnych metodach badań ich właściwości fizykochemicznych oraz  struktury.

Uzyskując stopień licencjata chemii, masz otwarte możliwości pracy na całym świecie. Po ukończeniu tego kierunku możesz podjąć pracę w laboratoriach i przedsiębiorstwach, w instytutach badawczych, jak i dalej kontynuować pogłębianie wiedzy na II stopniu studiów chemicznych. Studia te umożliwiają podjęcie pracy nie tylko na terenie Polski, ale również poza jej granicami, w szczególności w obszarze Unii Europejskiej.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemii UO?

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego ma ugruntowaną pozycję na Opolszczyźnie, kształci od ponad 50 lat absolwentów zajmujących szereg kluczowych stanowisk w zakładach pracy oraz administracji państwowej.

Wyremontowany, unowocześniony, dobrze wyposażony budynek oferuje zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności. Stosunkowo nieduży Wydział Chemii jest dostosowany do potrzeb regionu, co stanowi jego zaletę.

Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są indywidualnie przez studenta, przez co wzrastają jego umiejętności oraz samodzielność. Istotny jest również dostęp studenta do specjalistycznego sprzętu, szczególnie podczas pracy dyplomowej, oraz zdobywanie umiejętności jego obsługi, co jest istotne podczas poszukiwania pracy.

Relatywnie mała liczba studentów oraz nauczycieli akademickich na Wydziale Chemii pozwala na indywidualne podejście do studenta i sprzyja tworzeniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania. Dobry kontakt z nauczycielami jest szczególnie istotny przy wyborze promotora oraz realizacji pracy dyplomowej. Kadra, w większości samodzielni pracownicy naukowi, składa się ze specjalistów publikujących swoje prace w prestiżowych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Prace dyplomowe (licencjata, magistra) są najczęściej wplecione w tok prowadzonych badań. Często, przy odpowiednim wkładzie pracy, studenci są współautorami prac naukowych, co potwierdza jakość uzyskanego dyplomu i daje poczucie własnej wartości.

Wydział jest otwarty na współpracę krajową i zagraniczną. Studenci korzystają z możliwości wymiany z innymi uczelniami w kraju i za granicą, zasadniczo w ramach programów MOST i ERASMUS. W porównaniu z dużymi ośrodkami akademickimi, łatwiej jest się do takich programów zakwalifikować.

Uczelnie prowadzące kierunek chemia w Opolu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia chemiczne Opole. Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia