Studia ścisłe w Krakowie

Studia w zakresie nauk ścisłych w Krakowie to propozycja takich kierunków jak m.in. MATEMATYKA, FIZYKA, BIOFIZYKA, BIOTECHNOLOGIA, FIZYKA TECHNICZNA, ASTRONOMIA. Znaleźć można kierunki ścisłe na krakowskich uczelniach państwowych: na AGH, na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Politechnice Krakowskiej, na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Studia ścisłe w Krakowie to bardzo zróżnicowana tematycznie oferta studiów, bardzo często o charakterze ineterdyscyplinarnym. Warto poznać bardziej szczegółowe informacje o kierunkach, przeanalizować oczekiwania rekrutacyjne uczelni oraz dowiedzieć się więcej o perspektywach zawodowych absolwentów.

Astronomia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Astronomia to najstarsza z nauk przyrodniczych. Towarzyszyła ludzkości od zarania dziejów, będąc od tysiącleci po współczesność „motorem” naukowej i technologicznej ewolucji. Kierunek proponowany przez Uniwersytet Jagielloński ten pozwala na uzyskanie ugruntowanej wiedzy z różnych działów astronomii ogólnej i astrofizyki obserwacyjnej oraz dostarcza pogłębionej wiedzy w zakresie podstawowych działów matematyki, fizyki i informatyki. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności opisu matematycznego zjawisk/procesów fizycznych i astrofizycznych oraz abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu astronomii.

Absolwent/ka kierunku astronomia ma szansę zatrudnienia w obserwatoriach astronomicznych, instytutach astrofizycznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne, a także w grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze w Polsce oraz w ośrodkach zagranicznych.

Osoby studiujące zdobywają wiedzę praktyczną w oparciu o laboratoria i pracownie, wyposażone w nowoczesny sprzęt m. in. badawczy i pomiarowy oraz w specjalistyczne oprogramowanie, co jest istotne ze względu na dalszą pracę badawczą oraz uczestnictwo w projektach naukowych, jak i karierę w innych zawodach. 

Biotechnologia na uczelniach w Krakowie

Trzy krakowskie uczelnie państwowe przyciągają kandydatów swoją propozycją studiów na kierunku biotechnologia. Najwcześniej zaczął kształcić na biotechnologii Uniwersytet Jagielloński. Jego oferta wciąż aktualna. Realizowana jest przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Studia biotechnologiczne realizują również Uniwersytet Rolniczy oraz Politechnika Krakowska.

Studia na kierunku biotechnologia zapewniają wiedzę z zakresu biochemii, enzymologii, mikrobiologii, biotransformacji, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, a także podstaw przetwarzania surowców spożywczych i technologii produkcji żywności. Pozwalają na nabycie umiejętności izolacji i doboru materiału biologicznego do otrzymywania różnych bioproduktów, a także prowadzenia procesów biotechnologicznych.

Studia te przygotowują do pracy w laboratoriach chemicznych i mikrobiologicznych, w zakładach zajmujących się produkcją biopreparatów, na stanowiskach technologów w przemyśle spożywczym, zwłaszcza fermentacyjnym, a także do pracy w służbach sanitarnych.

Biochemia w Krakowie

Studia na kierunku biochemia proponuje kandydatom Uniwersytet Jagielloński (prowadzi je Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ).

Jako nauka interdyscyplinarna, biochemia nierozerwalnie związana jest z biologią oraz chemią. Ważną rolę w biochemii odgrywają także fizyka i matematyka – są potrzebne do zrozumienia niektórych kluczowych pojęć biochemicznych oraz zasad działania aparatury wykorzystywanej do badań. Biochemia bazuje na eksperymentach, dlatego na studiach cenione są ciekawość, pomysłowość, dokładność i wytrwałość.

Studia z biochemii dostarczają umiejętności i wiedzy, dzięki którym absolwenci  i absolwentki mogą pracować w wielu różnych miejscach, przy czym rodzaj zajmowanego stanowiska zależy m. in. od poziomu wykształcenia i związanego z nim tytułu/stopnia – licencjata, magistra, doktora.

Perspektywy zawodowe – biochemicy znajdują zatrudnienie m.in. w:

  • laboratoriach zajmujących się analizą próbek żywności, leków, powietrza, wody, odpadów itp.;
  • w laboratoriach działów R&D firm z branży biotechnologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, itp.;
  • w agencjach rządowych związanych z bezpieczeństwem żywności, leków, terapii medycznych;
  • instytucjach zajmujących się finansowaniem badań;
  • w ośrodkach akademickich.

O studiach na kierunku matematyka czytaj więcej: Matematyka – studia w Krakowie

Kierunki studiów ścisłych w Krakowie 2023

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia ścisłe Kraków. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Czytaj także:

Biochemia w Krakowie

Lubisz biologię, chemię, fizykę i matematykę? Postaw na interdyscyplinarne studia,…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia