Kulturoznawstwo we Wrocławiu

Studia na wrocławskim kulturoznawstwie to intelektualna przygoda, którą kandydatom proponuje Uniwersytet Wrocławski. Warto poznać ofertę ciekawych specjalności.

Studia na kulturoznawstwie oferuje we Wrocławiu Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierunek jest doskonałą propozycją dla ludzi, którzy chcą poważnie zajmować się problematyką kultury w jej różnych obszarach. Studiuje się więc filozofię kultury, różne praktyki kulturowe, zjawiska lokalne oraz globalne. Studia wyzwalają wyobraźnię, ekscytują myśleniem krytycznym i zaangażowanym.

Wspomnieliśmy, że warto szczegółowego poznania są proponowane na tym kierunku specjalności. Do wyboru są następujące:

kultura filmowa

Absolwenci dzięki poznaniu kanonu historii kina, poetyk współczesnego kina oraz warsztatu filmoznawczego mogą podjąć pracę redaktora w instytucjach związanych z produkcją i dystrybucją filmową; programera (kina, wytwórnie i studia filmowe, firmy dystrybucyjne, etc.), animatora kultury filmowej (np. festiwali filmowych), krytyka filmowego, pedagoga wykorzystującego w pracy film (filmoterapia). Ukończenie specjalności zapewnia solidne przygotowanie do dalszego kształcenia medioznawczego i filmoznawczego.

ekologie kultury

Absolwenci są przygotowani do badania praktyk kulturowych dotyczących ekosystemów oraz inicjowania działań prośrodowiskowych. Potrafią analizować kulturowe źródła współczesnych problemów środowiskowych wynikające ze stylów życia i systemów wartości (np. zmiany klimatyczne, problemy energetyczne, kierunki rozwoju nauki i technologii). Mogą podjąć pracę w instytucjach kultury (centra poznawcze, muzea przyrodnicze, muzea sztuki), państwowych, samorządowych, pozarządowych oraz wszędzie tam, gdzie konieczna jest znajomość problemów środowiskowych. Potrafią projektować i wdrażać projekty mające na celu włączenie standardów ekologicznych do polityki instytucji oraz sporządzać oparte na badaniach jakościowych ekspertyzy.

studia miejskie i globalne

Celem specjalności jest wyposażenie studentów w narzędzia pozwalające na analizę zjawisk kulturowo-cywilizacyjnych charakterystycznych dla dzisiejszego zurbanizowanego i zglobalizowanego życia. Absolwenci posiądą umiejętność krytycznego myślenia o globalnych i lokalnych wyzwaniach jakie stoją przed współczesnym światem, m.in. o relacjach transnarodowych, efektach rozwoju technologicznego, kryzysach społecznych i ekonomicznych, migracjach i konfliktach kulturowych, procesach dedemokratyzacji oraz znamiennych dla dużych miast nierównościach i wykluczeniach. Znajdą pracę w instytucjach samorządowych, miejskich, NGO’s, mediach.

Uczelnie prowadzące kierunek kulturoznawstwo we Wrocławiu

KULTUROZNAWSTWO , Uniwersytet Wrocławski

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia filologiczne Wrocław
Studia społeczne Wrocław
Studia pedagogiczne Wrocław
Uniwersytet Wrocławski

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia humanistyczne Wrocław. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów np. studia filologiczne, studia historyczne lub społeczne – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia