Pedagogika w Olsztynie

Jeśli interesują Cię studia na kierunku pedagogika w Olsztynie, to sprawdź koniecznie, które olsztyńskie uczelnie mają go w swoich ofertach!

Studia na kierunku pedagogika prowadzą: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz uczelnia niepubliczna – Olsztyńska Szkoła Wyższa a także Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych Uczelni Korczaka w Olsztynie.

Pedagogika na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM)

Pedagogika na UMW w Olsztynie umożliwia rozwój zainteresowań i zdolności, pogłębia świadomość siebie, uczy budowania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem. Studenci zdobywają bogaty zasób wiedzy z obszaru nauk humanistycznych, psychologicznych i społecznych uzupełniony wiedzą z wybranego zakresu kształcenia.

Studia przygotowują do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w różnych instytucjach i sytuacjach społecznych. W zależności od wybranego zakresu kształcenia studenci zdobywają kwalifikacje do prowadzenia działań opiekuńczych, wychowawczych, animacyjnych i doradczych oraz do podjęcia pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkole.

Specjalności:

  • Doradztwo zawodowe i personalne;
  • Pedagogika opiekuńcza;
  • Pedagogika szkolna z animacją kulturalną.

Pedagogika w Olsztyńskiej Szkole Wyższej (OSW)

Studia I stopnia na kierunku pedagogika, które proponuje Olsztyńska Szkoła Wyższa, dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Program studiów przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga, znającego procesy zachodzące we współczesnym społeczeństwie.

Absolwent posiada wiedzę ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Specjalności:

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną;
  • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią;
  • Psychopedagogika.

Pedagogika w Uczelni Korczaka

Uczelnia proponuje studia niestacjonarne I stopnia realizowane metodą hybrydową. Dostępne są następujące specjalności:

  • Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej i logopedii
  • Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza

Uczelnie prowadzące kierunek pedagogika w Olsztynie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia pedagogiczne Olsztyn. Olsztyn. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Olsztynie:

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia