Kierunki studiów PoznańnewStudia geograficzneStudia PoznańStudia przyrodniczeStudia techniczne

Gospodarka przestrzenna – studia w Poznaniu

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna przygotowują fachowców w zakresie umiejętności przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego. W Poznaniu można podjąć studia na tym kierunku na dwóch uczelniach.

Naukę na kierunku gospodarka przestrzenna proponują w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Przyrodniczy. Studia realizowane są zarówno jako studia inżynierskie (na UAM oraz UPP) oraz jako studia licencjacki (UAM).

Gospodarka przestrzenna na UAM w Poznaniu

Zarówno studia inżynierskie jak i licencjackie stawiają sobie podobne cele. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, korzystający z dorobku wielu nauk, m. in. ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają absolwentom m.in. na opracowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie i przeprowadzanie projektów inwestycyjnych w skalach: lokalnej, regionalnej i krajowej, opracowywanie analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych oraz zarządzanie jednostkami terytorialnymi.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Podstawy urbanistyki i architektury,
  • Podstawy geodezji i kartografii,
  • Prawoznawstwo,
  • Projektowanie urbanistyczne,
  • Projektowanie komputerowe w środowisku CAD,
  • Systemy informacji geograficznej GIS,
  • Grafika inżynierska,
  • Rysunek techniczny i planistyczny,
  • Wizualizacja 3-D w gospodarce przestrzennej,
  • Planowanie przestrzenne

Praca po studiach

Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych w dziedzinie planowania przestrzennego, a po ich uzyskaniu wykonywać zawód urbanisty. Absolwent przygotowany jest do pracy w: administracji publicznej (głównie wydziały planowania przestrzennego, urbanistyki, ochrony środowiska, rozwoju społeczno-gospodarczego), przedsiębiorstwach zajmujących się rozwojem społeczno-gospodarczym, planowaniem przestrzennym, firmach otoczenia biznesu, agencjach nieruchomości itp.

Studia proponuje kandydatom Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Studia na kierunku  gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności do przygotowywania dokumentów planistycznych i ofert inwestycyjnych, prowadzenia prac w procesach zarządzania rozwojem w skali lokalnej i regionalnej, podejmowania współpracy z regionami europejskimi oraz udziału w pozyskiwaniu środków z UE na rozwój regionalny i infrastrukturę, opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych, konstruowania lokalnych strategii rozwoju oraz rewitalizacji obszarów wiejskich.

Kierunek gospodarka przestrzenna w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia geograficzne Poznań. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia