Kierunki studiów LublinnewStudia LublinStudia medyczne

Biomedycyna – unikatowe studia medyczne w Lublinie

Studia na kierunku biomedycyna to jeden z kilkunastu kierunków, które znaleźć można w ofercie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Lubelska uczelnia jest jedyną w Polsce, która prowadzi takie studia.

Więcej o kierunku biomedycyna dowiadujemy się z opisu, który uczelnia zamieściła na swoich stronach internetowych. I tak.

Studia mają na celu dostarczenie wiedzy na temat struktury i funkcji ludzkiego organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych. Program studiów przewiduje również zajęcia prowadzone w języku angielskim przez profesorów wizytujących m. in. Belgii, Kanady, Finlandii i USA.

Student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. anatomii, histologii, fizjologii, genetyki, biologii molekularnej, mikrobiologii i farmakologii, pozwalającą na rozumienie metod stosowanych w badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu przebiegu chorób.

Umiejętności praktyczne oraz możliwość zdobycia certyfikatu pozwalającego na prowadzenie pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi w obrębie Unii Europejskiej, czynią absolwenta biomedycyny cenionym pracownikiem dla wielu pracodawców, związanych z medycyną i opieką zdrowotną.

Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, przemyśle farmaceutycznym i firmach biotechnologicznych. Uzyskanie dodatkowego wykształcenia umożliwia zatrudnienie w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia czy w roli medycznego rzecznika patentowego.

O tym dlaczego warto studiować biomedycynę, posłuchaj co mówi prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

O studiach na biomedycynie w Lublinie

Rekrutacja na studia

tak w skrócie to pod uwagę brane są trzy przedmioty z matury pisemnej.

biologia(R) i język angielski(R), oraz do wyboru: chemia(R) lub matematyka(P/R). Punkty procentowe z matury rozszerzonej liczone x2.

Jeśli wolisz poznać studia z wypowiedzi studentki zobacz ten film:

Biomedycyna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia medyczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia