Studia zarządzanie Białystok

Studia zarządzanie Białystok

Kierunek zarządzanie można studiować na Politechnice Białostockiej oraz Uniwersytecie w Białymstoku. Na Politechnice również kierunek zarządzanie i inżynieria usług. Studia z zakresu zarządzania także w ofercie uczelni niepublicznej – Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Kierunki studiów z zarządzania w Białymstoku

Zbliżające się wydarzenia