Kierunki studiów Olsztynrodzaje studiów OlsztynStudiaStudia medyczneStudia Olsztyn

Studia medyczne w Olsztynie

W ostatniej rekrutacji trzy kierunki z listy poniżej znalazły się wśród najchętniej wybieranych kierunków na studiach z oferty Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Był to w kolejności popularności kierunek lekarski, weterynaria oraz pielęgniarstwo. Sprawdź jeszcze inne studia medyczne w Olsztynie.

Studia medyczne w Olsztynie gwarantuje kandydatom Wydział Lekarski UWM (kierunek lekarski) oraz Szkoła Zdrowia Publicznego UWM (kierunki m.in.: PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, DIETETYKA). Uniwersytet posiada również w swojej ofercie studia na kierunku WETERYNARIA. Z uczelni niepublicznych warto zwrócić uwagę na propozycje, które przygotowała Olsztyńska Szkoła Wyższa. np. FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA.

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Kierunek lekarski, który prowadzi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, to przede wszystkim nowoczesne formy dydaktyczne, takie jak nauczanie problemowe oraz zajęcia zintegrowane i wielodyscyplinarne.

Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie naukowych podstaw medycyny, nauk morfologicznych, przedklinicznych, behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu, nauk klinicznych niezabiegowych i zabiegowych, ćwiczeń umiejętności praktycznych, integrowania różnych dziedzin medycyny, a także w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny. Po sześciu latach nauki otrzymasz tytuł zawodowy lekarza.

Po ukończeniu kierunku lekarskiego na UWM możesz:

 • pracować w publicznych i prywatnych placówkach medycznych,
 • specjalizować się w różnych dziedzinach medycyny,
 • ubiegać się o zatrudnienie jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych,
 • pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia.

Fizjoterapia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

Studia na kierunku fizjoterapia, które proponuje Olsztyńska Szkoła Wyższa, pozwalają zdobyć przygotowanie do pracy w zakresie fizjoterapii z pacjentami w różnym wieku, z różnorodnymi dysfunkcjami.

Studenci w trakcie studiów uzyskują teoretyczny zasób wiedzy i praktyczne umiejętności oraz kształcą kompetencje społeczne niezbędne do stosowania procedur fizjoterapeutycznych – diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, posługiwania się metodami specjalnymi fizjoterapii. Przygotowują się również do dobierania zaopatrzenia ortopedycznego do potrzeb pacjenta oraz nauczania posługiwania się tymi wyrobami.

Absolwent fizjoterapii potrafi prowadzić działalność fizjoprofilaktyczną polegającą na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych, mających na celu kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności oraz przeciwdziałanie niepełnosprawności. Jest przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych.

Specjalności:

 • Fizjoterapia w pediatrii,
 • Fizjoterapia w sporcie i rekreacji,
 • Fizjoterapia w pulmonologii.

Perspektywy zawodowe:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • oddziały szpitalne,
 • zakłady opieki długoterminowej i terminalnej,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • domy pomocy społecznej,
 • ośrodki sportowe,
 • rehabilitacja środowiskowa.

Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Kierunek pielęgniarstwo, który ma w swojej ofercie UWM, to propozycja dla kandydatów pragnących zajmować się w przyszłej pracy zawodowej dbaniem o komfort i zdrowie pacjentów.

Studenci pielęgniarstwa uczą się sposobów zapewniania pacjentom bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki. W trakcie studiów dowiedzą się jak udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych, a także umiejętności sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym. Uczą się, jak samodzielnie wykonywać swoją pracę, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta.

Perspektywy zawodowe:

 • szpitale,
 • zakłady podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • domy opieki społecznej.

Weterynaria na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Studia na kierunku weterynaria, które proponuje UWM w Olsztynie, skierowane są do osób zainteresowanych leczeniem małych i dużych zwierząt.

Studenci dzięki praktyce zdobywają wiedzę o wykonywaniu podstawowych zabiegów chirurgicznych u poszczególnych gatunków zwierząt, a także uzyskują wiedzę i umiejętności rozpoznawania, leczenia i zwalczania chorób zwierzęcych.

W trakcie nauki studenci uczestniczą w wykładach, seminariach, kuratoriach klinicznych, ćwiczeniach (audytoryjnych, laboratoryjnych, klinicznych, sekcyjnych i terenowych) oraz w praktykach hodowlanych, klinicznych i sanitarnych.

Program na kierunku weterynaria obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty kierunkowe, staże kliniczne i praktyki. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu podstawowych nauk biologicznych i medycznych.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • prywatnej praktyce weterynaryjnej,
 • państwowej służbie weterynaryjnej,
 • prywatnych laboratoriach diagnostycznych,
 • zakładach produkcji zwierzęcej, produkcji pasz i dodatków paszowych,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • instytucjach naukowo-badawczych i naukowo dydaktycznych.

Uzyskaj szczegółowe informacje o medycznych kierunkach dostępnych dla kandydatów na studia w Olsztynie:

Kierunki studiów medycznych w Olsztynie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Olsztyn. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Olsztynie:

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia