Administracja w Lublinie

Osoby zainteresowane studiami na kierunku administracja w Lublinie z pewnością się ucieszą. Mają spory wybór uczelni, specjalności i mogą świadomie kształtować swoją ścieżkę zawodową. Poznaj lubelskie uczelnie, które posiadają w swojej ofercie edukacyjnej kierunek administracja.

Gdzie studiować kierunek administracja w Lublinie?

Studia na kierunku administracja to interdyscyplinarne studia, obejmujące zagadnienia z zakresu prawa i wybranych nauk społecznych, pozwalające na uzyskanie umiejętności posługiwania się i interpretacji przepisów regulujących zasady funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Studia przygotowują od strony teoretycznej i praktycznej do pracy urzędniczej.

Aktualnie ofertę studiów licencjackich posiadają cztery lubelskie uczelnie. Obecnie można podjąć naukę na dwóch uczelniach państwowych oraz dwóch niepaństwowych. Studia licencjackie na kierunku administracja przygotują m.in. do pracy w:

 • urzędach gmin
 • starostwach powiatowych
 • urzędach marszałkowskich
 • urzędach wojewódzkich
 • urzędach pracy
 • instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych
 • placówkach kultury
 • działach administracyjnych podmiotów gospodarczych
 • organach partii politycznych
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną
 • przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych
 • firmach doradczych i konsultingowych

Studia na kierunku administracja w Akademii WSEI – zobacz film

Studia na kierunku Administracja I stopnia skierowane są do osób pragnących zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze administracji zarówno publicznej, jak i prywatnej, rządowej i samorządowej oraz współpracujących z nimi instytucji otoczenia gospodarczego i społecznego.

UMCS

Te podstawowe cele kierunku administracja realizowane są na UMCS ramach dwóch specjalności na kierunku, który nazywa się administracja i zarządzanie publiczne. Na studiach oferowane są dwie specjalności:

 • Administracja lokalna i regionalna,
 • Administracja rządowa

O kierunku administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dowiedz się więcej z filmu:

Ciekawą ofertę studiów znajdziecie również w Lubelskiej Akademii WSEI. Kierunek administracja realizowany jest zarówno jako studia licencjackie oraz jako studia drugiego stopnia, czyli magisterskie. Kandydaci mogą doświadczać studiów na dwóch specjalnościach:

 • administracja publiczna
 • E-administracja

Studia na administracji można również podjąć w WSPA w Lublinie. Uczelnia oferuje kilka specjalności:

 • Administracja publiczna
 • E-administracja
 • Administracja biznesu zagranicznego
 • Innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimi

Na UMCS znajdziecie również dodatkowo kierunek prawno-administracyjny. Zaprezentowane jest przez UMCS jako:

“…świetna propozycja dla tych, którzy odnajdują się w pracy urzędniczej, gdzie wymaganie znajomości prawa, w szczególności administracyjnego, jest poważnym atutem. Sylwetka absolwenta tych studiów uwypukla to, że zna on krajowe i ponadnarodowe źródła prawa oraz treść przepisów niezbędnych w pracy urzędnika administracji, a także różnorodne metody interpretacji przepisów prawa oraz teorie wykładni. Posiada również wiedzę o organach stosujących prawo, ich genezie, strukturze organizacyjnej, kompetencjach, sposobach procedowania przed nimi oraz perspektywach rozwoju. Jest świadomy złożonych zależności między organami stosującymi prawo oraz podmiotami, wobec których jest ono stosowane, a także podstawowych ekonomicznych uwarunkowań działalności urzędnika administracji; w szczególności zasada i pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.”

Uczelnie prowadzące kierunek administracja w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia prawnicze Lublin. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

Czytaj również

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia