Kierunki studiów Koszalinrodzaje studiów KoszalinStudiaStudia KoszalinStudia techniczne

Studia techniczne w Koszalinie

Studia techniczne w Koszalinie to przede wszystkim propozycje Politechniki Koszalińskiej.

Politechnika Koszalińska kusi kandydatów wieloma atrakcyjnymi studiami. Wśród nich są studia techniczne, na których można zdobyć tytuł inżyniera i cieszyć się ciekawymi perspektywami zawodowymi jako absolwent. Wybrane kierunki: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, BUDOWNICTWO, ENERGETYKA to jedne z wielu innych, które oferuje w tym roku Politechnika Koszalińska.

Budownictwo na Politechnice Koszalińskiej

Studia na kierunku budownictwo, prowadzone przez Politechnikę Koszalińską, mają na celu przekazanie wiedzy inżynierskiej w zakresie budownictwa, odnośnie projektowania budowli i prowadzenia robót budowlanych oraz przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w budownictwie.

Studenci przygotowują się do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów budowlanych, projektowania obiektów budownictwa mieszkaniowego i komunalnego, projektowania obiektów budownictwa przemysłowego i komunikacyjnego, stosowania właściwych technologii ich realizacji oraz kierowania robotami budowlanym. Uczą się również sporządzać i odczytywać rysunki techniczne, rozpoznawać opracowania kartograficzne i geodezyjne. Poznają zasady teorii konstrukcji i budowli, uczą się formułować i tworzyć modele obliczeniowe konstrukcji inżynierskich, uzyskiwać i interpretować wyniki obliczeń. Studenci uczą się także projektować podstawowe obiekty budowlane i wymiarować betonowe, metalowe, murowe i drewniane elementy konstrukcyjne.

Specjalności:

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI),
 • Budownictwo Drogowe (BD).

Perspektywy zawodowe:

 • place budowy,
 • pracownie projektowe,
 • stanowiska przygotowania i zaopatrzenia inwestycji budowlanych,
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej.

Mechatronika na Politechnice Koszalińskiej

Kierunek studiów mechatronika, który ma w swojej ofercie Politechnika Koszalińska, zapewnia podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania.

Studenci zdobywają umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Przygotowują się do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń́, w których one występują.

Zdobyta podczas studiów specjalistyczna i szeroka wiedza z zakresu mechaniki, automatyki,  informatyki i elektroniki pozwoli absolwentowi swobodnie konkurować na rynku pracy z absolwentami innych kierunków technicznych. Absolwent mechatroniki będzie przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji inteligentnych maszyn i urządzeń, takich jak: roboty przemysłowe, pojazdy samochodowe, urządzenia rehabilitacyjne, aparatura monitorowania i sterowania w przemyśle i gospodarce.

Specjalności:

 • Mechatronika i diagnostyka pojazdów
 • Systemy monitorowania i sterowania

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę:

 • w działach projektowych firm wytwarzających układy mechatroniczne (przemysł motoryzacyjny, elektromaszynowy, zbrojeniowy, narzędziowy, medyczny, energetyczny, lotniczy),
 • w jednostkach badawczo-rozwojowych i działach badawczych firm,
 • na stanowiskach nadzorczych systemów technologicznych i monitorowania procesów produkcyjnych,
 • w placówkach służby zdrowia w zakresie programowania i eksploatacji urządzeń diagnostyki medycznej i rehabilitacji,
 • w działach konstruktorskich firm wytwarzających urządzenia rehabilitacyjne,
 • w firmach produkujących systemy odnawialnych źródeł energii,
 • w stacjach kontroli i diagnostyki pojazdowej.

Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Koszalińskiej

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, proponowane przez Politechnikę Koszalińską, uczą zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych, udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. 

Wiedza zdobyta w czasie studiów daje absolwentom podstawy do pełnienia funkcji menedżerskich, projektowych lub konsultingowych w zakresie: zarządzania produkcją i usługami technicznymi, zarządzania procesami rozwoju produktów, zarządzania jakością czy zarządzania procesami pomocniczymi i obsługą produkcji. Wykształcenie takie daje także możliwość rozwinięcia własnej działalności produkcyjno-handlowej. Umiejętności absolwenta dotyczą przygotowania i organizacji procesu produkcyjnego z oceną wpływu decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych.

Specjalności:

 • Inżynieria procesów logistycznych
 • Techniki komputerowe w inżynierii produkcji
 • Menedżer produktu

Perspektywy zawodowe:

 • organizowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji
 • zarządzanie jakością produkcji
 • organizowanie i koordynowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
 • udział w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji procesowych, optymalizacji, zarządzania projektami i transportem.

Uzyskaj szczegółowe informacje o technicznych kierunkach dostępnych dla kandydatów na studia w Koszalinie:

Kierunki studiów technicznych w Koszalinie 2024

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Koszalin. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Koszalin.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Koszalinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia