Kierunki studiówKierunki studiów ŁódźRankingiRekrutacja ŁódźRekrutacja na studiaStudia ŁódźTOP ŁódźTop studia

Najpopularniejsze kierunki na uczelniach w Łodzi 2024

Ten moment nieuchronnie się zbliża. Pora podjąć ostateczną decyzję o wyborze kierunku studiów. Jeśli chcesz poznać najpopularniejsze kierunki w Łodzi, przygotowaliśmy specjalne zestawienie. Dowiesz się z niego, które łódzkie uczelnie oferują w procesie rekrutacji właśnie te studia.

Jeśli interesują cię najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce i chcesz, któryś z nich studiować w Łodzi, sprawdź, na których uczelniach znajdziesz stosowną ofertę. Najpopularniejsze kierunki w Polsce w rekrutacji 2023/2024 to wymienione niżej wraz z informacją o liczbie chętnych w skali całego kraju.

Wśród kierunków – łącznie 16 – takie jak: np. informatyka, psychologia, zarządzanie, prawo, ekonomia, filologia angielska, logistyka i wiele innych. W naszym zestawieniu pozostawiliśmy również informację o kierunkach, które były popularne również w poprzedniej rekrutacji, czyli administracja, mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka.

 • informatyka – 43607
 • psychologia – 42267
 • zarządzanie – 33739
 • kierunek lekarski (bez uczelni medycznych, nadzorowanych przez Ministra Zdrowia) – 32264
 • prawo – 23657
 • ekonomia – 18026
 • finanse i rachunkowość – 13251
 • fizjoterapia – 13240
 • filologia angielska – 13086
 • pielęgniarstwo – 12302
 • budownictwo – 11945
 • logistyka – 10772
 • biotechnologia – 10603
 • zarządzanie i inżynieria produkcji – 8760
 • informatyka stosowana – 8725
 • stosunki międzynarodowe – 8589

Wszystkie najpopularniejsze kierunki studiów są dostępne w Łodzi. Sprawdzamy, na których uczelniach. A wybór jak przystało na  tak duży ośrodek akademicki jest przy większości kierunków całkiem spory.

1 z 19

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe to jeden z ciekawszych kierunków studiów społecznych. Daje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, politologii i nauk społecznych. Studia są doskonałym przygotowaniem do profesjonalnego poruszania się w zakresie spraw europejskich i światowych.

Kierunek studiów stosunki międzynarodowe po kolejny trafił na listę najbardziej popularnych kierunków. Chęć podjęcia tych studiów zadeklarowało ponad 8 500 kandydatów.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek stosunki międzynarodowe:

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, Uniwersytet Łódzki

Więcej w artykule: Stosunki międzynarodowe w Łodzi

2 z 19

Mechanika i budowa maszyn

Kierunek budowa maszyn powrócił w roku 2022 do zestawienia najpopularniejszych kierunków studiów po krótkiej przerwie. Studia inżynierskie w zakresie projektowanie konstrukcji mechanicznych chciało podjąć ponad wówczas 8 000 kandydatów. W 2023 kierunek zniknął z listy, ale u nas pozostawiliśmy o nim informacje.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn to doskonałe przygotowanie absolwentów do pracy w firmach produkcyjnych na całym świecie. Dzięki pracy inżynierów świat zapełnia się wciąż nowymi wynalazkami, przedmiotami, które służą człowiekowi na co dzień. Kierunek może być przygotowaniem do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek mechanika i budowa maszyn:

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, Politechnika Łódzka

Więcej w artykule: Mechanika i budowa maszyn w Łodzi

3 z 19

Automatyka i robotyka

Kierunek automatyka i robotyka powrócił do zestawienia najpopularniejszych kierunków studiów w 2022 roku. Chęć studiowania właśnie tego kierunku zadeklarowało wówczas prawie 8 500 kandydatów. To dużo, ale niespecjalnie dziwi w obliczu zmian cywilizacyjnych i poszukiwania w przemyśle i innych gałęziach gospodarek rozwiązań związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych i ich robotyzacją. W 2023 zniknął z listy TOP, ale u nas pozostawiliśmy informacje o tym kierunku.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek automatyka i robotyka:

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA, Politechnika Łódzka
 • AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW, Politechnika Łódzka

Więcej w artykule: Automatyka i robotyka w Łodzi

4 z 19

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Ten jeden z ciekawszych kierunków, łączący wiedzę techniczną i zarządzanie produkcją, chciało studiować w poprzednim roku aż 8 760 kandydatów. Kierunek wciąż utrzymuje swoje wysokie miejsce na liście najpopularniejszych kierunków studiów.

Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zdobywają wiedzę z zakresu procesów projektowania, wytwarzania i zarządzania. Przygotowują się przede wszystkim do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie mogą prowadzić działalność badawczo-rozwojową, tworzyć nowoczesne rozwiązania i zarządzać procesami produkcji. Absolwenci często znajdują pracę w branży motoryzacyjnej, przemyśle spożywczym lub medycznym.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Politechnika Łódzka

Więcej w artykule: Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi

5 z 19

Created with GIMP

Informatyka stosowana

W obliczu ogromnego zainteresowania kierunkami informatycznymi nie może dziwić, że obecny na wielu uczelniach technicznych kierunek informatyka stosowana znalazł się na liście najpopularniejszych kierunków studiów. Wolę studiowania pokazało ponad 8 700 kandydatów.

Studia na kierunku informatyka stosowana najczęściej mają charakter interdyscyplinarny i łączą nauki informatyczne z zarządzaniem, fizyką, matematyką, czy naukami społecznymi. Studenci uczą się wykorzystywać tę wiedzę w rozwiązywaniu problemów ze świata biznesu, techniki, rozrywki (gry komputerowe). Absolwenci tego kierunku pracę niemal we wszystkich obszarach przemysłu, gospodarki czy administracji.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek informatyka stosowana:

 • INFORMATYKA STOSOWANA, Politechnika Łódzka

Więcej w artykule: Informatyka stosowana w Łodzi

6 z 19

Administracja

Studia administracyjne okazały się warte zainteresowania dla prawie 10 000 osób w rekrutacji 2022/23. Tyle właśnie aplikacji odnotowano w poprzedniej rekrutacji na polskich uczelniach. W ostatniej rekrutacji tych osób było znacznie mniej i kierunek znalazł się poza listą TOP. Informacje o nim jednak pozostawiliśmy.

Studia na kierunku administracja przygotowują do pracy w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, administracji publicznej i polityki administracyjnej, organizacji i zarządzania, ochrony środowiska, prawa finansów publicznych, pracy oraz Unii Europejskiej, czy narzędzi bankowych i kredytowych. Po zdobyciu wiedzy ogólnej, studenci często mają możliwość specjalizowania się w ramach wybranych specjalności związanych z różnymi sektorami administracji, samorządu terytorialnego, zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa, funkcjonowania Unii Europejskiej itp.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek administracja:

 • ADMINISTRACJA, Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • ADMINISTRACJA, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • ADMINISTRACJA, Uniwersytet Łódzki
 • ADMINISTRACJA, Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

Więcej w artykule: Administracja w Łodzi

7 z 19

Logistyka

Ponad 11 000 kandydatów uznało, że studia logistyczne mogą być dobrym wyborem swojej ścieżki zawodowej. Dobre zarobki branży powodują, że zainteresowanie tym kierunkiem od kilku lat utrzymuje stabilny poziom, nie jest przejściową modą.

Logistyka to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, którego rozwój wymusza konieczność stałego dostosowywania się do potrzeb rynku pracy. Logistyka jest powiązana niemal z każdą gałęzią gospodarki, stąd też obecnie kandydaci na studia logistyczne mają do wyboru wiele specjalności. Transport, spedycja, logistyka produkcji, logistyka handlu i dystrybucji, gospodarka magazynowa, logistyka zakupów, zarządzanie łańcuchem dostaw – to tylko przykładowe specjalizacje.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek logistyka:

 • LOGISTYKA, Politechnika Łódzka
 • LOGISTYKA, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • LOGISTYKA, Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania UŁ
 • LOGISTYKA, Uniwersytet Łódzki – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • LOGISTYKA, Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • LOGISTYKA – studia inżynierskie, Uniwersytet WSB Merito Łódź

Więcej w artykule: Logistyka w Łodzi

8 z 19

Created with GIMP

Biotechnologia

Zamiłowanie do świata biologii wyniesione z lekcji szkolnych przekłada się na obecne od lat duże zainteresowanie studiami biotechnologicznymi. Praktyczny wymiar tych studiów powoduje, że ponad 10 000 kandydatów aplikowało na ten kierunek w ramach ostatniej rekrutacji.

Kierunek biotechnologia to studia interdyscyplinarne, które łączą nauki biologiczne z chemią, fizyką, czy informatyką. Studenci biotechnologii uczą się stosować techniki biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej m.in. w medycynie, ochronie środowiska i przemyśle. Wiedza biologiczna oraz umiejętności techniczne i biznesowe otwierają przed absolwentami atrakcyjne perspektywy zawodowe.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek biotechnologia:

 • BIOTECHNOLOGIA, Politechnika Łódzka
 • BIOTECHNOLOGIA, Uniwersytet Łódzki
 • BIOTECHNOLOGIA, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Więcej w artykule: Biotechnologia w Łodzi

9 z 19

Fizjoterapia

Ten jeden z popularniejszych zawodów medycznych wciąż cieszy się stabilnym i dużym zainteresowaniem kandydatów. Ostatnia rekrutacja pokazała, że ponad 13 200 osób chciało podjąć studia właśnie na fizjoterapii.

Studenci kierunku fizjoterapia uczą się stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w procesach usprawniania osób niepełnosprawnych oraz osób z urazami, które spowodowały u nich utratę sprawności ruchowej. Zabiegi fizjoterapeutyczne mogą również pomagać w utrzymaniu określonego poziomu sprawności. Absolwent fizjoterapii potrafi wykonywać różne zabiegi specjalistyczne i jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek fizjoterapia:

 • FIZJOTERAPIA, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • FIZJOTERAPIA, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Więcej w artykule: Fizjoterapia w Łodzi

10 z 19

Pielęgniarstwo

Jeszcze jakiś czas temu pielęgniarstwo nie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem kandydatów. Przełomem była poprzednia rekrutacja. Wolę studiowania pielęgniarstwa zgłosiło ponad. 12 300 absolwentów szkół średnich.

Na kierunku pielęgniarstwo studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych nauk medycznych, doskonaląc swoje kwalifikacje w powszechnych już pracowniach symulacji. Ważnym elementem procesu nauczania są praktyki, odbywane w szpitalach, ośrodkach opieki, czy zakładach pielęgnacyjnych. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek pielęgniarstwo:

 • PIELĘGNIARSTWO, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • PIELĘGNIARSTWO, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • PIELĘGNIARSTWO, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

Więcej w artykule: Pielęgniarstwo w Łodzi

11 z 19

Budownictwo

Dynamiczny rozwój budownictwa skłaniał kandydatów do podjęcia nauki na kierunku, który dobrze rokował jeśli spoglądać na rynek pracy. Budownictwo chciało w Polsce studiować prawie 12 000 osób. To drugi po informatyce kierunek techniczny w zestawieniu najpopularniejszych kierunków studiów.

Studenci kierunku budownictwo uczą się projektować obiekty budowlane i konstrukcje inżynierskie, jak również kierować pracami podczas ich wykonywania. Zdobywają także umiejętności z zakresu wytwarzania materiałów i konstrukcji budowlanych, a także stosowania systemów informatycznych w budownictwie. Duże znaczenie ma także zdobywana wiedza dotycząca przepisów, procedur realizacji oraz organizacji przemysłu budowlanego. Absolwenci zyskują szerokie perspektywy zawodowe, gwarantujące niezwykle użyteczną, docenianą społecznie – i co równie ważne – dobrze wynagradzaną pracę.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek budownictwo:

 • BUDOWNICTWO, Politechnika Łódzka

Więcej w artykule: Budownictwo w Łodzi

12 z 19

Finanse i rachunkowość

Specjaliści od finansów są wszędzie. Trochę powyżej 13 000 kandydatów szukało swojego szczęścia w walce o indeks na kierunku finanse i rachunkowość.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość wyposażają studentów w wiedzę z zakresu finansów, związanego z nimi ryzyka, prowadzenia rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i instytucje publiczne. Studenci potrafią analizować zjawiska gospodarczo-finansowe w skali mikro i makro. Po zdobyciu wiedzy ogólnej mogą specjalizować się w wybranych specjalnościach, takich jak bankowość, ubezpieczenia, inwestycje i nieruchomości, podatki itd.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek finanse i rachunkowość:

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Uniwersytet Łódzki
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Uniwersytet WSB Merito Łódź

Więcej w artykule: Finanse i rachunkowość w Łodzi

13 z 19

Filologia angielska

Większość uczy się języka angielskiego w szkole średniej. Tej wiedzy i umiejętności jednak okazuje się za mało dla tych, którzy marzą o poznaniu języka Szekspira na wyższym poziomie. Najpopularniejsze studia językowe – filologiczne, przyciągnęły ponad 13 000 kandydatów.

Kierunek filologia angielska pozwala zdobyć studentom praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz wiedzę z zakresu językoznawstwa, kultury, literaturoznawstwa tego obszaru językowego. W zależności od wybranej specjalności/specjalizacji absolwenci najczęściej wybierają zawód tłumacza, nauczyciela lub realizują różne zadania w mediach, instytucjach naukowych lub międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek filologia angielska:

 • FILOLOGIA ANGIELSKA, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, Uniwersytet Łódzki

Więcej w artykule: Filologia angielska w Łodzi

14 z 19

Ekonomia

Ekonomia bywa przepustką do robienia dobrych interesów. Może to właśnie skłoniło rok temu ponad 18 000 kandydatów do podjęcia starań o uzyskanie indeksu na kierunku ekonomia.

Studia na kierunku ekonomia przygotowują studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, wyposażając ich w znajomość najnowszych trendów i mechanizmów gospodarki światowej oraz umiejętność badania przyczyn i konsekwencji działań podejmowanych przez ekonomistów, przedsiębiorców, czy polityków. Wiedzę ogólnoekonomiczną mogą poszerzać w ramach wybieranych modułów przedmiotowych i specjalności.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek ekonomia:

 • EKONOMIA, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • EKONOMIA, Uniwersytet Łódzki
 • EKONOMIA, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi

Więcej w artykule: Ekonomia w Łodzi

15 z 19

Prawo

O indeksy na prawo – studia jednolite magisterskie – ubiegało się w poprzedniej rekrutacji ponad 23 000 kandydatów. Prawo to wciąż jeden z najpopularniejszych kierunków na polskich uczelniach.

Studenci kierunku prawo w początkowym etapie kształcenia uczą się posługiwać ogólną wiedzą prawniczą oraz ćwiczą tworzenie i rozumienie tekstów prawnych. Jest to przygotowanie do klasycznych zawodów prawniczych, takich jak sędzia, prokurator, radca prawny, czy notariusz. Studenci wybierają kilka interesujących ich bloków tematycznych, kreując już na tym etapie swoje perspektywy zawodowe.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek prawo:

 • PRAWO , Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • PRAWO , Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • PRAWO , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi
 • PRAWO , Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • PRAWO , Uniwersytet Łódzki

Więcej w artykule: Prawo w Łodzi

16 z 19

Kierunek lekarski

Prestiż, jaki towarzyszy zawodom medycznym przekłada się na popularność kierunku lekarskiego. W poprzedniej rekrutacji ponad 32 000 kandydatów i to tylko w uczelniach podległych ministerstwu odpowiedzialnemu za edukację.

Przyszli lekarze, kształcący się na kierunku lekarskim, w pierwszej kolejności realizują program nauczania w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych (w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń praktycznych w laboratoriach). Odbywają także praktyki zawodowe. Po zdobyciu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych mogą specjalizować się w wybranych specjalnościach medycznych.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek lekarski:

 • KIERUNEK LEKARSKI , Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • KIERUNEK LEKARSKI , Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Więcej w artykule: Kierunek lekarski w Łodzi

17 z 19

Zarządzanie

Na zarządzanie w poprzedniej rekrutacji było ponad 33 500 kandydatów. Ta ogromna liczba robi wrażenie i zapewnia czołowe miejsce rankingu najpopularniejszych kierunków.

Kierunek zarządzanie pozwala studentom na zdobywanie ogólnomenedżerskich umiejętności i wiedzy z zakresu różnych dziedzin, takich jak ekonomia, działalność biznesowa, marketing, podstawy finansów i rachunkowości, logistyka czy prawo handlowe. Niezdecydowani mogą przekonać się, co interesuje ich najbardziej, a następnie wybrać konkretną ścieżkę zawodową.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek zarządzanie:

 • MANAGEMENT , Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • ZARZĄDZANIE , Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • ZARZĄDZANIE , Politechnika Łódzka
 • ZARZĄDZANIE , Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • ZARZĄDZANIE , Uczelnia ASBiRO w Łodzi
 • ZARZĄDZANIE , Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • ZARZĄDZANIE , Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
 • ZARZĄDZANIE , Uniwersytet Łódzki

Więcej w artykule: Zarządzanie w Łodzi

18 z 19

Psychologia

Kierunek psychologia jest w cenie u maturzystów. W zeszłym roku startowało na ten kierunek ponad 42 000 kandydatów. Podium wśród najpopularniejszych kierunków psychologia okupuje od wielu lat.

Studia na kierunku psychologia generalnie pozwalają studentom zdobywać wiedzę z zakresu mechanizmów i praw rządzących zachowaniem i psychiką człowieka. Studenci uczą się rozwiązywać jednostkowe i grupowe problemy psychospołeczne, oprócz wiedzy teoretycznej uzyskują także doświadczenie praktyczne. Swoje zainteresowania mogą poszerzać w ramach wybieranych specjalności, takich jak psychologia kliniczna, psychoterapia, psychologia biznesu, czy psychologia sądowa.

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek psychologia:

 • PSYCHOLOGIA , Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • PSYCHOLOGIA , Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • PSYCHOLOGIA , Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • PSYCHOLOGIA , Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • PSYCHOLOGIA , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi
 • PSYCHOLOGIA , Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • PSYCHOLOGIA , Uniwersytet Łódzki
 • PSYCHOLOGIA – I STOPIEŃ , Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Więcej w artykule: Psychologia w Łodzi

19 z 19

Informatyka

W roku poprzednim było ponad 43 500 kandydatów. Tyle osób ubiegało się o przyjęcie na kierunek informatyka. Od kilku lat na 1. miejscu podium wśród najpopularniejszych kierunków.

Studenci kierunku informatyka poznają matematyczne podstawy tej dziedziny, ucząc się jednocześnie wykorzystywać wiedzę teoretyczną w świecie nowoczesnych technologii informatycznych. Wiedza i umiejętności ogólne pozwalają studentom na elastyczny wybór specjalności, w ramach której rozwijają wyspecjalizowane kompetencje. Uczelnie stale poszerzają ofertę dostępnych specjalności i specjalizacji, dostosowując się do aktualnych potrzeb sektora IT (programowanie, bazy danych, cyberbezpieczeństwo, hardware, innowacje itp.).

Te uczelnie w Łodzi rekrutują na kierunek informatyka:

 • INFORMATYKA , Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • INFORMATYKA , Politechnika Łódzka
 • INFORMATYKA , Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • INFORMATYKA , Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
 • INFORMATYKA , Uniwersytet Łódzki
 • INFORMATYKA – studia inżynierskie , Uniwersytet Łódzki
 • INFORMATYKA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM , Uniwersytet Łódzki

Więcej w artykule: Informatyka w Łodzi

Czytaj również

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia