Kierunki studiów Siedlcerodzaje studiów SiedlceStudiaStudia SiedlceStudia społeczne

Studia społeczne w Siedlcach

Studia społeczne w Siedlcach to możliwość podjęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: bezpieczeństwo narodowe. Warto również poznać ofertę kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia (Uniwersytet w Siedlcach).

Studia społeczne w Siedlcach to kierunki studiów, które tematycznie koncentrują się głównie wokół kwestii bezpieczeństwa w różnych jego obszarach. Przed ostatecznym wyborem kierunku warto poznać szczegóły dotyczące rekrutacji oraz perspektyw zawodowych absolwentów. Uczelnią, która prowadzi kierunki studiów z tego zakresu jest Uniwersytet w Siedlcach.

Bezpieczeństwo informacyjne na Uniwersytecie w Siedlcach

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne, które prowadzi Uniwersytet w Siedlcach, kształcą specjalistów i ekspertów w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym.

Kształcenie obejmuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, strategii i programów cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa i zarządzania bazami danych, zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego, ochrony danych osobowych oraz zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • administracji rządowej,
 • publicznych i prywatnych podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem informacją oraz zapewnianiem jej właściwego i bezpiecznego wykorzystania.

Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie w Siedlcach

Kierunek bezpieczeństwo narodowe, który ma w swojej ofercie Uniwersytet w Siedlcach, pozwala poszerzyć wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Studenci poznają mechanizmy z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego lub międzynarodowego. Absolwenci będą potrafili analizować i przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe oraz organizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • administracji państwowej na szczeblu centralnym (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, służba cywilna),
 • służbach mundurowych,
 • administracji samorządowej,
 • sektorze prywatnym (m.in. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne),
 • organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia),
 • ośrodkach doradczych (partie polityczne, gabinety polityczne, zespoły doradcze).

Kryminologia na Uniwersytecie w Siedlcach

Studia na kierunku kryminologia, które proponuje kandydatom Uniwersytet w Siedlcach, są skierowane do osób interesujących się systemami prawa, kryminalistyką i fenomenologią przestępczości. Ten kierunek przygotowuje specjalistów tworzenia strategii zapobiegania przestępczości oraz przeciwdziałania określonej kategorii przestępczości oraz takich zjawisk jak narkomania, alkoholizm itp.

Absolwenci będą przygotowani do pracy z ofiarami przestępstw, a także do postępowania ze sprawcami przestępstw, w tym działania z zakresu sprawiedliwości naprawczej.

Perspektywy zawodowe:

 • policja,
 • prokuratura,
 • służba więzienna i kuratorska,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Służba Celna,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Straż Leśna,
 • Państwowa Straż Rybacka,
 • inne instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe.

Wykaz kierunków społecznych w Siedlcach przedstawiamy poniżej:

Kierunki studiów społecznych w Siedlcach

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Siedlce. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Siedlcach.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Siedlcach

Studia w Siedlcach

Kierunki studiów w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uczelnie Siedlce

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia