Browarnictwo i słodownictwo – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wraz z dynamicznym rozwojem browarów rzemieślniczych wzrasta zainteresowanie kierunkiem studiów Browarnictwo i słodownictwo, który proponuje kandydatom Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (studia inżynierskie, stacjonarne, czas trwania – 7 semestrów).

ZASADY REKRUTACJI: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.

Absolwent kierunku Browarnictwo i słodownictwo posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej. Jest specjalistą z zakresu projektowania produktów browarniczych, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich (technologa) w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej, jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze.

Studenci poznają również zasady funkcjonowania rynku, marketingu produktów i usług związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją browarniczą oraz dotyczące zagadnień formalno-prawnych w tym segmencie działalności gospodarczej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Na jedynych w Polsce studiach na kierunku browarnictwo i słodownictwo studenci posiądą wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej. Absolwent ma szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu funkcjonowania i uruchamiania browarów, stosowanych w branży procesów, technologii, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem, przepisów prawnych.

Odbycie praktyk pozwala nie tylko na poznanie specyfiki pracy i problemów typowych dla zakładów o różnej wydajności produkcji, ale też ułatwia nawiązanie kontaktów i w przyszłości znalezienie pracy. Większość absolwentów podejmuje pracę jeszcze w trakcie trwania studiów. W trakcie przebiegu studiów student odbywa łącznie 6 miesięcy praktyk zawodowych w zakładach browarniczych o różnej wydajności oraz związanych z produkcją surowców i materiałów pomocniczych. Dzięki temu już na etapie kształcenia ma możliwość nie tylko konfrontacji własnej wiedzy i umiejętności z potrzebami rynku pracy i specyfiką pracy w danym typie zakładu, ale także spotyka się z rzeczywistymi problemami, z jakimi borykają się producenci i firmy z tego sektora przemysłu.

Absolwent kierunku browarnictwo i słodownictwo ma możliwość zatrudnienia we wszystkich typach browarów, w tym m.in. przemysłowych, regionalnych, rzemieślniczych, restauracyjnych, jak również w zakładach zajmujących się przygotowaniem słodu, enzymów czy innych surowców i dodatków do produkcji browarniczej. Absolwent będzie przygotowany do założenia własnej działalności gospodarczej.

Sprawdź inne KIERUNKI STUDIÓW 2021/2022 na URK

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE – REKRUTACJA NA STUDIA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia