Kierunki ekonomiczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia ekonomiczne

Strategie rozwoju biznesu – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku strategie rozwoju biznesu pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu makro i mikroekonomii, prawa, finansów, nauk społecznych, matematyki i statystyki oraz stosunków międzynarodowych.

Studia pozwalają lepiej zrozumieć i interpretować złożoną rzeczywistość gospodarczą oraz dają możliwość implementacji poznanych modeli, metod i technik w praktyce gospodarczej. Grupa przedmiotów do wyboru stanowi element indywidualizacji kształcenia, dając studentowi możliwość doboru przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami. 

Program studiów wyróżnia interdyscyplinarność. Poszerzenie problematyki ekonomicznej o przedmioty ukierunkowane na kompetencje menedżerskie przybliża profil absolwenta do potrzeb i wymagań rynku pracy. Przygotowanie z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii stanowi o możliwości dalszego rozwoju osobistego i realizacji kariery zawodowej. Daje również możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.  

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Strategie rozwoju biznesu

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Strategie rozwoju biznesu?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek Strategie rozwoju biznesu?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Strategie rozwoju biznesu?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia