Kierunki studiówKierunki studiów w PolsceKierunki techniczne w PolscePoznaj kierunekStudia techniczne

Inżynieria ochrony klimatu – poznaj kierunek studiów!

Kierunek Inżynieria ochrony klimatu pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności dotyczące strategii i technik sposobów przeciwdziałania dalszym zmianom klimatu.

Studenci kierunku Inżynieria ochrony klimatu zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące m.in.: przyczyn zmian klimatycznych oraz ich skutków dla gospodarki, środowiska i społeczeństwa w skali lokalnej i globalnej; strategii i technik sposobów przeciwdziałania dalszym zmianom klimatu; zasad gospodarki rolnej i leśnej jako podstawy ich funkcjonowania w warunkach zmieniającego się klimatu; biologicznych, biotechnicznych i technicznych działań zmniejszających negatywne skutki zmian klimatycznych, w tym odnawialne źródła energii, czy ekologiczne budownictwo; efektywnego gospodarowania i zarządzania zasobami środowiska w tym zasobami wodnymi w miastach i w krajobrazie rolniczym.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Inżynieria ochrony klimatu

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia