Ochrona środowiska w Poznaniu

Interesują Cię studia na kierunku ochrona środowiska w Poznaniu? Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego właśnie kierunku?

Czy warto studiować na kierunku ochrona środowiska?

Ochrona środowiska to kierunek studiów łączący nauki przyrodnicze, biologiczne, ścisłe, ekonomiczne, prawnicze oraz wiele zagadnień z innych dziedzin. Jeśli marzysz o tym, by czynnie walczyć o poprawę stanu środowiska naturalnego, rozwiązywać problemy związane ze zmianami klimatu, projektować, planować, wprowadzać innowacje itp., to ochrona środowiska może być dla Ciebie świetną propozycją. Zapotrzebowanie na specjalistów ochrony środowiska jest stale wysokie, więc kariera zawodowa przed Tobą!

Ochrona środowiska w Poznaniu – gdzie studiować?

Studia na kierunku ochrona środowiska prowadzą dwie poznańskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Program studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska, prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, poza przedmiotami podstawowymi (matematyka, chemia i fizyka), obejmuje treści kształcenia  w zakresie nauk przyrodniczych, organizacji ochrony  przyrody i środowiska,  gospodarki odpadami komunalnymi, rozpoznawania, programowania i monitorowania zagrożeń dla środowiska, nowych technologii  w ochronie środowiska, w tym biotechnologicznych, aspektów prawnych i ekonomicznych, edukacji ekologicznej.

Kierunek  o profilu ogólnoakademickim wyróżnia przede  wszystkim  możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej z zakresu ochrony i kształtowania środowiska.  Szeroki profil kształcenia, oparty o profesjonalnie prowadzone wykłady oraz ćwiczenia (w nowocześnie wyposażonych laboratoriach), wzbogacony jest  zajęciami terenowymi realizowanymi w uznanych przedsiębiorstwach, wyjazdami studyjnymi, praktyką zawodową oraz programem ERASMUS. Uzyskane wykształcenie jest elitarne. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy, jak również przygotowani są  do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych.

Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną środowiska;
  • instytucje administracji państwowej i samorządowej;
  • jednostki naukowo-badawcze;
  • firmy doradcze, eksperckie;
  • instytucje finansujące działania związane z ochroną środowiska;
  • prowadzenie własnego biznesu.

Ochrona środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

We współczesnym świecie ochrona środowiska to dziedzina łącząca wiele obszarów nauki i praktyki zarządzania środowiskiem. W związku z tym program kształcenia na tym kierunku studiów, proponowanym przez UAM w Poznaniu, realizowany jest przez specjalistów z różnych dziedzin tj.: ekologii, biologii molekularnej, ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii. Ochrona środowiska to elitarne studia dla osób kreatywnych, z pasją przyrodniczą. 

UAM oferuje studentom udział w specjalistycznych zajęciach terenowych, projektach badawczych, wyprawach naukowych krajowych i zagranicznych.

Jaka praca po studiach? Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach powołanych do zarządzania ochroną przyrody i realizujących zadania monitoringu środowiska, w prywatnych firmach konsultingowych, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych. Pracę zawodową absolwenci tego kierunku podejmują również na uczelniach w instytutach badawczych, instytucjach ochrony środowiska, laboratoriach specjalistycznych, analitycznych, diagnostyki molekularnej, kryminalistycznych, szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym, przedsiębiorstwach kosmetycznych, farmaceutycznych, spożywczych i firmach eksperckich.

Uczelnie prowadzące kierunek ochrona środowiska w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia przyrodnicze Poznań. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia