Kierunki studiów KrakówNowerodzaje studiów KrakówStudiaStudia KrakówStudia z zarządzania

Studia z zarządzania w Krakowie

Studia z zarządzaniem można w Krakowie podjąć na uczelniach publicznych takich jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), Uniwersytet Jagielloński (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Wydział Zarządzania AGH), Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II i Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia z zarządzania można oprócz wspomnianych wyżej uczelni państwowych studiować w Krakowie także na uczelniach niepublicznych (m.in. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości).

Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Studia z zarządzania na kierunku zarządzanie, który proponuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, pozwala uzyskać szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów niezbędną dla funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych, jak i administracyjnych.

Student uzyskuje wszechstronną gamę kompetencji niezbędnych dla realizacji procesu zarządzania różnego typu zasobami i pełnienia funkcji menedżerskich oraz sztabowych nie tylko w przedsiębiorstwach, instytucjach administracyjnych i finansowych, ale do prowadzenia działalności gospodarczej. Wiedza uzyskana dzięki studiom na kierunku zarządzanie umożliwia specjalistyczne przygotowanie w zakresie organizowania i doskonalenia procesów pracy. Szeroki zakres przedmiotów z zakresu ekonomii, nauki o przedsiębiorstwie, zarządzania organizacjami, logistyki, marketingu, informatyki, prawa, finansów i rachunkowości dostarcza wiedzy o specyfice i złożoności procesów zachodzących w działalności gospodarczej i administracji. Kierunek pozwala także na rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem obcym w obszarze biznesu, co przekłada się na możliwość pracy w organizacjach międzynarodowych lub zagranicą. Oprócz wiedzy ogólnej student ma możliwość uzyskać specjalistyczne kompetencje zawodowe na jednej z pięciu oferowanych specjalności.

Specjalności:

Absolwenci mają możliwość pracy w organizacjach produkcyjnych, handlowych, usługowych, jak i administracyjnych. Spektrum możliwości sięga po sektor firm wiedzochłonnych, najbardziej zaawansowanych technologicznie i organizacyjnie, zarówno krajowych, jak i dużych korporacji międzynarodowych.

Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Kierunek zarządzanie, który proponuje Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, to nowoczesne studia, które uwzględniają dynamikę zmian we współczesnym świecie, łącząc wiedzę z zakresu zarządzania, nowych technologii oraz rozwoju osobistego. Program studiów, kadra oraz proces uczenia zostały przygotowane we współpracy z partnerem strategicznym: firmą Capgemini – jedną z najnowocześniejszych firm outsourcingowych w Polsce. Absolwent tego kierunku będzie wiedział, jak funkcjonuje marketing międzynarodowy, będzie zarządzać marketingiem produktów innowacyjnych, a także zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami, zarządzania zmianą i komunikacją w biznesie.

Moduły kształcenia:

Zarządzanie w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Studia z zarządzania na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia to doskonała propozycja dla tych, którzy chcą w przyszłości związać swoją karierę zawodową z rozwijającym się, perspektywicznym sektorem ochrony zdrowia, na wielu pozamedycznych stanowiskach pracy. Te studia dla kandydatów przygotował Uniwersytet Jagielloński.

Kierunek studiów zarządzanie w ochronie zdrowia, to studia prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Cechą szczególną kierunku jest jego międzywydziałowość, skutkująca interdyscyplinarnością i całościowym podejściem do problemów natury organizacyjnej, zarządczej i ekonomicznej, występujących w ochronie zdrowia.

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy na wykonawczych i samodzielnych stanowiskach w komórkach administracyjnych podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji na poziomie lokalnym i krajowym w sektorze ochrony zdrowia, instytucji administracji państwowej na szczeblu centralnym i lokalnym.

Zarządzanie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Studia z zarządzania na kierunku zarządzanie, które prowadzi AGH w Krakowie, kształcą specjalistów potrafiących realizować podstawowe funkcje zarządzania operacyjnego i strategicznego w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.
Studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu podstaw zarządzania, podstaw ekonomii, matematyki w zarządzaniu, prawa gospodarczego, technologii informacyjnych, podstaw przedsiębiorczości, metod organizacji i zarządzania, finansów, informatycznych systemów zarządzania, czy matematyki w ekonomii, marketingu i rachunkowości. Uczą się także zachowań organizacyjnych, statystyki opisowej, zarządzania operacyjnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, czy ochrony własności intelektualnej.

Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa wysokich technologii,
  • przedsiębiorstwa przemysłowe,
  • banki, urzędy i inne instytucje,
  • handel, usługi biznesowe, turystyka,
  • własna firma.


Poznaj również inne kierunki związane z zarządzaniem, które przygotowały dla maturzystów uczelnie w Krakowie. Skorzystaj z listy poniżej, wybierz kierunek i uczelnię, by poznać szczegóły dotyczące rekrutacji, specjalności i perspektyw zawodowych absolwentów.

Kierunki studiów z zarządzania w Krakowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Kraków. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce.

Czytaj także:

Zarządzanie w Krakowie

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Krakowie? Sprawdź jakie uczelnie go prowadzą i…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:


Czytaj więcej: studia w Krakowie

Pielęgniarstwo w Krakowie

Postanowiliśmy sprawdzić uczelni w Krakowie i dowiedzieć się, które z nich proponują pielęgniarstwo. Kierunek pielęgniarstwo…

Studia społeczne w Krakowie

Kierunki studiów społecznych w Krakowie to możliwość pojęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: politologia, polityka…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia