Kierunki studiów SłupsknewStudia SłupskStudia społeczne

Praca socjalna w Słupsku

Praca socjalna to studia dla osób, które chcą poznać kreatywne metody pracy w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym oraz zdobyć umiejętności w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Kierunek studiów praca socjalna ma w swojej ofercie Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Czego się nauczysz, jakie kompetencje zdobędziesz w trakcie studiów?

Studenci w trakcie studiów osiągają kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, rozumienia problemów ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych czy w sytuacjach kryzysowych. Nabywają również praktyczne umiejętności pisania projektów socjalnych oraz pozyskiwania środków na ich realizację z funduszy unijnych. Istotne w procesie nauczania jest także zdobywanie wiedzy ekonomicznej i prawnej w zakresie działalności służb społecznych.

Absolwenci tego kierunku cenią pomaganie ludziom, zwłaszcza w przypadkach niewydolności funkcjonowania jednostki i społeczeństwa m.in. z powodu ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych, z powodu alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, z powodu migracji czy uchodźstwa.

W ramach kierunku od pierwszego semestru wybierana jest ścieżka kształcenia: Praca socjalna w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym.

Perspektywy zawodowe:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • regionalne ośrodki polityki społecznej,
 • domy pomocy społecznej,
 • placówki specjalistycznego poradnictwa (w tym rodzinnego),
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (typu interwencyjnego i socjalizacyjnego),
 • ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 • ośrodki wsparcia,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • świetlice środowiskowe,
 • placówki dla osób bezdomnych i uzależnionych,
 • inne instytucje rynku pracy (urzędy pracy, agencje zatrudnienia etc.), przy zakładach karnych, w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, w ośrodkach badań, ośrodkach dla cudzoziemców, placówkach służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości, w hospicjach i organizacjach pozarządowych.

Kierunek praca socjalna w Słupsku

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Gdańsk. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku i Trójmieście.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia