Kierunki studiów Szczecinrodzaje studiów SzczecinStudiaStudia geograficzneStudia Szczecin

Studia geograficzne w Szczecinie

Odpowiedniej dla siebie oferty studiów geograficznych warto szukać na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, Takie kierunki jak np. OCEANOGRAFIA, GEOLOGIA, GEOGRAFIA to tylko wybrane propozycje. Na Politechnice Morskiej w Szczecinie można podjąć studia na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA. Poznaj lepiej kierunki geograficzne w Szczecinie.

Studia geograficzne w Szczecinie to dla kandydatów szansa wyboru jednego z kierunków, które przygotował Uniwersytet Szczeciński oraz Politechnika Morska. Obok tradycyjnie uprawianej na uniwersytetach geografii wśród proponowanych kierunków znaleźć można kierunki związane z geologią, geodezją, kartografią oraz gospodarką przestrzenną.

Geografia na Uniwersytecie Szczecińskim

Kierunek studiów geografia, który proponuje kandydatom Uniwersytet Szczeciński, jest skierowany do osób ciekawych świata, chcących zrozumieć wzajemne powiązania oraz zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym i społeczno- gospodarczym, gotowych do ciągłego poszerzania własnych horyzontów. 

Studenci geografii uczą się m.in. przetwarzać i analizować dane przestrzenne, wizualizować dane graficznie i kartograficznie, prowadzić badania laboratoryjne i terenowe, diagnozować aktualny stan środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego, jak również doradzać w zakresie wykorzystania zasobów i ochrony środowiska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów inwestycyjnych.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej, w tym w urzędach miast, gmin, powiatów i województw (w wydziałach koordynacji, rozwoju i promocji, mienia komunalnego i inwestycji, gospodarki komunalnej),
 • biurach planowania przestrzennego i pracowni urbanistycznych,
 • dziedzinie ochrony środowiska, prognoz hydrologicznych i meteorologicznych jako doradcy,
 • zakresie systemów informacji geograficznej GIS, nawigacji satelitarnej GPS oraz kartografii i tworzenia map,
 • małych oraz średnich przedsiębiorstwach, zwłaszcza branży turystycznej i związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych, gospodarką morską, ochr oną brzegów oraz ich zagospodarowaniem jako doradcy i eksperci.

Geodezja i kartografia na Politechnice Morskiej w Szczecinie

Studia na kierunku geodezja i kartografia, które prowadzi Politechnika Morska w Szczecinie, pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu pomiarów geodezyjnych oraz umiejętności praktyczne związane z opracowaniami map i analizami geoprzestrzennymi.

Studenci zdobędą także praktyczne umiejętności pozyskania i opracowania danych pomiarowych z dronów, skaningu laserowego, hydrograficznych pomiarów podwodnych i nowoczesnego geodezyjnego sprzętu pomiarowego oraz wykonywania pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem satelitarnych systemów wyznaczania pozycji, m. in.  GPS, GLONASS.

Specjalności:

 • Geoinformatyka
 • Hydrografia

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • firmach geodezyjnych,
 • firmach hydrograficznych,
 • firmach geoinformatycznych,
 • urzędach,
 • biurach projektowych,
 • instytucjach naukowo-badawczych.

Geologia na Uniwersytecie Szczecińskim

Studia na kierunku geologia ma w swojej ofercie Uniwersytet Szczeciński (prowadzi je Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego).

Student uzyska wiedzę i umiejętności, dzięki którym zrozumie zjawiska i procesy zachodzące w obrębie przyrody nieożywionej. Program studiów obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu nauk geologicznych, a także ogólną z zakresu niektórych innych nauk przyrodniczych i pomocniczych (ścisłych i technicznych), takich jak: fizyka, chemia, matematyka, statystyka, kartografia, oceanografia.


Szczegóły ofert warto poznać przed ostatecznym wyborem swoich studiów. Lista kierunków geograficznych w Szczecinie zamieszczona została poniżej.

Kierunki studiów geograficznych w Szczecinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Szczecin. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Szczecinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia