Kierunki studiów WrocławnewStudia humanistyczneStudia Wrocław

Kulturoznawstwo we Wrocławiu

Studia na wrocławskim kulturoznawstwie to intelektualna przygoda, którą kandydatom proponuje Uniwersytet Wrocławski. Warto poznać ofertę ciekawych specjalności.

Studia na kierunku kulturoznawstwo oferuje we Wrocławiu Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierunek jest doskonałą propozycją dla ludzi, którzy chcą poważnie zajmować się problematyką kultury w jej różnych obszarach. Studiuje się więc filozofię kultury, różne praktyki kulturowe, zjawiska lokalne oraz globalne. Studia wyzwalają wyobraźnię, ekscytują myśleniem krytycznym i zaangażowanym.

Wspomnieliśmy, że warto szczegółowego poznania są proponowane na tym kierunku specjalności. Do wyboru są następujące:

kultura filmowa

Absolwenci dzięki poznaniu kanonu historii kina, poetyk współczesnego kina oraz warsztatu filmoznawczego mogą podjąć pracę redaktora w instytucjach związanych z produkcją i dystrybucją filmową; programera (kina, wytwórnie i studia filmowe, firmy dystrybucyjne, etc.), animatora kultury filmowej (np. festiwali filmowych), krytyka filmowego, pedagoga wykorzystującego w pracy film (filmoterapia). Ukończenie specjalności zapewnia solidne przygotowanie do dalszego kształcenia medioznawczego i filmoznawczego.

ekologie kultury

Absolwenci są przygotowani do badania praktyk kulturowych dotyczących ekosystemów oraz inicjowania działań prośrodowiskowych. Potrafią analizować kulturowe źródła współczesnych problemów środowiskowych wynikające ze stylów życia i systemów wartości (np. zmiany klimatyczne, problemy energetyczne, kierunki rozwoju nauki i technologii). Mogą podjąć pracę w instytucjach kultury (centra poznawcze, muzea przyrodnicze, muzea sztuki), państwowych, samorządowych, pozarządowych oraz wszędzie tam, gdzie konieczna jest znajomość problemów środowiskowych. Potrafią projektować i wdrażać projekty mające na celu włączenie standardów ekologicznych do polityki instytucji oraz sporządzać oparte na badaniach jakościowych ekspertyzy.

studia miejskie i globalne

Celem specjalności jest wyposażenie studentów w narzędzia pozwalające na analizę zjawisk kulturowo-cywilizacyjnych charakterystycznych dla dzisiejszego zurbanizowanego i zglobalizowanego życia. Absolwenci posiądą umiejętność krytycznego myślenia o globalnych i lokalnych wyzwaniach jakie stoją przed współczesnym światem, m.in. o relacjach transnarodowych, efektach rozwoju technologicznego, kryzysach społecznych i ekonomicznych, migracjach i konfliktach kulturowych, procesach dedemokratyzacji oraz znamiennych dla dużych miast nierównościach i wykluczeniach. Znajdą pracę w instytucjach samorządowych, miejskich, NGO’s, mediach.

Kierunek kulturoznawstwo we Wrocławiu

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia filologiczne Wrocław
Studia społeczne Wrocław
Studia pedagogiczne Wrocław
Uniwersytet Wrocławski

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia humanistyczne Wrocław. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów np. studia filologiczne, studia historyczne lub społeczne – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia