Kierunki studiów RzeszównewStudia medyczneStudia RzeszówTOP RzeszówTop studia

Fizjoterapia w Rzeszowie

Ta informacja ucieszy kandydatów na kierunek fizjoterapia w Rzeszowie! Można wybrać uczelnię państwową lub niepaństwową. Sprawdź, gdzie studiować w Rzeszowie, by zostać fizjoterapeutom!

Dwie rzeszowskie szkoły wyższe przygotowały dla kandydatów propozycję kierunku fizjoterapia. Studia na tym kierunku trwają pięć lat, realizowane są jako studia jednolite magisterskie. Naukę możesz podjąć na państwowym Uniwersytecie Rzeszowskim lub dasz się skusić ofercie, którą ma dla Ciebie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa oraz wydłużaniem długości życia popyt na usługi rehabilitacyjne i zapotrzebowanie na fizjoterapeutów będzie się zwiększało.

Fizjoterapia na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia na kierunku fizjoterapia, które proponuje kandydatom Uniwersytet Rzeszowski, pozwalają uzyskać dyplom i tytuł zawodowy magistra fizjoterapii.

Studenci uczą się przeprowadzania diagnostyki fizjoterapeutycznej z wykorzystaniem zalecanego specjalistycznego sprzętu, doboru i wykonywania testów funkcjonalnych, planowania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych, obsługi urządzeń stosowanych w gabinetach fizykoterapeutycznych, wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce fizjoterapeutycznej, współdziałania w zespołach fizjoterapeutycznych, doboru wyrobów medycznych, treningu medycznego, prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej, jak również planowania i prowadzenia badań naukowych.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia (np. szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, pracowniach i zakładach fizjoterapii, sanatoriach, gabinetach fizjoterapii),
 • podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną (ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej),
 • domach pomocy społecznej i domach spokojnej starości,
 • ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych,
 • zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej,
 • przychodniach i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej,
 • ośrodkach i klubach sportowych,
 • prowadzenie własnej praktyki fizjoterapeutycznej,
 • zakładach i punktach sprzedaży wyrobów medycznych.

Fizjoterapia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Kierunek studiów fizjoterapia, który ma w swojej ofercie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności związane z prowadzeniem samodzielnej praktyki zawodowej lub pracy w ramach zespołu terapeutycznego.

Studenci uzyskują niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim z zakresu stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i leczeniu. Studenci poznają ponadto zagadnienia dotyczące komunikacji z pacjentem oraz zarządzania w ochronie zdrowia.

Przykładowe zajęcia w WSIZ

 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
 • Kinezyterapia
 • Terapia manualna
 • Medycyna fizykalna – fizykoterapia
 • Masaż
 • Metody specjalne fizjoterapii
 • Zaopatrzenie ortopedyczne i rehabilitacyjne
 • Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
 • Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu
 • Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych

Perspektywy zawodowe:

 • szpitale,
 • gabinety rehabilitacji,
 • uzdrowiska,
 • kluby fitness,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • placówki oświatowe.

Uzyskaj szczegółowe informacje o tym kierunku dostępnym dla kandydatów na studia w Rzeszowie:

Kierunek fizjoterapia w Rzeszowie

Więcej informacji o innych kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Rzeszów. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia