Kierunki studiów Łódźrodzaje studiów ŁódźStudiaStudia ŁódźStudia prawnicze

Studia prawnicze w Łodzi

Wybierasz się na studia prawnicze w Łodzi? Osoby zainteresowane studiami na kierunkach prawniczo-administracyjnych w tym ośrodku akademickim mają z czego wybierać: możliwość zdobycia tego rodzaju wykształcenia daje aż sześć uczelni. Poznaj całą ofertę edukacyjną na kierunkach prawniczych uczelni trzeciego największego miasta w Polsce!

Za bogactwo oferty edukacyjnej na kierunkach prawniczo-administracyjnych w Łodzi odpowiedzialne są przede wszystkim uczelnie niepubliczne. Studia prawnicze prowadzą: Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna, Społeczna Akademia Nauk, Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania, Wyższa Szkoła COSINUS oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Reprezentantem uczelni państwowych jest prężny Uniwersytet Łódzki.

Same kierunki należą do grupy standardowych pozycji na tle oferty innych miast: dominują zdecydowanie prowadzone jak zwykle w formie jednolitych studiów magisterskich PRAWO i licencjackich ADMINISTRACJA.

Prawo na Uniwersytecie Łódzkim

Studia na kierunku prawo, które prowadzi Wydział Prawa i Administracji UŁ, przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych. , a także pełnienia funkcji wymagających gruntownej wiedzy prawniczej w instytucjach lub organizacjach, tj. jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych i organach Unii Europejskiej.

Student prawa po trzecim roku studiów wybiera jedną ze specjalizacji:

  • karnoprawna
  • cywilnoprawna
  • publicznoprawna (profil ogólny lub profil finansowy)
  • gospodarcza i europejska

Zobacz film:

Administracja w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Kierunek studiów administracja, który ma w swojej ofercie SAN w Łodzi, pozwala zdobyć wiedzę z obszaru administracji porządku publicznego, administracji skarbowej, administracji samorządowej, e-administracji, prawa obsługi biznesu, prawa pracy i kadr. 

Zdobyta w czasie studiów wiedza i umiejętności wraz z rozwijanymi kompetencjami społecznymi przygotowują absolwenta do przyszłej samodzielnej pracy. Pracę tę absolwent może z powodzeniem podjąć w instytucjach administracji państwowej, samorządowej oraz innych, wymagających przygotowania do działań z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej (w tym i na rzecz organizacji pozarządowych). Absolwent administracji uzyskuje wszechstronne wykształcenie, które pozwala budować karierę urzędniczą, ale również jako specjalista w korporacjach finansowych lub branży projektowej. Jest właściwie przygotowany, aby samodzielnie podjąć i prowadzić dowolną działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

W trakcie studiów nabywa umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Program kształcenia obejmuje: przedmioty ogólnouczelniane, nauki podstawowe, przedmioty do wyboru oraz przedmioty specjalnościowe.

Specjalności:

  • Prawo w biznesie
  • Wymiar sprawiedliwości

Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej, w działach administracyjnych sądów i prokuratury, w działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych, a także w kancelariach prawnych.


Uzyskaj szczegółowe informacje o prawniczych kierunkach studiów w Łodzi, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów prawniczych w Łodzi 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze w Łodzi. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Prawo w Łodzi

Gdzie studiować kierunek prawo w Łodzi? Jest kilka ciekawych opcji. Poznaj propozycje…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia