Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska
Misją Politechniki Poznańskiej jest kształcenie wysokokwalifikowanych kadr w szeroko rozumianej inżynierii, w ścisłym związku z badaniami naukowymi, rozwojem technologii i innowacji, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem. Obecnie Politechnika Poznańska jest dziewięciowydziałową szkołą wyższą, kształcącą prawie dwadzieścia tysięcy studentów na 24. kierunkach. Na Uczelni pracuje ponad tysiącosobowa kadra nauczycieli akademickich.
Politechnika Poznańska prowadzi szeroko rozwinięte prace naukowo-badawcze i zajęcia dydaktyczne na 24. kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na 14. kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia i 12. drugiego stopnia. Ogółem w Politechnice Poznańskiej kształci się prawie dwadzieścia tysięcy studentów. Od roku akademickiego 2006/2007 Politechnika Poznańska prowadzi również dotychczasowe studia doktoranckie jako studia III stopnia.

Kierunki studiów

studia I stopnia

studia podyplomowe

Rekrutacja

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT, REKRUTACJA lub Uchwale Senatu na stronie Politechnika Poznańska

Kontakt i lokalizacja

Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań
https://www.put.poznan.pl

O uczelni

Oferta dydaktyczna Politechniki Poznańskiej jest nowoczesna, bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Studenci wybierają kierunki studiów na Politechnice Poznańskiej ze względu na wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowaną kadrę, a także możliwość pełnego realizowania swoich naukowych i pozanaukowych zainteresowań oraz przyjazną atmosferę. Prawdziwą dumą Uczelni są studenci odnoszący sukcesy w międzynarodowych konkursach, działający w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Na uczelni studiuje ponad 20 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. O ich wykształcenie troszczy się ponad 1200 nauczycieli akademickich. Realizacja misji Uczelni pozwala urzeczywistnić wizję Politechniki Poznańskiej, jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, z aspiracjami do bycia partnerem uczelni europejskich pod względem jakości kształcenia oraz poziomu badań naukowych.
Interesują cię studia techniczne w Poznaniu? Z pewnością pomyślałeś o podjęciu nauki na Politechnice Poznańskiej, która należy do najbardziej renomowanych szkół wyższych technicznych w Polsce. Uczelnia jest kuźnią ogromnej rzeszy bardzo dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu inżynierów i magistrów inżynierów. Politechnika stawia na jakość kształcenia, dając studentom kapitał, z którym wchodzą z sukcesami na rynek pracy. Uczelnia kształci studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. Poznaj ciekawe kierunki studiów na Politechnice Poznańskiej. Zastanów się, jakie wybrać studia w Poznaniu.

Kierunki studiów – Politechnika Poznańska

Studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie, zasady rekrutacji

Lista kierunków na Politechnice Poznańskiej przygotowana na rok akademicki 2021/2022. Obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia. Dowiedz się więcej o specyfice kierunków na poszczególnych wydziałach Politechniki. Poznaj kierunki, na których nauka prowadzona jest w języku angielskim.

Uczelnia przygotowała dla kandydatów na nowy rok akademicki wiele ciekawych propozycji, które cieszyły się w ramach minionych rekrutacji dużym powodzeniem wśród kandydatów. Propozycje Politechniki Poznańskiej obejmują różne rodzaje studiów. W ofercie kierunków znajdziecie studia techniczne, studia informatyczne, studia chemiczne, studia logistyczne itp. Jedną z najnowszych propozycji jest kierunek SZTUCZNA INTELIGENCJA, studia prowadzone w języku angielskim. Nowością są również kierunki ARCHITEKTURA WNĘTRZ, INŻYNIERIA LOTNICZA.
Specjalnie dla was przygotowaliśmy wyszukiwarkę, która uwzględnia zasady rekrutacji oraz możliwość wyboru kierunku zgodnie z wybranymi przedmiotami na maturze. Wystarczy wpisać nazwę przedmiotu np. informatyka, by dowiedzieć się, na których kierunkach ten przedmiot z matury uwzględniany jest w rekrutacji.

Politechnika Poznańska, zasady rekrutacji, kierunki studiów – wyszukiwarka

Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • BUDOWNICTWO
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • ENERGETYKA
 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
 • KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU
 • LOGISTYKA
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA / CHEMICAL TECHNOLOGY
 • TRANSPORT
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale REKRUTACJA na stronie Politechnika Poznańska

Kontakt

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
tel. 61 665 35 48
www.put.poznan.pl/

LOKALIZACJA