Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym – studia w Katowicach

Zarządzanie ryzykiem to unikatowe w skali kraju studia, które dla kandydatów przygotował Śląski Uniwersytet Medyczny. Studia kształcą specjalistów w obszarze zdrowia społecznego.

Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym jest jedynym w Polsce, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, na którym słuchacze mogą zapoznać się z działaniami mającymi na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych, które mogą być spowodowane określonymi czynnikami ryzyka.

Na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym realizowane jest kształcenie przyszłych specjalistów przygotowanych do wdrażania zapisów dwóch najważniejszych dokumentów w obszarze zdrowia publicznego takich, jak: Ustawa o Zdrowiu Publicznym oraz Narodowy Program Zdrowia, których założeniem jest realizacja działań ukierunkowanych na skuteczne zapobieganie chorobom i podnoszenie potencjału zdrowia obywateli. Kierunek studiów związany z zarządzaniem ryzykiem zdrowotnym jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną kadrę, posiadającą kompetencje do realizacji zadań zaplanowanych m.in. w obu dokumentach.

Kandydat na studia ma możliwość podjęcia bezpłatnych studiów dziennych, które są przyjazne dla osób pracujących. Wykłady oraz część seminariów (ok. 60%) na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym pierwszego stopnia odbywają się zdalnie, przy wykorzystaniu platformy e-learningowej, natomiast część seminariów oraz zajęcia ćwiczeniowe odbywają się w piątkowe popołudnia i soboty, w kontakcie z prowadzącymi. W ramach studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym istnieje możliwość wyboru jednej spośród dwóch oferowanych specjalności:

 1. Zdrowie środowiskowe,
 2. Organizacja pomocy humanitarnej.

Co po studiach na tym kierunku

Uzyskana wiedza i zdobyte umiejętności przez Absolwentów pozwolą na ich zatrudnienie:

 • we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego, na które nałożono obowiązek realizacji zadań zapisanych w Ustawie o zdrowiu publicznym.
 • w Powiatowych i Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.
 • w Placówkach ochrony zdrowia (poradnie specjalistyczne i podstawowa opieka zdrowotna).
 • w Kuratoriach oświaty i wychowania oraz innych placówkach oświatowych.
 • w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • w Administracji publicznej nadzorującej pracę jednostek ochrony zdrowia i środowiska.
 • w jednostkach administracji, w których prowadzone są programy profilaktyczne.
 • w Instytutach naukowo-badawczych.

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni :

ZARZĄDZANIE RYZKIEM ZDROWOTNYM – ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia zarządzanie Katowice. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice

Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia