Kierunki studiów BydgoszczNoweRankingiRekrutacja BydgoszczStudia BydgoszczTOP BydgoszczTop studia

Najpopularniejsze kierunki na uczelniach w Bydgoszczy 2023

Jeśli chcesz się poznać najpopularniejsze kierunki, przygotowaliśmy specjalne zestawienie. Dowiesz się z niego, które bydgoskie uczelnie oferują w procesie rekrutacji właśnie te kierunki, na które w poprzedniej rekrutacji było najwięcej chętnych.

Jeśli interesują cię najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce i chcesz, któryś z nich studiować w Bydgoszczy, sprawdź, na których uczelniach znajdziesz stosowną ofertę. Najpopularniejsze kierunki w Polsce w rekrutacji 2022/2023 to wymienione niżej wraz z informacją o liczbie chętnych. Wśród kierunków – łącznie 19 – takie jak: np. informatyka, psychologia, zarządzanie, prawo, ekonomia, filologia angielska, logistyka i wiele innych.

Prawie wszystkie najpopularniejsze kierunki studiów są dostępne w Bydgoszczy. Sprawdzamy, na których uczelniach. A wybór jak przystało na  tak duży ośrodek akademicki jest przy większości kierunków.

1 z 19

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe to jeden z ciekawszych kierunków studiów społecznych. Daje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, politologii i nauk społecznych. Studia są doskonałym przygotowaniem do profesjonalnego poruzania się w zakresie spraw europejskich i światowych.

Kierunek studiów stosunki międzynarodowe po raz pierwszy trafił na listę najbardziej popularnych kierunków. Chęć podjęcia tych studiów zadeklarowało ponad 8 000 kandydatów.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek stosunki międzynarodowe:

Więcej w artykule: Stosunki międzynarodowe w Bydgoszczy

2 z 19

Mechanika i budowa maszyn

Kierunek budowa maszyn powrócił do zestawienia najpopularniejszych kierunków studiów po krótkiej przerwie. Studia inżynierskie w zakresie projektowanie konstrukcji mechanicznych chciało podjąć ponad 8 000 kandydatów.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn to doskonałe przygotowanie absolwentów do pracy w firmach produkcyjnych na całym świecie. Dzięki pracy inżynierów świat zapełnia się wciąż nowymi wynalazkami, przedmiotami, które służą człowiekowi na co dzień. Kierunek może być przygotowaniem do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek mechanika i budowa maszyn:

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, Politechnika Bydgoska

Więcej w artykule: Mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy

3 z 19

Automatyka i robotyka

Kierunek automatyka i robotyka powrócił do zestawienia najpopularniejszych kierunków studiów. Chęć studiowania właśnie tego kierunku zadeklarowało prawie 8 500 kandydatów. To dużo, ale niespecjalnie dziwi w obliczu zmian cywilizacyjnych i poszukiwania w przemyśle i innych gałęziach gospodarek rozwiązań związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych i ich robotyzacją.

Akurat w Bydgoszczy nie ma w ofercie uczelni kierunku automatyka i robotyka. Jest jednak automatyka i elektronika. Wareto poznać tę propozycję.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek automatyka i elektronika:

 • AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA, Politechnika Bydgoska

Więcej w artykule: Automatyka i elektronika w Bydgoszczy

4 z 19

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Ten jeden z ciekawszych kierunków, łączący wiedzę techniczną i zarządzanie produkcją, chciało studiować w poprzednim roku aż 8 979 kandydatów. Kierunek wciąż utrzymuje swoje wysokie miejsce na liście najpopularniejszych kierunków studiów.

Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zdobywają wiedzę z zakresu procesów projektowania, wytwarzania i zarządzania. Przygotowują się przede wszystkim do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie mogą prowadzić działalność badawczo-rozwojową, tworzyć nowoczesne rozwiązania i zarządzać procesami produkcji. Absolwenci często znajdują pracę w branży motoryzacyjnej, przemyśle spożywczym lub medycznym.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Bydgoska Szkoła Wyższa
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Politechnika Bydgoska

Więcej w artykule: Zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy

5 z 19

Created with GIMP

Informatyka stosowana

W obliczu ogromnego zainteresowania kierunkami informatycznymi nie może dziwić, że obecny na wielu uczelniach technicznych kierunek informatyka stosowana znalazł się na liście najpopularniejszych kierunków studiów. Wolę studiowania pokazało prawie 8 500 kandydatów.

Studia na kierunku informatyka stosowana najczęściej mają charakter interdyscyplinarny i łączą nauki informatyczne z zarządzaniem, fizyką, matematyką, czy naukami społecznymi. Studenci uczą się wykorzystywać tę wiedzę w rozwiązywaniu problemów ze świata biznesu, techniki, rozrywki (gry komputerowe). Absolwenci tego kierunku pracę niemal we wszystkich obszarach przemysłu, gospodarki czy administracji.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek informatyka stosowana:

 • INFORMATYKA STOSOWANA, Politechnika Bydgoska
 • INFORMATYKA STOSOWANA, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Więcej w artykule: Informatyka stosowana w Bydgoszczy

6 z 19

Administracja

Studia administracyjne okazały się warte zainteresowania dla prawie 10 000 osób. Tyle właśnie aplikacji odnotowano w poprzedniej rekrutacji na polskich uczelniach.

Studia na kierunku administracja przygotowują do pracy w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, administracji publicznej i polityki administracyjnej, organizacji i zarządzania, ochrony środowiska, prawa finansów publicznych, pracy oraz Unii Europejskiej, czy narzędzi bankowych i kredytowych. Po zdobyciu wiedzy ogólnej, studenci często mają możliwość specjalizowania się w ramach wybranych specjalności związanych z różnymi sektorami administracji, samorządu terytorialnego, zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa, funkcjonowania Unii Europejskiej itp.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek administracja:

 • ADMINISTRACJA, Bydgoska Szkoła Wyższa
 • ADMINISTRACJA, Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy
 • ADMINISTRACJA, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • ADMINISTRACJA, Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Więcej w artykule: Administracja w Bydgoszczy

7 z 19

Logistyka

Ponad 11 000 kandydatów uznało, że studia logistyczne mogą być dobrym wyborem swojej ścieżki zawodowej. Dobre zarobki branży powodują, że zainteresowanie tym kierunkiem od kilku lat utrzymuje stabilny poziom, nie jest przejściową modą.

Logistyka to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, którego rozwój wymusza konieczność stałego dostosowywania się do potrzeb rynku pracy. Logistyka jest powiązana niemal z każdą gałęzią gospodarki, stąd też obecnie kandydaci na studia logistyczne mają do wyboru wiele specjalności. Transport, spedycja, logistyka produkcji, logistyka handlu i dystrybucji, gospodarka magazynowa, logistyka zakupów, zarządzanie łańcuchem dostaw – to tylko przykładowe specjalizacje.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek logistyka:

 • LOGISTYKA, Bydgoska Szkoła Wyższa
 • LOGISTYKA, Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Więcej w artykule: Logistyka w Bydgoszczy

8 z 19

Created with GIMP

Biotechnologia

Zamiłowanie do świata biologii wyniesione z lekcji szkolnych przekłada się na obecne od lat duże zainteresowanie studiami biotechnologicznymi. Praktyczny wymiar tych studiów powoduje, że ponad 10 000 kandydatów aplikowało na ten kierunek w ramach ostatniej rekrutacji.

Kierunek biotechnologia to studia interdyscyplinarne, które łączą nauki biologiczne z chemią, fizyką, czy informatyką. Studenci biotechnologii uczą się stosować techniki biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej m.in. w medycynie, ochronie środowiska i przemyśle. Wiedza biologiczna oraz umiejętności techniczne i biznesowe otwierają przed absolwentami atrakcyjne perspektywy zawodowe.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek biotechnologia:

 • BIOTECHNOLOGIA, Politechnika Bydgoska
 • BIOTECHNOLOGIA, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Więcej w artykule: Biotechnologia w Bydgoszczy

9 z 19

Fizjoterapia

Ten jeden z popularniejszych zawodów medycznych wciąż cieszy się stabilnym i dużym zainteresowaniem kandydatów. Ostatnia rekrutacja pokazała, że ponad 10 000 osób chciało podjąć studia właśnie na fizjoterapii.

Studenci kierunku fizjoterapia uczą się stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w procesach usprawniania osób niepełnosprawnych oraz osób z urazami, które spowodowały u nich utratę sprawności ruchowej. Zabiegi fizjoterapeutyczne mogą również pomagać w utrzymaniu określonego poziomu sprawności. Absolwent fizjoterapii potrafi wykonywać różne zabiegi specjalistyczne i jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek fizjoterapia:

 • FIZJOTERAPIA, Bydgoska Szkoła Wyższa
 • FIZJOTERAPIA, CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • FIZJOTERAPIA, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • FIZJOTERAPIA, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

Więcej w artykule: Fizjoterapia w Bydgoszczy

10 z 19

Pielęgniarstwo

Jeszcze jakiś czas temu pielęgniarstwo nie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem kandydatów. Przełomem była poprzednia rekrutacja. Wolę studiowania pielęgniarstwa zgłosiło ponad. 10 500 absolwentów szkół średnich.

Na kierunku pielęgniarstwo studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych nauk medycznych, doskonaląc swoje kwalifikacje w powszechnych już pracowniach symulacji. Ważnym elementem procesu nauczania są praktyki, odbywane w szpitalach, ośrodkach opieki, czy zakładach pielęgnacyjnych. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek pielęgniarstwo:

 • PIELĘGNIARSTWO, Bydgoska Szkoła Wyższa
 • PIELĘGNIARSTWO, CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • PIELĘGNIARSTWO, Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy
 • PIELĘGNIARSTWO, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

Więcej w artykule: Pielęgniarstwo w Bydgoszczy

11 z 19

Budownictwo

Dynamiczny rozwój budownictwa skłaniał kandydatów do podjęcia nauki na kierunku, który dobrze rokował jeśli spoglądać na rynek pracy. Budownictwo chciało w Polsce studiować 13 682 osób. To drugi po informatyce kierunek techniczny w zestawieniu najpopularniejszych kierunków studiów.

Studenci kierunku budownictwo uczą się projektować obiekty budowlane i konstrukcje inżynierskie, jak również kierować pracami podczas ich wykonywania. Zdobywają także umiejętności z zakresu wytwarzania materiałów i konstrukcji budowlanych, a także stosowania systemów informatycznych w budownictwie. Duże znaczenie ma także zdobywana wiedza dotycząca przepisów, procedur realizacji oraz organizacji przemysłu budowlanego. Absolwenci zyskują szerokie perspektywy zawodowe, gwarantujące niezwykle użyteczną, docenianą społecznie – i co równie ważne – dobrze wynagradzaną pracę.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek budownictwo:

 • BUDOWNICTWO, Bydgoska Szkoła Wyższa
 • BUDOWNICTWO, Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy
 • BUDOWNICTWO, Politechnika Bydgoska
 • BUDOWNICTWO, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Więcej w artykule: Budownictwo w Bydgoszczy

12 z 19

Finanse i rachunkowość

Specjaliści od finansów są wszędzie. Trochę powyżej 13 000 kandydatów szukało swojego szczęścia w walce o indeks na kierunku finanse i rachunkowość.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość wyposażają studentów w wiedzę z zakresu finansów, związanego z nimi ryzyka, prowadzenia rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i instytucje publiczne. Studenci potrafią analizować zjawiska gospodarczo-finansowe w skali mikro i makro. Po zdobyciu wiedzy ogólnej mogą specjalizować się w wybranych specjalnościach, takich jak bankowość, ubezpieczenia, inwestycje i nieruchomości, podatki itd.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek finanse i rachunkowość:

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Bydgoska Szkoła Wyższa
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Politechnika Bydgoska
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Więcej w artykule: Finanse i rachunkowość w Bydgoszczy

13 z 19

Filologia angielska

Większość uczy się języka angielskiego w szkole średniej. Tej wiedzy i umiejętności jednak okazuje się za mało dla tych, którzy marzą o poznaniu języka Szekspira na wyższym poziomie. Najpopularniejsze studia językowe – filologiczne, przyciągnęły ponad 13 000 kandydatów.

Kierunek filologia angielska pozwala zdobyć studentom praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz wiedzę z zakresu językoznawstwa, kultury, literaturoznawstwa tego obszaru językowego. W zależności od wybranej specjalności/specjalizacji absolwenci najczęściej wybierają zawód tłumacza, nauczyciela lub realizują różne zadania w mediach, instytucjach naukowych lub międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek filologia angielska:

 • FILOLOGIA ANGIELSKA, Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Więcej w artykule: Filologia angielska w Bydgoszczy

14 z 19

Ekonomia

Ekonomia bywa przepustką do robienia dobrych interesów. Może to właśnie skłoniło rok temu ponad 18 000 kandydatów do podjęcia starań o uzyskanie indeksu na kierunku ekonomia.

Studia na kierunku ekonomia przygotowują studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, wyposażając ich w znajomość najnowszych trendów i mechanizmów gospodarki światowej oraz umiejętność badania przyczyn i konsekwencji działań podejmowanych przez ekonomistów, przedsiębiorców, czy polityków. Wiedzę ogólnoekonomiczną mogą poszerzać w ramach wybieranych modułów przedmiotowych i specjalności.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek ekonomia:

 • EKONOMIA, Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy
 • EKONOMIA, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Więcej w artykule: Ekonomia w Bydgoszczy

15 z 19

Prawo

O indeksy na prawo – studia jednolite magisterskie – ubiegało się w poprzedniej rekrutacji ponad 22 000 kandydatów. Prawo to wciąż jeden z najpopularniejszych kierunków na polskich uczelniach.

Studenci kierunku prawo w początkowym etapie kształcenia uczą się posługiwać ogólną wiedzą prawniczą oraz ćwiczą tworzenie i rozumienie tekstów prawnych. Jest to przygotowanie do klasycznych zawodów prawniczych, takich jak sędzia, prokurator, radca prawny, czy notariusz. Studenci wybierają kilka interesujących ich bloków tematycznych, kreując już na tym etapie swoje perspektywy zawodowe.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek prawo:

 • PRAWO, Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy
 • PRAWO, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Więcej w artykule: Prawo w Bydgoszczy

16 z 19

Kierunek lekarski

Prestiż, jaki towarzyszy zawodom medycznym przekłada się na popularność kierunku lekarskiego. W poprzedniej rekrutacji ponad 21 000 kandydatów i to tylko w uczelniach podległych ministerstwu odpowiedzialnemu za edukację.

Przyszli lekarze, kształcący się na kierunku lekarskim, w pierwszej kolejności realizują program nauczania w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych (w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń praktycznych w laboratoriach). Odbywają także praktyki zawodowe. Po zdobyciu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych mogą specjalizować się w wybranych specjalnościach medycznych.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek lekarski:

 • KIERUNEK LEKARSKI, CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

Więcej w artykule: Kierunek lekarski w Bydgoszczy

17 z 19

Zarządzanie

Na zarządzanie w poprzedniej rekrutacji było ponad 36 500 kandydatów. Ta ogromna liczba robi wrażenie i zapewnia czołowe miejsce rankingu najpopularniejszych kierunków.

Kierunek zarządzanie pozwala studentom na zdobywanie ogólnomenedżerskich umiejętności i wiedzy z zakresu różnych dziedzin, takich jak ekonomia, działalność biznesowa, marketing, podstawy finansów i rachunkowości, logistyka czy prawo handlowe. Niezdecydowani mogą przekonać się, co interesuje ich najbardziej, a następnie wybrać konkretną ścieżkę zawodową.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek zarządzanie:

 • ZARZĄDZANIE, Politechnika Bydgoska
 • ZARZĄDZANIE, Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Więcej w artykule: Zarządzanie w Bydgoszczy

18 z 19

Psychologia

Kierunek psychologia jest w cenie u maturzystów. W zeszłym roku startowało na ten kierunek ponad 40 000 kandydatów. Podium wśród najpopularniejszych kierunków psychologia okupuje od wielu lat.

Studia na kierunku psychologia generalnie pozwalają studentom zdobywać wiedzę z zakresu mechanizmów i praw rządzących zachowaniem i psychiką człowieka. Studenci uczą się rozwiązywać jednostkowe i grupowe problemy psychospołeczne, oprócz wiedzy teoretycznej uzyskują także doświadczenie praktyczne. Swoje zainteresowania mogą poszerzać w ramach wybieranych specjalności, takich jak psychologia kliniczna, psychoterapia, psychologia biznesu, czy psychologia sądowa.

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek psychologia:

 • PSYCHOLOGIA, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • PSYCHOLOGIA, Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Więcej w artykule: Psychologia w Bydgoszczy

19 z 19

Informatyka

W roku poprzednim było ponad 44 163 kandydatów. Tyle osób ubiegało się o przyjęcie na kierunek informatyka. Od kilku lat na 1. miejscu podium wśród najpopularniejszych kierunków.

Studenci kierunku informatyka poznają matematyczne podstawy tej dziedziny, ucząc się jednocześnie wykorzystywać wiedzę teoretyczną w świecie nowoczesnych technologii informatycznych. Wiedza i umiejętności ogólne pozwalają studentom na elastyczny wybór specjalności, w ramach której rozwijają wyspecjalizowane kompetencje. Uczelnie stale poszerzają ofertę dostępnych specjalności i specjalizacji, dostosowując się do aktualnych potrzeb sektora IT (programowanie, bazy danych, cyberbezpieczeństwo, hardware, innowacje itp.).

Te uczelnie w Bydgoszczy rekrutują na kierunek informatyka:

 • INFORMATYKA, Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy
 • INFORMATYKA, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • INFORMATYKA, Bydgoska Szkoła Wyższa

Więcej w artykule: Informatyka w Bydgoszczy

Czytaj również

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia