Kierunki studiów Bydgoszcznewrodzaje studiów BydgoszczStudiaStudia BydgoszczStudia medyczne

Studia medyczne w Bydgoszczy

Chcesz podjąć studia medyczne w Bydgoszczy? W przyszłości swoje życie zawodowe zamierzasz związać ze służbą zdrowia? Bydgoskie uczelnie swoją ofertą dają całkiem spore szanse na wybranie atrakcyjnego kierunku studiów. Najwięcej propozycji przygotowuje co roku Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. To jednak nie jedyne propozycje. Są jeszcze w Bydgoszczy uczelnie niepaństwowe.

Oferta kierunków medycznych w zasadzie niczym nie ustępuje największym ośrodkom akademickim w kraju. Może jedynie brak kierunku stomatologicznego niektórzy odczują jako poważną niedogodność, ale na to nic się nie poradzi. Studia medyczne w Bydgoszczy to droga do poznania tajników zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej dzięki takim kierunkom jak: kierunek lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo.

Kandydaci ze skłonnościami do nauk ścisłych zwrócą uwagę na kierunek biotechnologia medyczna.

Analizując kierunki studiów z oferty bydgoskich uczelni warto zauważyć, że takie kierunki jak: fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, pielęgniarstwo znajdziecie w ofercie kilku bydgoskich uczelni. To oczywiście nie ułatwia wyboru, ale stwarza też szansę, by studiować zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Dlatego warto przeanalizować każdą z propozycji oddzielnie i wybrać dla siebie tę najlepszą.

Warto również zauważyć, że niektóre z kierunków mają charakter bardziej interdyscyplinarny i wykraczają poza dyscyplinę nauk medycznych.

W zestawieniu kierunków studiów medycznych umieściliśmy też kierunek zoofizjoterapia. Ta propozycja zainteresuje tych wszystkich, którym dobrostan zwierząt nie jest obojętny i swoją fachową pomocą chcieliby służyć zwierzętom.

Kierunek lekarski w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy to przede wszystkim znakomita kadra naukowo-dydaktyczna oraz nowoczesna pod względem diagnostycznym i terapeutycznym baza kliniczna. Uczelnia zapewnia możliwość studiowania wg indywidualnego programu studiów lub indywidualnej organizacji studiów.

Absolwent kierunku lekarskiego ma możliwość przystąpienia do stażu podyplomowego, po którym zdaje Lekarski Egzamin Końcowy. Może specjalizować się w różnych specjalnościach medycznych, ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe oraz o przyjęcie na studia doktoranckie. Ma możliwość zatrudnienia jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych. Może podjąć pracę w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej, a także pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia.

Fizjoterapia w Bydgoskiej Szkole Wyższej

Fizjoterapia w BSW ukierunkowana jest na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności przydatnych absolwentowi w pracy zawodowej w różnych placówkach ochrony zdrowia. Na tym kierunku praktyczne zajęcia odbywają się w wielu renomowanych placówkach klinicznych, szpitalach, poradniach, uzdrowiskach, ośrodkach medycyny sportowej, a także w uczelnianym Akademickim Centrum Medycznym. Studenci fizjoterapii zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie nauk medycznych, o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej.

Studenci dzięki bogatej ofercie do wyboru modułów maja szanse znaleźć wyspecjalizowaną ścieżkę ukierunkowania zawodowego po ukończeniu studiów. Uczelnia oferuje liczne szkolenia, kursy i webinary z wykorzystaniem innowacyjnej aparatury, w których uczestniczy wielu zaproszonych specjalistów pokazując interdyscyplinarność fizjoterapii.

Logopedia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Studia na kierunku logopedia, które ma w swojej ofercie UKW w Bydgoszczy, skupiają się na wykształceniu umiejętności takich jak diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy, jej usprawnianie, przeciwdziałanie trudnościom związanym z czytaniem i pisaniem oraz bezproblemowe komunikowanie się. Kierunek ten kładzie duży nacisk na aspekt praktyczny, który stanowi główny wymiar pracy logopedy.

Moduły kształcenia:

  • Neurologopedia
  • Wczesna interwencja logopedyczna

Perspektywy zawodowe:

  • wszystkie rodzaje przedszkoli i szkół podstawowych (ogólnodostępne, integracyjne i specjalne),
  • żłobki,
  • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, opiekuńczo-terapeutyczne i opiekuńczo-rehabilitacyjne (np. dla dzieci z MPD, z niepełnosprawnością intelektualną i in.),
  • zespoły wczesnego wspomagania i ośrodki wczesnej interwencji,
  • poradnie logopedyczne służby zdrowia; kliniki (oddziały noworodkowe, dziecięce),
  • placówki pieczy zastępczej, świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
  • prywatne gabinety logopedyczne.

Wszystkie propozycje medycznych kierunków studiów dostępnych w Bydgoszczy znajdziesz na poniższej liście – dowiedz się więcej!

Kierunki studiów medycznych w Bydgoszczy 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Bydgoszcz. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij


Czytaj więcej: studia w Bydgoszczy

Informatyka w Bydgoszczy

Zamierzasz związać swoją przyszłość z branżą informatyczną? Dobrym krokiem w tym kierunku będzie zdobycie odpowiedniego…

Psychologia w Bydgoszczy

Psychologia to od lat jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce. Zastanawiasz się może, czy…

Studia techniczne w Bydgoszczy

Studia techniczne w największej ilości proponuje Politechnika Bydgoska. Znajdziecie tu m.in. takie kierunki studiów jak:…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia