Kierunki studiów KrakównewStudia KrakówStudia rolnicze

Browarnictwo i słodownictwo – studia w Krakowie

Absolwent kierunku browarnictwo i słodownictwo będzie specjalistą z zakresu projektowania produktów browarniczych, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym.

Wraz z dynamicznym rozwojem browarów rzemieślniczych wzrasta zainteresowanie kierunkiem studiów Browarnictwo i słodownictwo, który proponuje kandydatom Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (studia inżynierskie, stacjonarne, czas trwania – 7 semestrów).

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej. Jest specjalistą z zakresu projektowania produktów browarniczych, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich (technologa) w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej, jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze.

Studenci poznają również zasady funkcjonowania rynku, marketingu produktów i usług związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją browarniczą oraz dotyczące zagadnień formalno-prawnych w tym segmencie działalności gospodarczej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent ma szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu funkcjonowania i uruchamiania browarów, stosowanych w branży procesów, technologii, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem, przepisów prawnych.

Odbycie praktyk pozwala nie tylko na poznanie specyfiki pracy i problemów typowych dla zakładów o różnej wydajności produkcji, ale też ułatwia nawiązanie kontaktów i w przyszłości znalezienie pracy. Większość absolwentów podejmuje pracę jeszcze w trakcie trwania studiów. W trakcie przebiegu studiów student odbywa łącznie 6 miesięcy praktyk zawodowych w zakładach browarniczych o różnej wydajności oraz związanych z produkcją surowców i materiałów pomocniczych. Dzięki temu już na etapie kształcenia ma możliwość nie tylko konfrontacji własnej wiedzy i umiejętności z potrzebami rynku pracy i specyfiką pracy w danym typie zakładu, ale także spotyka się z rzeczywistymi problemami, z jakimi borykają się producenci i firmy z tego sektora przemysłu.

Absolwent kierunku browarnictwo i słodownictwo ma możliwość zatrudnienia we wszystkich typach browarów, w tym m.in. przemysłowych, regionalnych, rzemieślniczych, restauracyjnych, jak również w zakładach zajmujących się przygotowaniem słodu, enzymów czy innych surowców i dodatków do produkcji browarniczej. Absolwent będzie przygotowany do założenia własnej działalności gospodarczej.

Kierunek browarnictwo i słodownictwo w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach rolniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia rolnicze Kraków. Interesujesz się nowoczesnym rolnictwem, zasadami hodowli zwierząt lub produkcją żywności i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia rolnicze w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia