Kierunki studiów Poznańnewrodzaje studiów PoznańStudiaStudia medyczneStudia Poznań

Studia medyczne w Poznaniu

Studia medyczne w Poznaniu to szeroki wybór kierunków studiów związanych z medycyną, ochroną zdrowia, dietetyką, fizjoterapią itd.

Poznań to bardzo duży ośrodek akademicki, w którym kształcenie na kierunkach medycznych ma długą tradycję i poszczycić się może wieloma osiągnięciami. Największa w tym rola Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. To właśnie ta uczelnia przyciąga największe rzesze absolwentów szkół średnich, zainteresowanych medycyną, stomatologią, dietetyką czy farmacją lub kosmetologią. Bogatą ofertę edukacyjną UMP uzupełniają liczne w Poznaniu uczelnie niepubliczne. Poznaj dokładniej studia medyczne w Poznaniu!

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Dzięki studiom na kierunku lekarskim, który proponuje Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, nauczysz się jak stawiać wstępne diagnozy, badać i leczyć chorych. Po odbyciu stażu będziesz miał okazję wyboru jednej z wielu specjalizacji m. in. chirurgii, pediatrii, ortopedii, neurologii czy psychiatrii. A poświęcając się pracy badawczej możesz przyczynić się do rozwoju innowacyjnych metod leczenia.

Zapotrzebowanie na absolwentów kierunku lekarskiego jest na rynku pracy niezwykle wysokie. Lekarze medycyny bez trudu znajdują zatrudnienie w przychodniach, klinikach, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach lekarskich, hospicjach, stacjach pogotowia ratunkowego czy placówkach naukowo-badawczych.

Fizjoterapia na AWF w Poznaniu

Studia na kierunku fizjoterapia, które prowadzi Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej (m.in. biologii medycznej, biochemii, kinezjologii), społecznych (psychologii, pedagogiki, etyki) oraz umiejętności praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu, fizykoterapii i fizjoterapii klinicznej.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra w zakresie fizjoterapii, bez prawa do wykonywania zawodu. Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

Ratownictwo medyczne w PAM im. Księcia Mieszka I

Student kierunku ratownictwo medyczne, który ma w swojej ofercie Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I, zyskuje fachową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, umiejętności oceny pacjenta i rozpoznawania stanów nagłych oraz podejmowania niezbędnych interwencji medycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Absolwent kierunku będzie również przygotowany do realizacji działań z zakresu dydaktyki ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego i organizacji systemu ochrony zdrowia.

Absolwent kierunku będzie przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, działających w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Centrach Zarządzania Kryzysowego, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i pozostałych służb mundurowych; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy; w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Wiedza i umiejętności zdobywane przez studentów kierunku dietetyka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) są bardzo szerokie, od technologii produkcji żywności do fizjologii żywienia człowieka. Kierunek jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do prowadzenia dietoterapii i poradnictwa dietetycznego, jak również nowoczesnego cateringu. Podjęcie studiów na tym kierunku będzie trafnym wyborem dla tych, którzy mają zainteresowania związane z żywnością, planowaniem racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności i stosowaniem terapii dietetycznych.

Studenci mają do wyboru dwa moduły:

 • Doradztwo i konsultacje dietetyczne,
 • Catering dietetyczny.

Perspektywy zawodowe:

 • placówki ochrony zdrowia
 • domy opieki społecznej
 • poradnie dietetyczne
 • jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu
 • instytucje interwencyjne rozwiązujące problemy dotyczące zdrowia publicznego
 • instytucje naukowo-badawcze

Pielęgniarstwo w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu

W trakcie studiów na kierunku pielęgniarstwo, które prowadzi WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, studenci rozwiną wiedzę biologiczną, medyczną, chemiczną oraz psychologiczną.

Ponadto nauczą się diagnostyki różnego rodzaju schorzeń oraz wdrażania odpowiednich rozwiązań i konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji. Dowiedzą się także więcej na temat pielęgnacji pacjentów oraz poznają zasady odpowiedniego podejścia psychologicznego do chorego oraz jego bliskich.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • szpitalach;
 • zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (przychodnie);
 • ośrodkach medycyny pracy;
 • placówkach nauczania i wychowania (szkoły, przedszkola, żłobki);
 • ośrodkach służby medycyny;
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych;
 • domach opieki społecznej;
 • ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej;
 • jednostkach ratownictwa medycznego;
 • sanatoriach;
 • zakładach pracy chronionej;
 • medycynie przemysłowej


Skorzystaj z listy kierunków medycznych dostępnych w Poznaniu, by dowiedzieć się więcej o interesujących Cię pozycjach.

Kierunki studiów medycznych w Poznaniu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Poznań. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia