Kierunki studiówKierunki studiów LublinStudia LublinStudia ścisłeStudia społeczne

Społeczeństwo informacyjne w Lublinie

Szybki rozwój technologii informacyjnych powoduje, że coraz częściej na rynku pracy poszukiwani są specjaliści znający bardzo dobrze zagadnienia związane z funkcjonowaniem sieci. Z myślą o osobach, które chcą zdobywać kompetencje w tym obszarze wiedzy UMCS proponuje studia na kierunku społeczeństwo informacyjne.

Uznaje się coraz częściej, że informacja jest jednym z najcenniejszych zasobów, jakie może posiadać np. firma. Samo posiadanie nie przesądza jednak o wartości. Wartość dodaje jej umiejętne przetwarzanie i analizowanie. poznaj kierunek społeczeństwo informacyjne!

Studia łączą nauki społeczne i ścisłe. Nauczysz się sprawnie poruszać w obrębie wiedzy technologicznej (programowania, zarządzania projektami informatycznymi, analizy danych, baz danych), ale też społecznej i kulturowej (psychologia społeczna, negocjacje, kierowanie zespołem, komunikowanie międzykulturowe). Dowiesz się, jak definiować problemy współczesnego społeczeństwa informacyjnego i szukać dla nich rozwiązań. 

Specjalności na kierunku społeczeństwo informacyjne

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • elektroniczna administracja,
  • e-przedsiębiorczość.

Praca po studiach?

Możesz pracować, np. w sektorze pozarządowym, informatycznym, w administracji publicznej, agencjach marketingowych, komunikacji społecznej. Będziesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Masz umiejętność adaptowania wiedzy z zakresu nauk społecznych na potrzeby tworzenia analiz, ekspertyz i rozwiązywania problemów o charakterze społeczno-technologicznym, administracyjnym i związanych z przedsiębiorczością. Jesteś  przygotowany do programowania, zarządzania bazami danych i przepływem informacji; pracy z popularnymi aplikacjami multimedialnymi i biznesowymi; działania na polu komunikacji społecznej i marketingu w mediach. Twoja wiedza przyda się tam, gdzie trzeba rozpoznawać i rozwiązywać problemy na styku społeczeństwo – systemy informacyjne czy przedsiębiorczość – zarządzanie przepływem danych. Będziesz przygotowany do kreatywnego rozwiązywania zadań i problemów społecznych powstających wobec nowych wyzwań ICT. Możesz poszerzać swoją wiedzę i kontynuować naukę na studiach II stopnia na tym samym kierunku albo innych proponowanych przez UMCS.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Należy wybrać: jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie; jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, informatyka, fizyka i astronomia.

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia