Kierunki architektoniczne w Warszawie

Interdyscyplinarne studia architektoniczne są popularne wśród kandydatów. Sprawdź, co i gdzie można studiować w Warszawie?

Propozycja studiów architektonicznych w Warszawie jest zróżnicowana. Na liście kierunków architektonicznych znajdziecie te, któe są chętnie wybierane przez kandydatów: kierunek architektura, architektura krajobrazu oraz architektura wnętrz. Realizowane są te studia na różnych warszawskich uczelniach państwowych i niepaństwowych, które ze względu na swój profil zaznaczają na przekazywanych treściach swoje wyraziste piętno.

Architektura w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Chcesz uczyć się, jak kształtować swoje otoczenie i zmieniać przestrzeń na piękniejszą i bardziej funkcjonalną? Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie poleca czteroletnie studia inżynierskie na kierunku Architektura, które pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu architektury, urbanistyki i sztuki.

Kierunek jest stworzony dla osób, które pragną mieć realny wpływ na wygląd przestrzeni. Jeżeli jesteś kreatywny, chcesz przekształcać wizje artystyczne w rzeczywistość, to Architektura w AFiB Vistula pomoże Ci zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności. Wybierając te studia poznasz zasady kompozycji przestrzennej, nauczysz się kształtować formę i funkcję budynków, poznasz techniczne aspekty zawodu architekta. Swoje wizje będziesz mógł zamienić w realne projekty architektoniczne i przedstawić je przy pomocy nowoczesnych technik komputerowych. Poznasz historię budowy miast, a także zasady kształtowania ich struktury przestrzennej, funkcjonalnej, komunikacyjnej, ekologicznej oraz dobre praktyki w gospodarowaniu przestrzenią.

Kadra na kierunku Architektura została dobrana tak, aby studenci mieli styczność zarówno z doświadczonymi architektami i specjalistami powiązanych branż, jak i z młodymi architektami czynnymi zawodowo.

Architektura w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zaprasza kandydatów na kierunek Architektura. Studia I stopnia trwają 4 lata, absolwent uzyskuje tytuł inżyniera architekta.

Na kierunku Architektura pierwszy semestr nauki jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu. Predyspozycje sprawdzane będą z następujących przedmiotów:

 • rysunek i malarstwo (ćwiczenia laboratoryjne),
 • podstawy projektowania architektonicznego (ćwiczenia projektowe i laboratoryjne),
 • geometria wykreślna (ćwiczenia projektowe).

Dlaczego warto studiować Architekturę w WSEiZ w Warszawie?

 • dyplom ważny w całej Europie,
 • dostęp do profesjonalnych narzędzi,
 • prestiżowy kierunek studiów,
 • realizacja pasji,
 • uczelnia z charakterem,
 • kontynuacja nauki na studiach II stopnia.

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu i prestiżowi, jaki łączy się z tym zawodem, architekci z dyplomem WSEiZ znajdują zatrudnienie w pracowniach architektonicznych, wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej wszystkich szczebli: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.
Zatrudniani są w pracowniach konserwatorskich i przedsiębiorstwach budowlanych. Pracują przy organizacji wystaw i targów, projektowaniu scenografii, w agencjach reklamowych. Są także poszukiwanymi pracownikami za granicą.

Architektura krajobrazu w SGGW w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma w swojej najnowszej ofercie interdyscyplinarny kierunek techniczno-przyrodniczo-artystyczny: architektura krajobrazu. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności projektowania i urządzania przestrzeni publicznej oraz prywatnej, projektowania, planowania i ochrony krajobrazu, a także zarządzania przestrzenią i krajobrazem.

Studenci studiów I stopnia zajmować się będą następującymi zagadnieniami: projektowanie obiektów architektury krajobrazu; rysunek i rzeźba; drzewoznawstwo; rośliny zielne; historia sztuki ogrodowej; matematyka; geometria wykreślna; biologia roślin; ekologia; historia sztuki; budowa obiektów architektury krajobrazu; pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu.

Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć pracę m.in. w:

 • firmach opracowujących projekty zagospodarowania przestrzeni, projekty obiektów architektury krajobrazu (parków, ogrodów, zieleńców i innych przestrzeni prywatnych i publicznych), projekty urbanistyczne i ruralistyczne,
 • firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego,
 • zarządach parków narodowych i krajobrazowych,
 • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Architektura krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie proponuje kandydatom także kierunek Architektura krajobrazu (studia inżynierskie).

Na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu,
 • wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu,
 • wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi,
 • budowy i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu,
 • kierowania i nadzór nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu,
 • zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu,
 • współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.

Absolwenci będą mogli pracować m.in.:

 • we własnej firmie projektowej i projektowo- wykonawczej,
 • w firmach związanych bezpośrednio z projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu,
 • w organach samorządowych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody.

Architektura na Politechnice Warszawskiej

Na Politechnice Warszawskiej proponowane są studia na kierunku architektura jako studia jednolite magisterskie. Istnieje również możliwość podjęcia nauki w języku angielskim (kierunek Architecture)

Absolwenci studiów przygotowani są do twórczej działalności zawodowej, wykonywania różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki oraz współdziałania w swej pracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych, przyrodniczych, plastycznych i ekonomicznych oraz do koordynacji wszelkich działań w ramach programowania, projektowania i realizacji powierzonego zadania projektowego.

Absolwenci Wydziału Architektury znajdują zatrudnienie w projektowych pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, w wydziałach architektury i urbanistyki urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w służbach konserwatorskich i w przedsiębiorstwach budowlanych. Dzięki szerokiemu zakresowi nabytej wiedzy technicznej, humanistycznej i umiejętnościom plastycznym pracują także przy organizacji inwestycji, w handlu technologiami i materiałami budowlanymi, projektowaniu i realizacji wnętrz, wystaw i targów, scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej, reklamie, grafice komputerowej i wielu innych dziedzinach, często pozornie dalekich od architektury.

Architektura wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie ma w swojej ofercie również kierunek Architektura wnętrz. Możesz zdecydować się na jedną ze ścieżek studiowania. W zależności od wyboru uzyskasz na koniec studiów tytuł licencjata lub inżyniera. Ścieżki różnią się przedmiotami, które będziesz realizował w czasie trwania całych studiów. Przedmioty w bloku kształcenia inżynierskiego mają charakter bardziej techniczny i specjalistyczny.

Jak wyglądają perspektywy zatrudnienia absolwentów tego kierunku? Architekci wnętrz znajdują pracę m.in.:

 • w biurach projektowych i firmach deweloperskich,
 • w urzędach administracji samorządowej wszystkich szczebli,
 • w firmach designerskich,
 • przy projektowaniu scenografii, produkcji filmów, sztuk teatralnych czy reklam,
 • przy organizacji wystaw i targów,
 • w pracowniach konserwatorskich.

Będziesz mógł również założyć własną działalność z zakresu projektowania wnętrz lub znaleźć pracę poza granicami Polski.

Architektura wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Najlepszą rekomendacją kierunku architektura wnętrz na ASP w Warszawie mogą być słowa Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz, prof. Bazyli Krasulak:

Głównym polem naszego zainteresowania w procesie dydaktycznym jest szeroko rozumiane projektowanie przestrzeni. Dzięki temu program kształcenia Wydziału Architektury Wnętrz jest bogaty i zróżnicowany. Koncentruje się na przekazaniu skomplikowanej, specjalistycznej wiedzy oraz na wykształceniu kompetencji niezbędnych do uprawiania zawodu architekta wnętrz. Uczy, że warsztat projektanta zajmującego się wnętrzami, meblem, wystawiennictwem i przestrzenią publiczną jest złożony i wieloaspektowy. Staramy się, by zadania projektowe były zindywidualizowane i umożliwiały każdej studentce i każdemu studentowi twórczy, osobisty rozwój. Jednocześnie zwracamy uwagę na znaczenie pracy w zespole. Ważnym elementem kształcenia jest uświadomienie klasycznej współzależności między architekturą a innymi dyscyplinami sztuk plastycznych. Istotną cechą wyróżniającą nasz wydział jest przebiegający równolegle do studiów projektowych znacząco rozbudowany wątek studiów ogólnoplastycznych z malarstwem, rzeźbą, rysunkiem, tkaniną oraz intermediami.

Praca po studiach architektonicznych

 • biura i pracownie projektowe – praca na stanowisku architekta;
 • firmy wykonujące grafiki, wizualizacje projektowe, grafiki filmowe, gry komputerowe – specjalista 3D;
 • firmy deweloperskie – asystent architekta, przedstawiciel handlowy, grafik;
 • urzędy miasta, gminy, powiatu – samorządy lokalne i zawodowe izby architektoniczne, urbanistyczne i budowlane;
 • firmy budowlane – projektant, przedstawiciel handlowy;
 • firmy zarządzające nieruchomościami – asystent pośrednika nieruchomości;
 • agencje reklamowe – grafik;
 • biura projektujące przedmioty użytku codziennego i meble – asystent projektanta.

Kierunki architektoniczne w Warszawie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych w Warszawie – sprawdź Studia techniczne Warszawa. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie i woj. mazowieckim:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia