Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – rekrutacja, kierunki studiów

Najstarsza uczelnia niepubliczna w regionie podlaskim – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – oferuje studia o biznesowym profilu wysoko oceniane przez krajowe instytucje zajmujące się oceną jakości kształcenia. Sprawdź, co możesz studiować w murach lidera regionu!

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku posiada w swej ofercie studia I i II stopnia. Ofertę uczelni uzupełniają studia podyplomowe oraz MBA, umożliwiające zdobycie dodatkowych kompetencji cenionych na arenie międzynarodowej. Uczelnia oferuje też możliwość zdobycia innych certyfikatów respektowanych przez instytucje międzynarodowe, jak Prince2, PMI, czy IES.

Uczelnia współpracuje z ekspertami i pracodawcami, stale dostosowując program nauczania do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Również same zajęcia są prowadzone przez praktyków biznesu, co pozwala studentom wykształcić dobre zrozumienie i intuicję co do mechanizmów obecnych w ekonomii i biznesie. Studenci WSFiZ mają możliwość zdobycia tych wiedzy i umiejętności również za granicą, korzystając z możliwości oferowanych przez program Erasmus+, w którym uczelnia bierze udział.

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Studia MBA:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku prowadzi studia MBA już od 2002 roku. W roku 2009 Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club wyróżniły uczelnię i jej program MBA Medalem Europejskim, świadczącym o wysokim poziomie kierunku. Program MBA jest skierowany do osób z tytułem licencjata w dziedzinie biznesu lub osób z doświadczeniem na stanowiskach menadżerskich. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Studia podyplomowe:

Białostocka WSFiA prowadzi również studia podyplomowe. Informacje o aktualnie prowadzonych kierunkach można znaleźć tutaj.

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia