Kierunki studiów PoznańStudia PoznańStudia prawnicze

Administracja – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Główne atuty absolwenta administracji na UAM to znajomość prawa, ekonomii oraz struktur i podstaw prawa Unii Europejskiej.

Studenci kierunku administracja, który prowadzi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgłębiają ogólną wiedzę z zakresu nauk o administracji i o prawie, podstawową wiedzą ekonomiczną i uczą się zdobyte kompetencje wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej.

Absolwent administracji na UAM posiądzie umiejętność samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, posługiwania się regułami logicznego myślenia oraz ma możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie administracji. Znajomość struktur i podstaw prawa Unii Europejskiej pozwala mu na inicjowanie i doskonalenie współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym w ramach państw członków Unii Europejskiej.

Obowiązkowe praktyki zawodowe, na które student zostaje skierowany na studiach pierwszego stopnia, dają możliwość praktycznej nauki z zakresu szeroko rozumianego postępowania administracyjnego i materialnego prawa administracyjnego.

Przykładowe przedmioty:

 • Prawoznawstwo
 • Mikro i makro-ekonomia 
 • Prawo konstytucyjne
 • Metody zarządzania
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji
 • Prawo administracyjne
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Prawo pracy i stosunki pracownicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Postępowanie administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Język obcy

Absolwent kierunku administracja jest przygotowany do pracy urzędniczej w administracji publicznej –  zarówno rządowej, jak i samorządowej, w administracji niepublicznej oraz w organizacjach społecznych.

Perspektywy zawodowe:

 • urzędy miast i gmin,
 • starostwa powiatowe,
 • urzędy marszałkowskie,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy pracy,
 • Kuratorium Oświaty,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • administracja prywatna.

Strona kierunku: ADMINISTRACJA , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dowiedz się więcej na stronie Uczelni.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze Poznań. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Zerknij na stronę studia prawnicze w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia