Kierunki studiówKierunki studiów Poznaństudia matematyczneStudia PoznańStudia ścisłe

Matematyka – studia w Poznaniu

Kandydaci na studia ścisłe w Poznaniu, których szczególnie interesuje matematyka, mogą liczyć na ciekawe propozycje z tego zakresu, przygotowane przez renomowane poznańskie uczelnie publiczne.

Studia na kierunku matematyka (lub podobne) prowadzą Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnika Poznańska.

Matematyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka na UAM w Poznaniu będzie posiadać wiedzę w zakresie matematyki i jej zastosowań.

Nabędzie między innymi umiejętności tworzenia modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych. Będzie przygotowany jest do podjęcia samodzielnej pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne do przetwarzania i analizy danych oraz kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia.

Specjalności:

  • Matematyka finansowa i aktuarialna,
  • Statystyka matematyczna i analiza danych,
  • Matematyka teoretyczna.

Matematyka w technice na Politechnice Poznańskiej

Studenci kierunku matematyka w technice, który proponuje Politechnika Poznańska, zostaną wyposażeni w solidny warsztat matematyczny oraz zdobędą wiedzę inżynierską związaną z szeroko rozumianą techniką.

Ponadto zostaną przygotowani do realizacji ambitnych zadań, a erudycja matematyczna pozwoli im na szybkie rozwijanie umiejętności specjalistycznych oraz umożliwi sprawne zdobywanie nowych kwalifikacji.

Matematyka ściśle wpisuje się w rozwój naszej cywilizacji. Pojęcia i twierdzenia matematyczne są uniwersalne i ponadczasowe. Narzędzia i metody matematyczne umożliwiają opisanie otaczającej nas rzeczywistości, analizowanie problemów oraz formułowanie wniosków.

Nauczanie matematyki i informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W trakcie trzech lat studiów na UAM w Poznaniu zdobędziesz ugruntowaną wiedzę z matematyki i informatyki, niezbędną do nauczania tych przedmiotów. 

Wyposażysz się  w kompetencje zawodowe, osobiste, merytoryczne, dydaktyczne, psychologiczno-pedagogiczne i interpersonalne dzięki którym sprostasz wyzwaniom, przed jakimi staje współczesna edukacja. 

Perspektywy zawodowe:

  • Jako absolwent tego kierunku będziesz kompleksowo przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela, wyróżniając się szeroką wiedzą z zakresu innowacyjnych metod i form pracy wychowawczo-dydaktycznej.  
  • Zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po ukończeniu dodatkowo studiów magisterskich otrzymasz uprawnienia do nauczania matematyki i informatyki na wszystkich szczeblach edukacji. 

Kierunek matematyka w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia ścisłe Poznań. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia