Na których polskich uczelniach można studiować kierunek lekarsko-dentystyczny?

Kierunek studiów, któremu chcemy poświęcić trochę waszej uwagi to kierunek lekarsko-dentystyczny. Jeśli chcesz zostać w przyszłości stomatologiem warto poznać informacje dotyczące uczelni, na których można zdobyć potrzebną wiedzę do wykonywania zawodu.

O ile kierunek lekarski można studiować już na kilku uczelniach niepaństwowych w Polsce, to dla kandydatów na kierunek lekarsko-dentystyczny czekają miejsca wyłącznie na uczelniach państwowych. Co więcej ich lista jest bardzo ograniczona i sprowadza się do renomowanych uczelni medycznych, uniwersytetów.

Studia dentystyczne to doskonała okazja do zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych, które przydatne będą przy wykonywaniu zawodu stomatologa. Nauka na studiach trwa 5 lat i realizowana jest jako studia jednolite magisterskie. Po zakończeni nauki można ubiegać się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu lekarza dentysty (egzamin państwowy, który potwierdza kwalifikacje i gwarantuje uzyskanie pełnych praw zawodowych).

Studia przygotowują do:

  • przeprowadzenia diagnostyki najczęstszych chorób, oceny i opisu stanu somatycznego pacjenta,
  • prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej w zakresie profilaktyki i leczenia oraz w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej,
  • badania oraz interdyscyplinarnego leczenia pacjenta w zakresie problemów stomatologicznych,
  • skutecznej komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz do prowadzenia badań naukowych,
  • wykazywania kompetencji koniecznych do kierowania zespołem stomatologicznym,
  • postępowania klinicznego opartego na wiedzy i respektującego zasady humanitaryzmu.

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym należą do tych, na które ciężko się dostać. Stosunkowo mało jest miejsc a chętnych wielu. Najczęściej jest kilkunastu kandydatów na jedno miejsce.

Wśród przedmiotów z matury branych pod uwagę w procesie rekrutacji najczęściej pojawiają się: biologia, chemia, fizyka i matematyka.

Uczelni, na których można podjąć naukę na kierunku lekarsko-dentystycznym jest w Polsce dziesięć. Poniżej prezentujemy ich listę

Kierunek lekarsko-dentystyczny – lista uczelni, na których można studiować kierunek

To dokładnie 10 propozycji. Jeśli interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Perspektywy pracy po studiach

Po ukończeniu studiów przed absolwentami otwiera się wiele możliwości zatrudnienia. Absolwenci mogą podejmować pracę jako lekarze dentyści we własnych gabinetach lub w większych przychodniach czy klinikach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Po ukończeniu studiów można również znaleźć zatrudnienie  w instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo – rozwojowych, instytucjach zajmujących się propagowaniem edukacji prozdrowotnej. Atrakcyjnym kierunkiem jest rozwój naukowy, skoncentrowany np. na rozwoju nowych technologii w stomatologii lub badaniem nowych form leczenia poszczególnych chorób.

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym należą do tych, na które ciężko się dostać. Stosunkowo mało jest miejsc a chętnych wielu. Najczęściej jest kilkunastu kandydatów na jedno miejsce.

Wśród przedmiotów z matury branych pod uwagę w procesie rekrutacji najczęściej pojawiają się: biologia, chemia, fizyka i matematyka.

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia