Kierunki chemiczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscenewPoznaj kierunekStudia chemiczne

Chemia i toksykologia sądowa – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa pozwalają zdobyć szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz poznać metody i procedury badawcze stosowane we współczesnej chemii analitycznej i badaniach kryminalistycznych śladów chemicznych.

Studenci kierunku chemia i toksykologia sądowa zdobywają wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej, analitycznej, fizycznej, organicznej, a także z biochemii klinicznej, ksenobiotyków, immunochemii oraz toksykologii klinicznej i sądowej. Uczą się posługiwania specjalistyczną aparaturą naukową oraz zapoznają się ze sposobami przygotowania i postępowania z próbkami chemicznymi lub biologicznymi od momentu ich pobrania, przez cały proces przygotowań i badań analitycznych, aż do sporządzenia końcowego raportu.

Swoje zainteresowania chemią, toksykologią, medycyną sądową i kryminalistyką będziesz mogą pogłębiać i rozszerzać, uczestnicząc w zajęciach z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, podstaw prawoznawstwa, kryminalistyki i nauk sądowych.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Chemia i toksykologia sądowa

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Chemia i toksykologia sądowa?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek Chemia i toksykologia sądowa?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Chemia i toksykologia sądowa?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia