Kierunki studiów GdańskKierunki studiów TrójmiastoNoweRekrutacja GdańskRekrutacja na studiaStudia GdańskTOP GdańskTop studia

Najpopularniejsze kierunki na uczelniach w Trójmieście 2024

Ten moment nieuchronnie się zbliża. Pora podjąć ostateczną decyzję o wyborze kierunku studiów. Jeśli chcesz poznać najpopularniejsze kierunki, przygotowaliśmy specjalne zestawienie. Dowiesz się z niego, które trójmiejskie uczelnie oferują w procesie rekrutacji właśnie te studia.

Jeśli interesują cię najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce i chcesz, któryś z nich studiować w Trójmieście sprawdź, na których uczelniach znajdziesz stosowną ofertę. Najpopularniejsze kierunki w Polsce w rekrutacji 2023/2024 to wymienione niżej wraz z informacją o liczbie chętnych w skali całego kraju.

Wśród kierunków – łącznie 16 – takie jak: np. informatyka, psychologia, zarządzanie, prawo, ekonomia, filologia angielska, logistyka i wiele innych. W naszym zestawieniu pozostawiliśmy również informację o kierunkach, które były popularne również w poprzedniej rekrutacji, czyli administracja, mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka.

 • informatyka – 43607
 • psychologia – 42267
 • zarządzanie – 33739
 • kierunek lekarski (bez uczelni medycznych, nadzorowanych przez Ministra Zdrowia) – 32264
 • prawo – 23657
 • ekonomia – 18026
 • finanse i rachunkowość – 13251
 • fizjoterapia – 13240
 • filologia angielska – 13086
 • pielęgniarstwo – 12302
 • budownictwo – 11945
 • logistyka – 10772
 • biotechnologia – 10603
 • zarządzanie i inżynieria produkcji – 8760
 • informatyka stosowana – 8725
 • stosunki międzynarodowe – 8589

Prawie wszystkie najpopularniejsze kierunki studiów są dostępne w Trójmieście. Sprawdzamy, na których uczelniach. A wybór jak przystało na  tak duży ośrodek akademicki jest przy większości kierunków duży.

1 z 19

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe to jeden z ciekawszych kierunków studiów społecznych. Daje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, politologii i nauk społecznych. Studia są doskonałym przygotowaniem do profesjonalnego poruszania się w zakresie spraw europejskich i światowych.

Kierunek studiów stosunki międzynarodowe po raz kolejny trafił na listę najbardziej popularnych kierunków. Chęć podjęcia tych studiów zadeklarowało ponad 8 500 kandydatów.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek stosunki międzynarodowe:

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, Uniwersytet WSB Merito Gdańsk
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Więcej w artykule: Stosunki międzynarodowe w Gdańsku

2 z 19

Mechanika i budowa maszyn

Kierunek budowa maszyn powrócił w roku 2022 do zestawienia najpopularniejszych kierunków studiów po krótkiej przerwie. Studia inżynierskie w zakresie projektowanie konstrukcji mechanicznych chciało podjąć ponad wówczas 8 000 kandydatów. W 2023 kierunek zniknął z listy, ale u nas pozostawiliśmy o nim informacje.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn to doskonałe przygotowanie absolwentów do pracy w firmach produkcyjnych na całym świecie. Dzięki pracy inżynierów świat zapełnia się wciąż nowymi wynalazkami, przedmiotami, które służą człowiekowi na co dzień. Kierunek może być przygotowaniem do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek mechanika i budowa maszyn:

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, Politechnika Gdańska
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, Uniwersytet Morski w Gdyni

Więcej w artykule: Mechanika i budowa maszyn w Trójmieście

3 z 19

Automatyka i robotyka

Kierunek automatyka i robotyka powrócił do zestawienia najpopularniejszych kierunków studiów w 2022 roku. Chęć studiowania właśnie tego kierunku zadeklarowało wówczas prawie 8 500 kandydatów. To dużo, ale niespecjalnie dziwi w obliczu zmian cywilizacyjnych i poszukiwania w przemyśle i innych gałęziach gospodarek rozwiązań związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych i ich robotyzacją. W 2023 zniknął z listy TOP, ale u nas pozostawiliśmy informacje o tym kierunku.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek automatyka i robotyka:

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • AUTOMATYKA, CYBERNETYKA I ROBOTYKA, Politechnika Gdańska
 • AUTOMATYKA, ROBOTYKA I SYSTEMY STEROWANIA, Politechnika Gdańska

Więcej w artykule: Automatyka i robotyka – studia w Gdańsku

4 z 19

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Ten jeden z ciekawszych kierunków, łączący wiedzę techniczną i zarządzanie produkcją, chciało studiować w poprzednim roku aż 8 760 kandydatów. Kierunek wciąż utrzymuje swoje wysokie miejsce na liście najpopularniejszych kierunków studiów.

Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zdobywają wiedzę z zakresu procesów projektowania, wytwarzania i zarządzania. Przygotowują się przede wszystkim do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie mogą prowadzić działalność badawczo-rozwojową, tworzyć nowoczesne rozwiązania i zarządzać procesami produkcji. Absolwenci często znajdują pracę w branży motoryzacyjnej, przemyśle spożywczym lub medycznym.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Gdańska Szkoła Wyższa
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Politechnika Gdańska
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Więcej w artykule: Zarządzanie i inżynieria produkcji w Gdańsku

5 z 19

Created with GIMP

Informatyka stosowana

W obliczu ogromnego zainteresowania kierunkami informatycznymi nie może dziwić, że obecny na wielu uczelniach technicznych kierunek informatyka stosowana znalazł się na liście najpopularniejszych kierunków studiów. Wolę studiowania pokazało prawie 8 700 kandydatów.

Studia na kierunku informatyka stosowana najczęściej mają charakter interdyscyplinarny i łączą nauki informatyczne z zarządzaniem, fizyką, matematyką, czy naukami społecznymi. Studenci uczą się wykorzystywać tę wiedzę w rozwiązywaniu problemów ze świata biznesu, techniki, rozrywki (gry komputerowe). Absolwenci tego kierunku pracę niemal we wszystkich obszarach przemysłu, gospodarki czy administracji.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek informatyka stosowana:

 • aktualnie brak tego kierunku

6 z 19

Administracja

Studia administracyjne okazały się warte zainteresowania dla prawie 10 000 osób w rekrutacji 2022/23. Tyle właśnie aplikacji odnotowano w poprzedniej rekrutacji na polskich uczelniach. W ostatniej rekrutacji tych osób było znacznie mniej i kierunek znalazł się poza listą TOP. Informacje o nim jednak pozostawiliśmy.

Studia na kierunku administracja przygotowują do pracy w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, administracji publicznej i polityki administracyjnej, organizacji i zarządzania, ochrony środowiska, prawa finansów publicznych, pracy oraz Unii Europejskiej, czy narzędzi bankowych i kredytowych. Po zdobyciu wiedzy ogólnej, studenci często mają możliwość specjalizowania się w ramach wybranych specjalności związanych z różnymi sektorami administracji, samorządu terytorialnego, zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa, funkcjonowania Unii Europejskiej itp.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek administracja:

 • ADMINISTRACJA , Gdańska Szkoła Wyższa
 • ADMINISTRACJA , Uniwersytet Gdański
 • ADMINISTRACJA , Uniwersytet WSB Merito Gdańsk
 • ADMINISTRACJA , Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Więcej w artykule: Administracja w Trójmieście

7 z 19

Logistyka

Ponad 11 000 kandydatów uznało, że studia logistyczne mogą być dobrym wyborem swojej ścieżki zawodowej. Dobre zarobki branży powodują, że zainteresowanie tym kierunkiem od kilku lat utrzymuje stabilny poziom, nie jest przejściową modą.

Logistyka to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, którego rozwój wymusza konieczność stałego dostosowywania się do potrzeb rynku pracy. Logistyka jest powiązana niemal z każdą gałęzią gospodarki, stąd też obecnie kandydaci na studia logistyczne mają do wyboru wiele specjalności. Transport, spedycja, logistyka produkcji, logistyka handlu i dystrybucji, gospodarka magazynowa, logistyka zakupów, zarządzanie łańcuchem dostaw – to tylko przykładowe specjalizacje.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek logistyka:

 • LOGISTYKA , Uniwersytet WSB Merito Gdańsk
 • TRANSPORT I LOGISTYKA , Politechnika Gdańska
 • LOGISTYKA , Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • LOGISTYKA , Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Więcej w artykule: Logistyka w Trójmieście

8 z 19

Created with GIMP

Biotechnologia

Zamiłowanie do świata biologii wyniesione z lekcji szkolnych przekłada się na obecne od lat duże zainteresowanie studiami biotechnologicznymi. Praktyczny wymiar tych studiów powoduje, że ponad 10 000 kandydatów aplikowało na ten kierunek w ramach ostatniej rekrutacji.

Kierunek biotechnologia to studia interdyscyplinarne, które łączą nauki biologiczne z chemią, fizyką, czy informatyką. Studenci biotechnologii uczą się stosować techniki biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej m.in. w medycynie, ochronie środowiska i przemyśle. Wiedza biologiczna oraz umiejętności techniczne i biznesowe otwierają przed absolwentami atrakcyjne perspektywy zawodowe.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek biotechnologia:

 • BIOTECHNOLOGIA, Uniwersytet Gdański
 • BIOTECHNOLOGIA, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • BIOTECHNOLOGIA, Politechnika Gdańska

Więcej w artykule: Biotechnologia w Gdańsku

9 z 19

Fizjoterapia

Ten jeden z popularniejszych zawodów medycznych wciąż cieszy się stabilnym i dużym zainteresowaniem kandydatów. Ostatnia rekrutacja pokazała, że ponad 13 200 osób chciało podjąć studia właśnie na fizjoterapii.

Studenci kierunku fizjoterapia uczą się stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w procesach usprawniania osób niepełnosprawnych oraz osób z urazami, które spowodowały u nich utratę sprawności ruchowej. Zabiegi fizjoterapeutyczne mogą również pomagać w utrzymaniu określonego poziomu sprawności. Absolwent fizjoterapii potrafi wykonywać różne zabiegi specjalistyczne i jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek fizjoterapia:

 • FIZJOTERAPIA , Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • FIZJOTERAPIA , Gdański Uniwersytet Medyczny
 • FIZJOTERAPIA , Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Więcej w artykule: Fizjoterapia w Gdańsku

10 z 19

Pielęgniarstwo

Jeszcze jakiś czas temu pielęgniarstwo nie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem kandydatów. Przełomem była poprzednia rekrutacja. Wolę studiowania pielęgniarstwa zgłosiło ponad. 12 300 absolwentów szkół średnich.

Na kierunku pielęgniarstwo studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych nauk medycznych, doskonaląc swoje kwalifikacje w powszechnych już pracowniach symulacji. Ważnym elementem procesu nauczania są praktyki, odbywane w szpitalach, ośrodkach opieki, czy zakładach pielęgnacyjnych. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek pielęgniarstwo:

 • PIELĘGNIARSTWO , Gdański Uniwersytet Medyczny
 • PIELĘGNIARSTWO , Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie (Gdańsk)
 • PIELĘGNIARSTWO , Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Więcej w artykule: Pielęgniarstwo w Trójmieście

11 z 19

Budownictwo

Dynamiczny rozwój budownictwa skłaniał kandydatów do podjęcia nauki na kierunku, który dobrze rokował jeśli spoglądać na rynek pracy. Budownictwo chciało w Polsce studiować 12 000 osób. To drugi po informatyce kierunek techniczny w zestawieniu najpopularniejszych kierunków studiów.

Studenci kierunku budownictwo uczą się projektować obiekty budowlane i konstrukcje inżynierskie, jak również kierować pracami podczas ich wykonywania. Zdobywają także umiejętności z zakresu wytwarzania materiałów i konstrukcji budowlanych, a także stosowania systemów informatycznych w budownictwie. Duże znaczenie ma także zdobywana wiedza dotycząca przepisów, procedur realizacji oraz organizacji przemysłu budowlanego. Absolwenci zyskują szerokie perspektywy zawodowe, gwarantujące niezwykle użyteczną, docenianą społecznie – i co równie ważne – dobrze wynagradzaną pracę.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek budownictwo:

 • BUDOWNICTWO, Politechnika Gdańska

Więcej w artykule: Budownictwo w Gdańsku

12 z 19

Finanse i rachunkowość

Specjaliści od finansów są wszędzie. Trochę powyżej 13 000 kandydatów szukało swojego szczęścia w walce o indeks na kierunku finanse i rachunkowość.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość wyposażają studentów w wiedzę z zakresu finansów, związanego z nimi ryzyka, prowadzenia rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i instytucje publiczne. Studenci potrafią analizować zjawiska gospodarczo-finansowe w skali mikro i makro. Po zdobyciu wiedzy ogólnej mogą specjalizować się w wybranych specjalnościach, takich jak bankowość, ubezpieczenia, inwestycje i nieruchomości, podatki itd.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek finanse i rachunkowość:

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Uniwersytet Gdański
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Uniwersytet WSB Merito Gdańsk
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, SPECJALNOŚĆ FINANCIAL ANALYST , Uniwersytet Gdański
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Więcej w artykule: Finanse i rachunkowość w Trójmieście

13 z 19

Filologia angielska

Większość uczy się języka angielskiego w szkole średniej. Tej wiedzy i umiejętności jednak okazuje się za mało dla tych, którzy marzą o poznaniu języka Szekspira na wyższym poziomie. Najpopularniejsze studia językowe – filologiczne, przyciągnęły ponad 13 000 kandydatów.

Kierunek filologia angielska pozwala zdobyć studentom praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz wiedzę z zakresu językoznawstwa, kultury, literaturoznawstwa tego obszaru językowego. W zależności od wybranej specjalności/specjalizacji absolwenci najczęściej wybierają zawód tłumacza, nauczyciela lub realizują różne zadania w mediach, instytucjach naukowych lub międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek filologia angielska:

 • FILOLOGIA ANGIELSKA , Akademia Ateneum w Gdańsku
 • FILOLOGIA ANGIELSKA , Uniwersytet Gdański
 • FILOLOGIA ANGIELSKA , Uniwersytet WSB Merito Gdańsk
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA , Akademia Ateneum w Gdańsku
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA , Uniwersytet Gdański
 • FILOLOGIA ANGIELSKA , Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Więcej w artykule: Filologia angielska w Trójmieście

14 z 19

Ekonomia

Ekonomia bywa przepustką do robienia dobrych interesów. Może to właśnie skłoniło rok temu ponad 18 000 kandydatów do podjęcia starań o uzyskanie indeksu na kierunku ekonomia.

Studia na kierunku ekonomia przygotowują studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, wyposażając ich w znajomość najnowszych trendów i mechanizmów gospodarki światowej oraz umiejętność badania przyczyn i konsekwencji działań podejmowanych przez ekonomistów, przedsiębiorców, czy polityków. Wiedzę ogólnoekonomiczną mogą poszerzać w ramach wybieranych modułów przedmiotowych i specjalności.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek ekonomia:

 • EKONOMIA , Politechnika Gdańska
 • EKONOMIA , Uniwersytet Gdański
 • EKONOMIA , Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Więcej w artykule: Ekonomia w Trójmieście

15 z 19

Prawo

O indeksy na prawo – studia jednolite magisterskie – ubiegało się w poprzedniej rekrutacji ponad 23 000 kandydatów. Prawo to wciąż jeden z najpopularniejszych kierunków na polskich uczelniach.

Studenci kierunku prawo w początkowym etapie kształcenia uczą się posługiwać ogólną wiedzą prawniczą oraz ćwiczą tworzenie i rozumienie tekstów prawnych. Jest to przygotowanie do klasycznych zawodów prawniczych, takich jak sędzia, prokurator, radca prawny, czy notariusz. Studenci wybierają kilka interesujących ich bloków tematycznych, kreując już na tym etapie swoje perspektywy zawodowe.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek prawo:

 • PRAWO , Uniwersytet Gdański
 • PRAWO , Uniwersytet WSB Merito Gdańsk
 • PRAWO , Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Więcej w artykule: Prawo w Trójmieście

16 z 19

Kierunek lekarski

Prestiż, jaki towarzyszy zawodom medycznym przekłada się na popularność kierunku lekarskiego. W poprzedniej rekrutacji ponad 32 000 kandydatów i to tylko w uczelniach podległych ministerstwu odpowiedzialnemu za edukację.

Przyszli lekarze, kształcący się na kierunku lekarskim, w pierwszej kolejności realizują program nauczania w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych (w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń praktycznych w laboratoriach). Odbywają także praktyki zawodowe. Po zdobyciu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych mogą specjalizować się w wybranych specjalnościach medycznych.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek lekarski:

 • KIERUNEK LEKARSKI, Gdański Uniwersytet Medyczny

Więcej w artykule: Kierunek lekarski w Gdańsku

17 z 19

Zarządzanie

Na zarządzanie w poprzedniej rekrutacji było ponad 33 500 kandydatów. Ta ogromna liczba robi wrażenie i zapewnia czołowe miejsce rankingu najpopularniejszych kierunków.

Kierunek zarządzanie pozwala studentom na zdobywanie ogólnomenedżerskich umiejętności i wiedzy z zakresu różnych dziedzin, takich jak ekonomia, działalność biznesowa, marketing, podstawy finansów i rachunkowości, logistyka czy prawo handlowe. Niezdecydowani mogą przekonać się, co interesuje ich najbardziej, a następnie wybrać konkretną ścieżkę zawodową.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek zarządzanie:

 • MANAGEMENT , Uniwersytet WSB Merito Gdańsk
 • ZARZĄDZANIE , Akademia Ateneum w Gdańsku
 • ZARZĄDZANIE , Gdańska Szkoła Wyższa
 • ZARZĄDZANIE , Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • ZARZĄDZANIE , Politechnika Gdańska
 • ZARZĄDZANIE , Uniwersytet Gdański
 • ZARZĄDZANIE , Uniwersytet WSB Merito Gdańsk
 • ZARZĄDZANIE , Wyższa Szkoła Społeczno -Ekonomiczna w Gdańsku
 • MANAGEMENT , Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • MANAGEMENT , Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
 • ZARZĄDZANIE , Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • ZARZĄDZANIE , Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
 • ZARZĄDZANIE , Uniwersytet Morski w Gdyni

Więcej w artykule: Zarządzanie w Trójmieście

18 z 19

Psychologia

Kierunek psychologia jest w cenie u maturzystów. W zeszłym roku startowało na ten kierunek ponad 42 000 kandydatów. Podium wśród najpopularniejszych kierunków psychologia okupuje od wielu lat.

Studia na kierunku psychologia generalnie pozwalają studentom zdobywać wiedzę z zakresu mechanizmów i praw rządzących zachowaniem i psychiką człowieka. Studenci uczą się rozwiązywać jednostkowe i grupowe problemy psychospołeczne, oprócz wiedzy teoretycznej uzyskują także doświadczenie praktyczne. Swoje zainteresowania mogą poszerzać w ramach wybieranych specjalności, takich jak psychologia kliniczna, psychoterapia, psychologia biznesu, czy psychologia sądowa.

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek psychologia:

Więcej w artykule: Psychologia w Trójmieście

19 z 19

Informatyka

W roku poprzednim było ponad 43,5 tysiąca kandydatów. Tyle osób ubiegało się o przyjęcie na kierunek informatyka w skali całego kraju. Od kilku lat na 1. miejscu podium wśród najpopularniejszych kierunków.

Studenci kierunku informatyka poznają matematyczne podstawy tej dziedziny, ucząc się jednocześnie wykorzystywać wiedzę teoretyczną w świecie nowoczesnych technologii informatycznych. Wiedza i umiejętności ogólne pozwalają studentom na elastyczny wybór specjalności, w ramach której rozwijają wyspecjalizowane kompetencje. Uczelnie stale poszerzają ofertę dostępnych specjalności i specjalizacji, dostosowując się do aktualnych potrzeb sektora IT (programowanie, bazy danych, cyberbezpieczeństwo, hardware, innowacje itp.).

Te uczelnie w Trójmieście rekrutują na kierunek informatyka:

 • INFORMATYKA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI , Uniwersytet Gdański
 • INFORMATYKA, PROFIL PRAKTYCZNY , Uniwersytet Gdański
 • INFORMATYKA , Politechnika Gdańska
 • INFORMATYKA , Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
 • INFORMATYKA , Uniwersytet WSB Merito Gdańsk
 • INFORMATYKA , Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • INFORMATYKA , Uniwersytet Morski w Gdyni
 • INFORMATYKA , Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Więcej w artykule: Informatyka w Trójmieście

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia