Łódzkie uczelnie w rankingu 2021

Łódź należy do jednych z największych ośrodków akademickich w Polsce. Swoje siedziby mają tutaj czołowe polskie uczelnie. Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi należą do jednych z najbardziej prestiżowych w skali naszego kraju. Czy wysoką pozycję łódzkich uczelni potwierdzają ich miejsce w rankingach? Warto to sprawdzić.

Najnowszy ranking polskich uczelni, przygotowany przez Perspektywy został właśnie opublikowany. Jak wypadły w nim łódzkie uczelnie, czy zajmują czołowe pozycje? Najważniejszym zestawieniem wspomnianego rankingu jest Ranking Uczelni Akademickich 2021. Obejmuje on uczelnie, które mogą nadawać tytuły doktorskie. Trzy państwowe uczelnie, których nazwy pojawiły się wyżej, spełniają oczywiście to kryterium. Znalazły się więc w zestawieniu. W zestawieniu szkół znalazła się również łódzka Akademia Nauk Społecznych – znana w kraju uczelnia niepaństwowa.

Która łódzka uczelnia najlepsza w rankingu 2021

O miano najlepszej uczelni państwowej od lat rywalizują w Łodzi Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

W rankingu 2021 najlepszą uczelnią została Politechnika Łódzka. Sklasyfikowana została na 8. miejscu wśród polskich uczelni. Tę pozycję zajmowała również w poprzednich rankingach.

Wyniki rankingu komentuje rektor, prof. Krzysztof Jóźwik:

Niezmiennie należymy do najlepszych uczelni w Polsce. Patrząc na poszczególne grupy kryteriów (w sumie jest ich siedem), najwyżej – na 3. miejscu uplasowaliśmy się pod względem innowacyjności. W porównaniu z ubiegłym rokiem przesunęliśmy się wyżej w umiędzynarodowieniu (skok o 4 pozycje) i warunkach kształcenia (wyżej o 6 pozycji). Miejsce w TOP 10 polskich uczelni jest potwierdzeniem, że Politechnika Łódzka się dobrze rozwija. Jest to też motywacja do jeszcze większej aktywności naukowej i dydaktycznej, tym bardziej, że w tym roku „o włos” wyprzedziła nas Politechnika Gdańska – wśród uczelni technicznych przesunęliśmy się na piąte miejsce. Nie oznacza to, że zwolniliśmy tempo. Wskaźnik rankingowy PŁ wzrósł o 8,1 punktu w porównaniu z rokiem ubiegłym, w pierwszej dziesiątce uczelni, jest to drugi najwyższy przyrost. Od Politechniki Gdańskiej i Wrocławskiej, które są bezpośrednio przed nami dzieli nas 1,4 i 1,7 punktu. Jesteśmy zdeterminowani do dalszego dynamicznego rozwoju i osiągania znakomitych wyników w każdej działalność, którą prowadzimy. Jestem przekonany, że mamy silne argumenty wskazujące naszym partnerom, studentom i kandydatom na studia, że Politechnika Łódzka to instytucja, z którą warto się związać. 

Na początku drugiej dziesiątki (miejsce 11.) sklasyfikowany został Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Rok temu był na miejscu 14.

Cieszymy się, że nasza strategia rozwoju uczelni przynosi efekty i znajduje odzwierciedlenie w rankingach krajowych i międzynarodowych. Warto pamiętać, że za tymi statystykami stoją ludzie. To dzięki ich codziennej pracy i zaangażowaniu nasza uczelnia dynamicznie się rozwija i buduje pozycję silnego ośrodka akademickiego. Wierzę, że takie wyniki są doskonałą motywacją do podejmowania dalszych wysiłków, sięgania po więcej

mówi prof. Radzisław Kordek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Trzecie miejsce wśród uczelni zajął Uniwersytet Łódzki. W skali całego kraju sklasyfikowany na miejscu 23.

Wśród najlepszych uczelni w Polsce znalazła się także Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. (poz. 38).

W zestawieniu znalazła się także inna jeszcze niepaństwowa uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Znalazła się jednak w końcówce rankingu.

Ranking nie obejmuje uczelni artystycznych.

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia