Transport w Trójmieście

Interesują Cię studia na kierunku transport w Trójmieście? Chcesz podjąć studia w Gdańsku lub Gdyni? W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat!

Studia na kierunku transport (i podobnych) proponują kandydatom Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Morski w Gdyni. Dowiedz się więcej!

Transport na Politechnice Gdańskiej (PG)

Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG) na kierunku transport kształci wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, zajmującą się planowaniem, projektowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem systemów transportowych oraz szeroko pojętą logistyką transportową.

Podczas studiów poznasz tajniki nowoczesnego transportu, nauczysz się rozwiązywania problemów organizacji, planowania i projektowania systemów sterowania ruchem. Będziesz miał okazję zgłębić wiedzę  dotyczącą procesów transportowych i staniesz się ekspertem  do spraw zarządzania infrastrukturą transportową oraz rozwiązywania zaawansowanych problemów transportowych i logistycznych.

Perspektywy zawodowe:

 • Zarządzanie i sterowanie ruchem drogowym, kolejowym, wodnym i lotniczym;
 • Firmy spedycyjne i logistyczne;
 • Transport wewnętrzny w przedsiębiorstwach;
 • Wydziały transportu w jednostkach samorządowych;
 • Biura projektowe, konsultingowe, analityczne;
 • Jednostki eksploatacyjne transportu i infrastruktury;
 • Jednostki organizacyjne służb inżynierii ruchu;
 • Placówki naukowo-badawcze i oświatowe.

Transport i logistyka na Politechnice Gdańskiej (PG)

Studia na kierunku transport i logistyka (dostępne w ofercie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej) to propozycja dla ludzi zainteresowanych nowoczesnym transportem wodnym i intermodalnym oraz logistyką.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu środków i systemów transportu oraz zarządzania w transporcie. Studia rozpoczynają się od przedstawienia podstawowej wiedzy z przedmiotów ogólnych i technicznych, która będzie pogłębiana w obrębie trzech specjalności.

Specjalności:

 • Środki transportu wodnego są związane z projektowaniem i eksploatacją środków transportu: statków różnej wielkości, śródlądowych i pełnomorskich, zestawów holowniczych i pchanych oraz infrastruktury transportu wodnego, eksploatacji i diagnostyki.
 • Systemy transportu wodnego poruszają temat organizacji, planowania, a także projektowania systemów sterowania ruchem wodnym.
 • Zarządzanie w transporcie obejmuje zagadnienia zarządzania procesami transportu, logistyki, inżynierii ruchu oraz ekonomiki transportu.

Transport morski (Transport) na Uniwersytecie Morskim w Gdyni (UMG)

Specjalność Transport Morski na kierunku Nawigacja (proponowana kandydatom przez Uniwersytet Morski w Gdyni) wyrasta z ponad 90-letniej tradycji szkolnictwa morskiego w Polsce. Przeznaczona jest dla osób wiążących przyszłość z morzem i żeglugą. Specjalność tę wybierają również kandydaci zafascynowani żeglarstwem, pragnący uczestniczyć w niezapomnianych rejsach Darem Młodzieży podczas praktyk studenckich i zdecydowani przeżyć przygodę życia.

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, natomiast po odbyciu praktyki uzyskuje również dyplom oficera wachtowego (Marynarki Handlowej) oraz uprawnienia do sprawowania funkcji oficerskich i kierowniczych na statkach w dziale pokładowym.

Kształcenie odbywa się zgodnie z międzynarodowymi standardami szkolenia oficerów (STCW), zaś absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska starszego oficera i kapitana statku.

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie inżynierów w zakresie eksploatacji statku w transporcie morskim. Absolwenci tego kierunku mogą zajmować stanowiska oficerskie na statkach morskiej floty handlowej, a także stanowiska w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką morską.

Uczelnie prowadzące kierunek transport w Trójmieście

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Gdańsk. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Gdańsk.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku/ w Trójmieście.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia