Kierunki studiów BiałystoknewStudia BiałystokStudia z zarządzaniaTOP BiałystokTop studia

Zarządzanie w Białymstoku

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Białymstoku? Jakie białostockie uczelnie wyższe mają w ofercie ten kierunek i jakie są między nimi różnice?

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Białymstoku?

Kandydaci na studia na kierunku zarządzanie w Białymstoku mają do wyboru propozycje dwóch uczelni publicznych (Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka) oraz uczelni niepublicznej (Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku). Czy programy nauczania czymś się różnią? Tego dowiesz się z lektury tego artykułu!

Zarządzanie na Uniwersytecie w Białymstoku

Absolwent studiów na kierunku zarządzanie, które prowadzi Uniwersytet w Białymstoku, po zakończeniu studiów posiada podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. Potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy występujące w gospodarowaniu zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym lub administracyjnym.

Specjalizacje:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie na Politechnice Białostockiej

Na kierunku zarządzanie, który proponuje Politechnika Białostocka, zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii. Poznasz prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego i analizy ekonomicznej. Będziesz rozpoznawać i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Studia przygotują Cię do pracy na stanowiskach specjalisty w systemie zarządzania, menedżera, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym i publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

Zarządzanie w WANS w Białymstoku

Studia na kierunku zarządzanie, które ma w swojej ofercie Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, mają za zadanie przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych. Kształtują postawy nakierowane na przejawianie przedsiębiorczości, dalszego samokształcenia przy uwzględnieniu wysokich standardów etyki zawodowej.

Grupy zajęć do wyboru:

  • Zarządzanie w przedsiębiorstwie
  • Marketing i zarządzanie sprzedażą
  • Zarządzanie logistyką
  • Zarządzanie w administracji

Czy warto studiować zarządzanie?

Celem kierunku studiów zarządzanie jest kształcenie specjalistów i konsultantów z zakresu szeroko rozumianego biznesu, z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem organizacji. Podczas studiów na kierunku zarządzanie student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę na temat: funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich. Dzięki ukończeniu kierunku absolwenci będą posiadali również wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kierunek zarządzanie w Białymstoku

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia zarządzanie Białystok. Interesujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Białymstoku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia