Kierunki studiówKierunki studiów WrocławStudia WrocławStudia z zarządzania

Zarządzanie – Politechnika Wrocławska

Na studiach licencjackich kierunku zarządzanie studenci kształtują kompetencje biznesowe, analityczne, społeczne oraz informatyczno-technologiczne.

Na kierunku Zarządzanie (studia licencjackie) kształcą się liderzy biznesu, zdolni stawić czoło zarówno wyzwaniom społecznym, jak i technologicznym.

Cel ten realizowany jest poprzez:

  • Kształtowanie kompetencji biznesowych – absolwent przygotowany jest do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania działań w podmiotach gospodarczych, zwłaszcza w oparciu o nowatorskie pomysły i innowacyjne modele biznesu. Nabywa podstawowe kompetencje w obszarze organizacji zarządzania, finansów, rachunkowości, logistyki i produkcji, marketingu i sprzedaży, personelu. W trakcie studiów kształtuje umiejętności i postawę przedsiębiorczą, która przejawia się inicjatywą w podejmowaniu działań i twórczym podejściu do rozwiązywania złożonych problemów. Nasz absolwent ukierunkowany jest na zespołowe rozwiązywanie realnych problemów zarządzania, przy wykorzystaniu kompetencji z zakresu zarządzania procesami i projektami.
  • Kształtowanie kompetencji analitycznych – absolwent rozumie procesy i zjawiska materialne, finansowe i społeczne zachodzące w organizacjach i ich otoczeniu. Potrafi myśleć analitycznie i wykorzystuje w tym celu podstawowy aparat matematyczny i statystyczny oraz umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania.
  • Kształtowanie kompetencji społecznych – absolwent jest przygotowany do pełnienia roli lidera. Cechuje go umiejętność przewodzenia, skutecznego komunikowania się, negocjowania, autoprezentacji, pracy w zespole, zarządzania pracą zespołów ludzkich. Jest on przygotowany do efektywnego planowania i kontynuowania własnej edukacji i rozwoju zawodowego.
  • Kształtowanie kompetencji informatyczno-technologicznych – absolwent potrafi dobierać i wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne, w tym aplikacje użytkowe, do wspomagania procesów w różnych obszarach organizacji. Rozumie potrzebę i potrafi wykorzystać technologie mobilne w zarządzaniu i rozwoju organizacji.

Strona kierunku: ZARZĄDZANIE , Politechnika Wrocławska

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Wrocław. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia