Kierunki studiów WrocławNoweRankingiRekrutacja WrocławStudia WrocławTop studiaTOP Wrocław

Najpopularniejsze kierunki na uczelniach we Wrocławiu 2023

Ten moment nieuchronnie się zbliża. Pora podjąć ostateczną decyzję o wyborze kierunku studiów. Jeśli chcesz poznać najpopularniejsze kierunki we Wrocławiu, przygotowaliśmy specjalne zestawienie. Dowiesz się z niego, które wrocławskie uczelnie oferują w procesie rekrutacji właśnie te studia.

Jeśli interesują cię najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce i chcesz, któryś z nich studiować we Wrocławiu, sprawdź, na których uczelniach znajdziesz stosowną ofertę. Najpopularniejsze kierunki w Polsce w rekrutacji 2022/2023 to wymienione niżej wraz z informacją o liczbie chętnych. Wśród kierunków – łącznie 19 – takie jak: np. informatyka, psychologia, zarządzanie, prawo, ekonomia, filologia angielska, logistyka i wiele innych.

Wszystkie najpopularniejsze kierunki studiów są dostępne we Wrocławiu. Sprawdzamy, na których uczelniach. A wybór jak przystało na  tak duży ośrodek akademicki jest przy większości kierunków duży.

1 z 19

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe to jeden z ciekawszych kierunków studiów społecznych. Daje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, politologii i nauk społecznych. Studia są doskonałym przygotowaniem do profesjonalnego poruzania się w zakresie spraw europejskich i światowych.

Kierunek studiów stosunki międzynarodowe po raz pierwszy trafił na listę najbardziej popularnych kierunków. Chęć podjęcia tych studiów zadeklarowało ponad 8 000 kandydatów.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek stosunki międzynarodowe:

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, Uniwersytet Wrocławski
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność GLOBAL STUDIES – studia w języku angielskim, Uniwersytet Wrocławski

Więcej w artykule: Stosunki międzynarodowe we Wrocławiu

2 z 19

Mechanika i budowa maszyn

Kierunek budowa maszyn powrócił do zestawienia najpopularniejszych kierunków studiów po krótkiej przerwie. Studia inżynierskie w zakresie projektowanie konstrukcji mechanicznych chciało podjąć ponad 8 000 kandydatów.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn to doskonałe przygotowanie absolwentów do pracy w firmach produkcyjnych na całym świecie. Dzięki pracy inżynierów świat zapełnia się wciąż nowymi wynalazkami, przedmiotami, które służą człowiekowi na co dzień. Kierunek może być przygotowaniem do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek mechanika i budowa maszyn:

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, Politechnika Wrocławska
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia w j. angielskim, Politechnika Wrocławska
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ENERGETYCZNYCH, Politechnika Wrocławska

Więcej w artykule: Mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu

3 z 19

Automatyka i robotyka

Kierunek automatyka i robotyka powrócił do zestawienia najpopularniejszych kierunków studiów. Chęć studiowania właśnie tego kierunku zadeklarowało prawie 8 500 kandydatów. To dużo, ale niespecjalnie dziwi w obliczu zmian cywilizacyjnych i poszukiwania w przemyśle i innych gałęziach gospodarek rozwiązań związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych i ich robotyzacją.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek automatyka i robotyka:

Więcej w artykule: Automatyka i robotyka we Wrocławiu

4 z 19

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Ten jeden z ciekawszych kierunków, łączący wiedzę techniczną i zarządzanie produkcją, chciało studiować w poprzednim roku aż 8 979 kandydatów. Kierunek wciąż utrzymuje swoje wysokie miejsce na liście najpopularniejszych kierunków studiów.

Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zdobywają wiedzę z zakresu procesów projektowania, wytwarzania i zarządzania. Przygotowują się przede wszystkim do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie mogą prowadzić działalność badawczo-rozwojową, tworzyć nowoczesne rozwiązania i zarządzać procesami produkcji. Absolwenci często znajdują pracę w branży motoryzacyjnej, przemyśle spożywczym lub medycznym.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Politechnika Wrocławska
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Więcej w artykule: Zarządzanie i inżynieria produkcji we Wrocławiu

5 z 19

Informatyka stosowana

W obliczu ogromnego zainteresowania kierunkami informatycznymi nie może dziwić, że obecny na wielu uczelniach technicznych kierunek informatyka stosowana znalazł się na liście najpopularniejszych kierunków studiów. Wolę studiowania pokazało prawie 8 500 kandydatów.

Studia na kierunku informatyka stosowana najczęściej mają charakter interdyscyplinarny i łączą nauki informatyczne z zarządzaniem, fizyką, matematyką, czy naukami społecznymi. Studenci uczą się wykorzystywać tę wiedzę w rozwiązywaniu problemów ze świata biznesu, techniki, rozrywki (gry komputerowe). Absolwenci tego kierunku pracę niemal we wszystkich obszarach przemysłu, gospodarki czy administracji.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek informatyka stosowana:

 • INFORMATYKA STOSOWANA, Politechnika Wrocławska
 • INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, Uniwersytet Wrocławski

Więcej w artykule: Informatyka stosowana we Wrocławiu

6 z 19

Administracja

Studia administracyjne okazały się warte zainteresowania dla prawie 10 000 osób. Tyle właśnie aplikacji odnotowano w poprzedniej rekrutacji na polskich uczelniach.

Studia na kierunku administracja przygotowują do pracy w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, administracji publicznej i polityki administracyjnej, organizacji i zarządzania, ochrony środowiska, prawa finansów publicznych, pracy oraz Unii Europejskiej, czy narzędzi bankowych i kredytowych. Po zdobyciu wiedzy ogólnej, studenci często mają możliwość specjalizowania się w ramach wybranych specjalności związanych z różnymi sektorami administracji, samorządu terytorialnego, zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa, funkcjonowania Unii Europejskiej itp.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek administracja:

 • ADMINISTRACJA, Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu
 • ADMINISTRACJA, Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocław
 • ADMINISTRACJA, Uniwersytet Wrocławski

Więcej w artykule: Administracja we Wrocławiu

7 z 19

Logistyka

Ponad 11 000 kandydatów uznało, że studia logistyczne mogą być dobrym wyborem swojej ścieżki zawodowej. Dobre zarobki branży powodują, że zainteresowanie tym kierunkiem od kilku lat utrzymuje stabilny poziom, nie jest przejściową modą.

Logistyka to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, którego rozwój wymusza konieczność stałego dostosowywania się do potrzeb rynku pracy. Logistyka jest powiązana niemal z każdą gałęzią gospodarki, stąd też obecnie kandydaci na studia logistyczne mają do wyboru wiele specjalności. Transport, spedycja, logistyka produkcji, logistyka handlu i dystrybucji, gospodarka magazynowa, logistyka zakupów, zarządzanie łańcuchem dostaw – to tylko przykładowe specjalizacje.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek logistyka:

Więcej w artykule: Logistyka we Wrocławiu

8 z 19

Created with GIMP

Biotechnologia

Zamiłowanie do świata biologii wyniesione z lekcji szkolnych przekłada się na obecne od lat duże zainteresowanie studiami biotechnologicznymi. Praktyczny wymiar tych studiów powoduje, że ponad 10 000 kandydatów aplikowało na ten kierunek w ramach ostatniej rekrutacji.

Kierunek biotechnologia to studia interdyscyplinarne, które łączą nauki biologiczne z chemią, fizyką, czy informatyką. Studenci biotechnologii uczą się stosować techniki biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej m.in. w medycynie, ochronie środowiska i przemyśle. Wiedza biologiczna oraz umiejętności techniczne i biznesowe otwierają przed absolwentami atrakcyjne perspektywy zawodowe.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek biotechnologia:

 • BIOTECHNOLOGIA, Politechnika Wrocławska
 • BIOTECHNOLOGIA, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • BIOTECHNOLOGIA, Uniwersytet Wrocławski

Więcej w artykule: Biotechnologia we Wrocławiu

9 z 19

Fizjoterapia

Ten jeden z popularniejszych zawodów medycznych wciąż cieszy się stabilnym i dużym zainteresowaniem kandydatów. Ostatnia rekrutacja pokazała, że ponad 10 000 osób chciało podjąć studia właśnie na fizjoterapii.

Studenci kierunku fizjoterapia uczą się stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w procesach usprawniania osób niepełnosprawnych oraz osób z urazami, które spowodowały u nich utratę sprawności ruchowej. Zabiegi fizjoterapeutyczne mogą również pomagać w utrzymaniu określonego poziomu sprawności. Absolwent fizjoterapii potrafi wykonywać różne zabiegi specjalistyczne i jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek fizjoterapia:

 • FIZJOTERAPIA, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • FIZJOTERAPIA, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • FIZJOTERAPIA, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

Więcej w artykule: Fizjoterapia we Wrocławiu

10 z 19

Pielęgniarstwo

Jeszcze jakiś czas temu pielęgniarstwo nie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem kandydatów. Przełomem była poprzednia rekrutacja. Wolę studiowania pielęgniarstwa zgłosiło ponad. 10 500 absolwentów szkół średnich.

Na kierunku pielęgniarstwo studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych nauk medycznych, doskonaląc swoje kwalifikacje w powszechnych już pracowniach symulacji. Ważnym elementem procesu nauczania są praktyki, odbywane w szpitalach, ośrodkach opieki, czy zakładach pielęgnacyjnych. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek pielęgniarstwo:

 • PIELĘGNIARSTWO, Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • PIELĘGNIARSTWO, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Więcej w artykule: Pielęgniarstwo we Wrocławiu

11 z 19

Budownictwo

Dynamiczny rozwój budownictwa skłaniał kandydatów do podjęcia nauki na kierunku, który dobrze rokował jeśli spoglądać na rynek pracy. Budownictwo chciało w Polsce studiować 13 682 osób. To drugi po informatyce kierunek techniczny w zestawieniu najpopularniejszych kierunków studiów.

Studenci kierunku budownictwo uczą się projektować obiekty budowlane i konstrukcje inżynierskie, jak również kierować pracami podczas ich wykonywania. Zdobywają także umiejętności z zakresu wytwarzania materiałów i konstrukcji budowlanych, a także stosowania systemów informatycznych w budownictwie. Duże znaczenie ma także zdobywana wiedza dotycząca przepisów, procedur realizacji oraz organizacji przemysłu budowlanego. Absolwenci zyskują szerokie perspektywy zawodowe, gwarantujące niezwykle użyteczną, docenianą społecznie – i co równie ważne – dobrze wynagradzaną pracę.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek budownictwo:

Więcej w artykule: Budownictwo we Wrocławiu

12 z 19

Finanse i rachunkowość

Specjaliści od finansów są wszędzie. Trochę powyżej 13 000 kandydatów szukało swojego szczęścia w walce o indeks na kierunku finanse i rachunkowość.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość wyposażają studentów w wiedzę z zakresu finansów, związanego z nimi ryzyka, prowadzenia rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i instytucje publiczne. Studenci potrafią analizować zjawiska gospodarczo-finansowe w skali mikro i makro. Po zdobyciu wiedzy ogólnej mogą specjalizować się w wybranych specjalnościach, takich jak bankowość, ubezpieczenia, inwestycje i nieruchomości, podatki itd.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek finanse i rachunkowość:

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Uniwersytet WSB Merito Wrocław
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Więcej w artykule: Finanse i rachunkowość we Wrocławiu

13 z 19

Filologia angielska

Większość uczy się języka angielskiego w szkole średniej. Tej wiedzy i umiejętności jednak okazuje się za mało dla tych, którzy marzą o poznaniu języka Szekspira na wyższym poziomie. Najpopularniejsze studia językowe – filologiczne, przyciągnęły ponad 13 000 kandydatów.

Kierunek filologia angielska pozwala zdobyć studentom praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz wiedzę z zakresu językoznawstwa, kultury, literaturoznawstwa tego obszaru językowego. W zależności od wybranej specjalności/specjalizacji absolwenci najczęściej wybierają zawód tłumacza, nauczyciela lub realizują różne zadania w mediach, instytucjach naukowych lub międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek filologia angielska:

 • ANGLISTYKA, Uniwersytet Wrocławski
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, Uniwersytet WSB Merito Wrocław

Więcej w artykule: Filologia angielska we Wrocławiu

14 z 19

Ekonomia

Ekonomia bywa przepustką do robienia dobrych interesów. Może to właśnie skłoniło rok temu ponad 18 000 kandydatów do podjęcia starań o uzyskanie indeksu na kierunku ekonomia.

Studia na kierunku ekonomia przygotowują studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, wyposażając ich w znajomość najnowszych trendów i mechanizmów gospodarki światowej oraz umiejętność badania przyczyn i konsekwencji działań podejmowanych przez ekonomistów, przedsiębiorców, czy polityków. Wiedzę ogólnoekonomiczną mogą poszerzać w ramach wybieranych modułów przedmiotowych i specjalności.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek ekonomia:

 • EKONOMIA, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • EKONOMIA, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • EKONOMIA, Uniwersytet Wrocławski

Więcej w artykule: Ekonomia we Wrocławiu

15 z 19

Prawo

O indeksy na prawo – studia jednolite magisterskie – ubiegało się w poprzedniej rekrutacji ponad 22 000 kandydatów. Prawo to wciąż jeden z najpopularniejszych kierunków na polskich uczelniach.

Studenci kierunku prawo w początkowym etapie kształcenia uczą się posługiwać ogólną wiedzą prawniczą oraz ćwiczą tworzenie i rozumienie tekstów prawnych. Jest to przygotowanie do klasycznych zawodów prawniczych, takich jak sędzia, prokurator, radca prawny, czy notariusz. Studenci wybierają kilka interesujących ich bloków tematycznych, kreując już na tym etapie swoje perspektywy zawodowe.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek prawo:

 • PRAWO, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
 • PRAWO, Uniwersytet Wrocławski
 • PRAWO, Uniwersytet WSB Merito Wrocław
 • PRAWO, Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • PRAWO, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa Filia we Wrocławiu

Więcej w artykule: Prawo we Wrocławiu

16 z 19

Kierunek lekarski

Prestiż, jaki towarzyszy zawodom medycznym przekłada się na popularność kierunku lekarskiego. W poprzedniej rekrutacji ponad 21 000 kandydatów i to tylko w uczelniach podległych ministerstwu odpowiedzialnemu za edukację.

Przyszli lekarze, kształcący się na kierunku lekarskim, w pierwszej kolejności realizują program nauczania w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych (w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń praktycznych w laboratoriach). Odbywają także praktyki zawodowe. Po zdobyciu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych mogą specjalizować się w wybranych specjalnościach medycznych.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek lekarski:

 • KIERUNEK LEKARSKI, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Więcej w artykule: Kierunek lekarski we Wrocławiu

17 z 19

Zarządzanie

Na zarządzanie w poprzedniej rekrutacji było ponad 36 500 kandydatów. Ta ogromna liczba robi wrażenie i zapewnia czołowe miejsce rankingu najpopularniejszych kierunków.

Kierunek zarządzanie pozwala studentom na zdobywanie ogólnomenedżerskich umiejętności i wiedzy z zakresu różnych dziedzin, takich jak ekonomia, działalność biznesowa, marketing, podstawy finansów i rachunkowości, logistyka czy prawo handlowe. Niezdecydowani mogą przekonać się, co interesuje ich najbardziej, a następnie wybrać konkretną ścieżkę zawodową.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek zarządzanie:

 • ZARZĄDZANIE, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • ZARZĄDZANIE, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • ZARZĄDZANIE, Uniwersytet WSB Merito Wrocław
 • ZARZĄDZANIE, Politechnika Wrocławska
 • ZARZĄDZANIE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ZARZĄDZANIE, Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocław
 • ZARZĄDZANIE, Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ZARZĄDZANIE, Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
 • ZARZĄDZANIE, Collegium Humanum we Wrocławiu

Więcej w artykule: Zarządzanie we Wrocławiu

18 z 19

Psychologia

Kierunek psychologia jest w cenie u maturzystów. W zeszłym roku startowało na ten kierunek ponad 40 000 kandydatów. Podium wśród najpopularniejszych kierunków psychologia okupuje od wielu lat.

Studia na kierunku psychologia generalnie pozwalają studentom zdobywać wiedzę z zakresu mechanizmów i praw rządzących zachowaniem i psychiką człowieka. Studenci uczą się rozwiązywać jednostkowe i grupowe problemy psychospołeczne, oprócz wiedzy teoretycznej uzyskują także doświadczenie praktyczne. Swoje zainteresowania mogą poszerzać w ramach wybieranych specjalności, takich jak psychologia kliniczna, psychoterapia, psychologia biznesu, czy psychologia sądowa.

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek psychologia:

 • PSYCHOLOGIA, Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocław
 • PSYCHOLOGIA, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu (I stopnia)
 • PSYCHOLOGIA, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
 • PSYCHOLOGIA, Uniwersytet Wrocławski

Więcej w artykule: Psychologia we Wrocławiu

19 z 19

Informatyka

W roku poprzednim było ponad 44 163 kandydatów. Tyle osób ubiegało się o przyjęcie na kierunek informatyka. Od kilku lat na 1. miejscu podium wśród najpopularniejszych kierunków.

Studenci kierunku informatyka poznają matematyczne podstawy tej dziedziny, ucząc się jednocześnie wykorzystywać wiedzę teoretyczną w świecie nowoczesnych technologii informatycznych. Wiedza i umiejętności ogólne pozwalają studentom na elastyczny wybór specjalności, w ramach której rozwijają wyspecjalizowane kompetencje. Uczelnie stale poszerzają ofertę dostępnych specjalności i specjalizacji, dostosowując się do aktualnych potrzeb sektora IT (programowanie, bazy danych, cyberbezpieczeństwo, hardware, innowacje itp.).

Te uczelnie we Wrocławiu rekrutują na kierunek informatyka:

 • INFORMATYKA, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT we Wrocławiu
 • INFORMATYKA, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • INFORMATYKA, Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocław
 • INFORMATYKA, Uniwersytet WSB Merito Wrocław
 • INFORMATYKA, Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • INFORMATYKA, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we Wrocławiu
 • INFORMATYKA, Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
 • INFORMATYKA – studia inżynierskie, Uniwersytet Wrocławski
 • INFORMATYKA – studia licencjackie, Uniwersytet Wrocławski

Więcej w artykule: Informatyka we Wrocławiu

Czytaj również

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia