Kierunki studiów Katowicerodzaje studiów KatowiceStudiaStudia geograficzneStudia Katowice

Studia geograficzne w Katowicach

Studia geograficzne znaleźć można przede wszystkim wśród tych propozycji, które dla kandydatów na studia przygotował Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ proponuje kierunki np. GEOGRAFIA, GEOLOGIA, GEOLOGIA STOSOWANA. Poznaj lepiej kierunki geograficzne w Katowicach.

Jeśli interesują Cię studia geograficzne w Katowicach, to znajdziesz je na dwóch uczelniach publicznych. Są to Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Geografia na Uniwersytecie Śląskim

Studenci kierunku geografia, który prowadzi Uniwersytet Śląski, uczą się rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie. Poznają współzależności między elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka, analizują zachodzące zjawiska i procesy od skali lokalnej do globalnej. Uczą się korzystać z baz danych o środowisku, poznają Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Nabywają umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka.

Perspektywy zawodowe:

 • instytucje zajmujące się ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska geograficznego,
 • służby państwowe: meteorologiczne, hydrologiczne i geologiczne,
 • Agencje Rozwoju Regionalnego,
 • Urzędy Statystyczne,
 • Urzędy Geodezyjno-Kartograficzne,
 • biura podróży,
 • izby turystyczne,
 • biura parków narodowych i krajobrazowych,
 • wydziały promocji i turystyki urzędów administracji terytorialnej wszystkich poziomów.

Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Studenci kierunku gospodarka przestrzenna, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, zarządzania, urbanistyki, geografii, socjologii oraz polityki. Uczą się analizowania ekonomicznych aspektów funkcjonowania miast i regionów, zasad działania rynków nieruchomości, badania relacji ekonomiczno-przestrzennych przy wykorzystaniu narzędzi GIS oraz wykorzystywania instrumentów polityki przestrzennej Polski i Unii Europejskiej.

Absolwenci będą posiadać umiejętności:

 • analiz rynków nieruchomości,
 • diagnoz strategicznych na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych,
 • formułowania celów rozwojowych oraz przedsięwzięć i projektów,
 • prowadzenia wielowymiarowych analiz ekonomiczno-przestrzennych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
 • tworzenia symulacji i prognoz przestrzennych z wykorzystaniem Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS),
 • opracowywania założeń strategii zrównoważonego rozwoju i strategii ekoinnowacji.


Dowiedz się więcej o geograficznych kierunkach studiów w Katowicach, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów geograficznych w Katowicach 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Katowice. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia geograficzne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij


Czytaj więcej: studia w Katowicach

Matematyka w Katowicach

Jeśli Twoją pasją jest matematyka, to koniecznie dowiedz się jakie specjalności oferują kandydatom prowadzące ten…

Prawo w Katowicach

Trzy katowickie uczelnie oferują kandydatom studia jednolite magisterskie na kierunku prawo. To studia, które są…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia