EdukacjaKierunki studiówNoweRankingiTop studia

Ranking kierunków studiów 2023

Właśnie podano najnowsze informacje dotyczące poziomu zainteresowania oferowanymi przez uczelnie kierunkami studiów. Poznaj ranking kierunków studiów 2023 w oparciu o najnowsze zestawienie MEiN

Poznaj najnowsze informacje o statystykach związanych z rekrutacją na nowy rok akademicki. Sprawdź również najnowszy ranking kierunków studiów 2023.

Podstawowe dane o rekrutacji w 2023 roku

Na nowy rok studiów przyjęto podobnie jak w roku poprzednim ponad 441 000 osób. Z tej ogromnej rzeszy studentów i kandydatów największa część chętnych przypada na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskich (prawie 337 000). Naukę na studiach drugiego stopnia podjęło ponad 104 tysiące studentów. W szkołach publicznych w tym roku akademickim naukę rozpocznie ponad 297 tysięcy osób. Popularne są również szkoły niepubliczne. Przyjęły one ponad 144 tysięcy kandydatów. To liczba wyższa niż w roku 2022.

Ogółem:441 823 osoby, w tym:
na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:336 952 osób,
na studia drugiego stopnia:104 871 osób.

Do uczelni publicznych przyjęto:

Ogółem:297 525 – z tego 72 160 na studia drugiego stopnia,
w tym na studia stacjonarne:239 779 – z tego 52 521 na studia drugiego stopnia.

Do uczelni niepublicznych  przyjęto:

Ogółem:144 298 – z tego 32 711 na studia drugiego stopnia,
w tym na studia stacjonarne:48 222 – z tego 6 698 na studia drugiego stopnia.

Najpopularniejsze studia 2023

Zastanawiasz się, które kierunki były oblegane, na które było najwięcej kandydatów? Odpowiedź nie będzie chyba zaskoczeniem. Najwięcej kandydatów chciało zdobyć indeks na kierunku informatyka. Tak jest zresztą już od kilku lat. Lista najpopularniejszych kierunków w całości jest co roku w miarę podobna.

Podium najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2023/2024 w porównaniu z rokiem poprzednim się nie zmieniło. Informatyka, psychologia, zarządzanie okazały się najchętniej wybieranymi kierunkami. Na kierunek informatyka liczba chętnych wyniosła ponad 43 tysiące i była trochę niższa niż rok wcześniej. Na drugim miejscu znalazła się psychologia. Było to ponad 42 tysięcy chętnych i wzrost zainteresowania tym kierunkiem w porównaniu z rokiem poprzednim był znaczący (ok 2 tysięce). W tym zestawieniu na trzecim miejscu lokuje się kierunek zarządzanie – ponad 33 tysiące. Tu również odnotowujemy mniejsze zainteresowanie o prawie 3 tysiące kandydatów.

W roku akademickim 2022/2023 lista tych najbardziej popularnych kierunków wygląda tak (po nazwie kierunku ilość osób, które kandydowały na studia.

Ranking kierunków studiów 2023

 1. informatyka – 43607
 2. psychologia – 42267
 3. zarządzanie – 33739
 4. kierunek lekarski (bez uczelni medycznych, nadzorowanych przez Ministra Zdrowia) – 32264
 5. prawo – 23657
 6. ekonomia – 18026
 7. finanse i rachunkowość – 13251
 8. fizjoterapia – 13240
 9. filologia angielska – 13086
 10. pielęgniarstwo – 12302
 11. budownictwo – 11945
 12. logistyka – 10772
 13. biotechnologia – 10603
 14. zarządzanie i inżynieria produkcji – 8760
 15. informatyka stosowana – 8725
 16. stosunki międzynarodowe – 8589

Lista przedstawiona powyżej obejmuje 16 kierunków i uporządkowana jest zgodnie z ilością zgłoszeń na dany kierunek studiów, Na liście popularnych kierunków studiów pojawiły się te, na których było ponad 8 tys. zgłoszeń). W porównaniu z rokiem poprzednim z zestawienia zniknęły kierunki: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn oraz administracja. Z kierunków na liście zauważalny spadek zainteresowania odnotował kierunek budownictwo..

Jak wyglądał Ranking kierunków studiów 2022 oraz Ranking kierunków studiów w roku 2020 oraz Ranking kierunków studiów w roku 2021.

Lista uwzględnia statystyki dotyczące studiów stacjonarnych I stopnia i studiów jednolitych magisterskich.

Ta lista pokazuje ranking kierunków według liczby zgłoszeń i uwzględnia te kierunki, na których naukę chciało podjąć ponad 8 tysięcy kandydatów.

Lista określa ogólną liczbę zgłoszeń kandydatów na dany kierunek. To z pewnością odzwierciedla ich popularność. W przypadku kierunku lekarskiego informacja nie obejmuje uczelni medycznych, nad którymi nadzór sprawuje Minister Zdrowia.

Warto wiedzieć, że liczba zgłoszeń kandydatów na dany kierunek studiów w uczelni jest wynikiem popularności kierunku i uczelni, ale również uwarunkowań formalnych, umożliwiających kandydatom ubieganie się o przyjęcie nawet na kilka kierunków studiów w jednej lub w kilku uczelniach.

Statystyki opracowano w MEiN, na podstawie danych z uczelni.

Źródło informacji: MEiN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia