Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia medyczne

Dietetyka w Krakowie

Chcesz wybrać studia na kierunku dietetyka w Krakowie? Zastanawiasz się, którą krakowską uczelnię wyższą wybrać?

Studia na kierunku dietetyka w Krakowie proponują studentom: uczelnia publiczna – Uniwersytet Jagielloński (UJ) oraz dwie uczelnie niepubliczne: Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ) oraz Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Dowiedz się więcej!

Dietetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ)

Studia na kierunku dietetyka I stopnia, prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński, charakteryzują się profilem praktycznym i trwają 6 semestrów. Założeniem studiów jest dostarczenie studentom nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, a także położenie głębokiego nacisku na umiejętność prowadzenia badań naukowych (z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Klinicznej i zasad Medycyny Opartej na Faktach (EBM)). Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie praktyk programowych. Absolwenci kierunku dietetyka I stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjat.

Obecnie obserwowany jest znaczący wzrost świadomości społeczeństwa w odniesieniu do stylu życia, w tym szczególnie sposobu żywienia jako tego elementu stylu życia, który może przyczynić się do utrzymania pełnego zdrowia, ale również może być czynnikiem ryzyka wielu dolegliwości i chorób. Kierunek studiów dietetyka jest odpowiedzią na powyższe zmiany! Czego się dowiesz? Jak planować żywienia u osób zdrowych, zdobędziesz wiedzę o dietoterapii i leczeniu żywieniowego oraz planowaniu i prowadzenia edukacji żywieniowej.

Duży nacisk położony został na praktyczne aspekty uczenia się studentów i studentek, co jest możliwe poprzez prowadzenie zajęć ćwiczeniowych odbywających się: w laboratoriach, w kuchni, na salach chorych, w poradniach szpitalnych oraz oddziałach pediatrycznych, w gabinetach dietetycznych czy placówkach żywienia zbiorowego, żłobkach i przedszkolach. Prowadzący zajęcia w znaczącej większości samodzielnie prowadzą badania naukowe i w ten sposób mogą przekazać wiedzę w oparciu o najnowsze wyniki badań, w tym badań własnych. Z tych względów kierunek dietetyka jest unikatowy na skalę UJ, ale również poza nim.

Dietetyka w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (KWSPZ)

Kształcenie na kierunku dietetyka w KWSPZ obejmuje wszystkie aspekty dotyczące edukacji żywieniowej, promocji zdrowia, żywienia człowieka zdrowego, jak również żywienia w różnych stanach chorobowych, uwzględnia cały szereg zagadnień związanych z naukami podstawowymi i  medycznymi. Profil kształcenia i dobór przedmiotów zapewnia studentom umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szerokim spektrum zagadnień dietetycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę chorób dietozależnych.

Absolwent KWSPZ będzie przygotowany do:

 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,
 • oceny stanu odżywiania, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • zapobiegania chorobom żywieniowo–zależnym
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw,
 • znajomości zasad systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny),
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
 • organizowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej.

Perspektywy zawodowe:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • zakłady żywienia zbiorowego i zakłady dostarczające pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering);
 • organizacje konsumenckie;
 • placówki sportowe i inne (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji);
 • szkolnictwo – po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego.

Kierunek dietetyka w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia