Kierunki studiówKierunki studiów SzczecinNoweRankingiRekrutacja SzczecinStudia SzczecinTop studiaTOP Szczecin

Popularne kierunki studiów na uczelniach w Szczecinie 2024

Jeśli chcesz się poznać popularne kierunki studiów w Szczecinie, przygotowaliśmy specjalne zestawienie. Dowiesz się z niego, które szczecińskie uczelnie oferują w procesie rekrutacji właśnie te studia.

Jeśli interesują cię popularne kierunki studiów w Polsce i chcesz, któryś z nich studiować w Szczecinie, sprawdź, na których uczelniach znajdziesz stosowną ofertę. Najpopularniejsze kierunki w Polsce w rekrutacji 2023/2024 to wymienione niżej wraz z informacją o liczbie chętnych w skali całego kraju.

Wśród kierunków – łącznie 16 – takie jak: np. informatyka, psychologia, zarządzanie, prawo, ekonomia, filologia angielska, logistyka i wiele innych. W naszym zestawieniu pozostawiliśmy również informację o kierunkach, które były popularne w poprzedniej rekrutacji, czyli administracja, mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka.

 • informatyka – 43607
 • psychologia – 42267
 • zarządzanie – 33739
 • kierunek lekarski (bez uczelni medycznych, nadzorowanych przez Ministra Zdrowia) – 32264
 • prawo – 23657
 • ekonomia – 18026
 • finanse i rachunkowość – 13251
 • fizjoterapia – 13240
 • filologia angielska – 13086
 • pielęgniarstwo – 12302
 • budownictwo – 11945
 • logistyka – 10772
 • biotechnologia – 10603
 • zarządzanie i inżynieria produkcji – 8760
 • informatyka stosowana – 8725
 • stosunki międzynarodowe – 8589

Prawie wszystkie najpopularniejsze kierunki studiów są dostępne w Szczecinie. Sprawdzamy, na których uczelniach. A wybór jak przystało na tak duży ośrodek akademicki, jakim jest Szczecin, jest przy wielu kierunkach możliwy.

1 z 19

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe to jeden z ciekawszych kierunków studiów społecznych. Daje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, politologii i nauk społecznych. Studia są doskonałym przygotowaniem do profesjonalnego poruszania się w zakresie spraw europejskich i światowych.

Kierunek studiów stosunki międzynarodowe po kolejny trafił na listę najbardziej popularnych kierunków. Chęć podjęcia tych studiów zadeklarowało ponad 8 500 kandydatów.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek stosunki międzynarodowe:

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, Uniwersytet Szczeciński

Więcej w artykule: Stosunki międzynarodowe w Szczecinie

2 z 19

Mechanika i budowa maszyn

Kierunek budowa maszyn powrócił w roku 2022 do zestawienia najpopularniejszych kierunków studiów po krótkiej przerwie. Studia inżynierskie w zakresie projektowanie konstrukcji mechanicznych chciało podjąć ponad wówczas 8 000 kandydatów. W 2023 kierunek zniknął z listy, ale u nas pozostawiliśmy o nim informacje.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn to doskonałe przygotowanie absolwentów do pracy w firmach produkcyjnych na całym świecie. Dzięki pracy inżynierów świat zapełnia się wciąż nowymi wynalazkami, przedmiotami, które służą człowiekowi na co dzień. Kierunek może być przygotowaniem do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek mechanika i budowa maszyn:

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN , Politechnika Morska w Szczecinie
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN , Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN W JĘZYKU ANGIELSKIM , Politechnika Morska w Szczecinie

Więcej w artykule: Mechanika i budowa maszyn w Szczecinie

3 z 19

Automatyka i robotyka

Kierunek automatyka i robotyka powrócił do zestawienia najpopularniejszych kierunków studiów w 2022 roku. Chęć studiowania właśnie tego kierunku zadeklarowało wówczas prawie 8 500 kandydatów. To dużo, ale niespecjalnie dziwi w obliczu zmian cywilizacyjnych i poszukiwania w przemyśle i innych gałęziach gospodarek rozwiązań związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych i ich robotyzacją. W 2023 zniknął z listy TOP, ale u nas pozostawiliśmy informacje o tym kierunku.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek automatyka i robotyka:

Więcej w artykule: Automatyka i robotyka w Szczecinie

4 z 19

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Ten jeden z ciekawszych kierunków, łączący wiedzę techniczną i zarządzanie produkcją, chciało studiować w poprzednim roku aż 8 760 kandydatów. Kierunek wciąż utrzymuje swoje wysokie miejsce na liście najpopularniejszych kierunków studiów.

Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zdobywają wiedzę z zakresu procesów projektowania, wytwarzania i zarządzania. Przygotowują się przede wszystkim do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie mogą prowadzić działalność badawczo-rozwojową, tworzyć nowoczesne rozwiązania i zarządzać procesami produkcji. Absolwenci często znajdują pracę w branży motoryzacyjnej, przemyśle spożywczym lub medycznym.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Politechnika Morska w Szczecinie
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Więcej w artykule: Zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie

5 z 19

Created with GIMP

Informatyka stosowana

W obliczu ogromnego zainteresowania kierunkami informatycznymi nie może dziwić, że obecny na wielu uczelniach technicznych kierunek informatyka stosowana znalazł się na liście najpopularniejszych kierunków studiów. Wolę studiowania pokazało ponad 8 700 kandydatów.

Studia na kierunku informatyka stosowana najczęściej mają charakter interdyscyplinarny i łączą nauki informatyczne z zarządzaniem, fizyką, matematyką, czy naukami społecznymi. Studenci uczą się wykorzystywać tę wiedzę w rozwiązywaniu problemów ze świata biznesu, techniki, rozrywki (gry komputerowe). Absolwenci tego kierunku pracę niemal we wszystkich obszarach przemysłu, gospodarki czy administracji.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek informatyka stosowana:

 • brak aktualnie tego kierunku w ofercie

6 z 19

Administracja

Studia administracyjne okazały się warte zainteresowania dla prawie 10 000 osób w rekrutacji 2022/23. Tyle właśnie aplikacji odnotowano w poprzedniej rekrutacji na polskich uczelniach. W ostatniej rekrutacji tych osób było znacznie mniej i kierunek znalazł się poza listą TOP. Informacje o nim jednak pozostawiliśmy.

Studia na kierunku administracja przygotowują do pracy w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, administracji publicznej i polityki administracyjnej, organizacji i zarządzania, ochrony środowiska, prawa finansów publicznych, pracy oraz Unii Europejskiej, czy narzędzi bankowych i kredytowych. Po zdobyciu wiedzy ogólnej, studenci często mają możliwość specjalizowania się w ramach wybranych specjalności związanych z różnymi sektorami administracji, samorządu terytorialnego, zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa, funkcjonowania Unii Europejskiej itp.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek administracja:

 • ADMINISTRACJA, Uniwersytet Szczeciński
 • ADMINISTRACJA, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
 • ADMINISTRACJA , Collegium Humanum w Szczecinie

Więcej w artykule: Administracja w Szczecinie

7 z 19

Logistyka

Ponad 11 000 kandydatów uznało, że studia logistyczne mogą być dobrym wyborem swojej ścieżki zawodowej. Dobre zarobki branży powodują, że zainteresowanie tym kierunkiem od kilku lat utrzymuje stabilny poziom, nie jest przejściową modą.

Logistyka to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, którego rozwój wymusza konieczność stałego dostosowywania się do potrzeb rynku pracy. Logistyka jest powiązana niemal z każdą gałęzią gospodarki, stąd też obecnie kandydaci na studia logistyczne mają do wyboru wiele specjalności. Transport, spedycja, logistyka produkcji, logistyka handlu i dystrybucji, gospodarka magazynowa, logistyka zakupów, zarządzanie łańcuchem dostaw – to tylko przykładowe specjalizacje.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek logistyka:

 • LOGISTYKA , Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • LOGISTYKA , Uniwersytet Szczeciński
 • LOGISTYKA , Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • LOGISTYKA , Politechnika Morska w Szczecinie
 • LOGISTYKA – studia inżynierskie , Uniwersytet Szczeciński

Więcej w artykule: Logistyka w Szczecinie

8 z 19

Created with GIMP

Biotechnologia

Zamiłowanie do świata biologii wyniesione z lekcji szkolnych przekłada się na obecne od lat duże zainteresowanie studiami biotechnologicznymi. Praktyczny wymiar tych studiów powoduje, że ponad 10 000 kandydatów aplikowało na ten kierunek w ramach ostatniej rekrutacji.

Kierunek biotechnologia to studia interdyscyplinarne, które łączą nauki biologiczne z chemią, fizyką, czy informatyką. Studenci biotechnologii uczą się stosować techniki biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej m.in. w medycynie, ochronie środowiska i przemyśle. Wiedza biologiczna oraz umiejętności techniczne i biznesowe otwierają przed absolwentami atrakcyjne perspektywy zawodowe.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek biotechnologia:

 • BIOTECHNOLOGIA, Uniwersytet Szczeciński
 • BIOTECHNOLOGIA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Więcej w artykule: Biotechnologia w Szczecinie

9 z 19

Fizjoterapia

Ten jeden z popularniejszych zawodów medycznych wciąż cieszy się stabilnym i dużym zainteresowaniem kandydatów. Ostatnia rekrutacja pokazała, że ponad 13 200 osób chciało podjąć studia właśnie na fizjoterapii.

Studenci kierunku fizjoterapia uczą się stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w procesach usprawniania osób niepełnosprawnych oraz osób z urazami, które spowodowały u nich utratę sprawności ruchowej. Zabiegi fizjoterapeutyczne mogą również pomagać w utrzymaniu określonego poziomu sprawności. Absolwent fizjoterapii potrafi wykonywać różne zabiegi specjalistyczne i jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek fizjoterapia:

 • FIZJOTERAPIA, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • FIZJOTERAPIA, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

Więcej w artykule: Fizjoterapia w Szczecinie

10 z 19

Pielęgniarstwo

Jeszcze jakiś czas temu pielęgniarstwo nie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem kandydatów. Przełomem była poprzednia rekrutacja. Wolę studiowania pielęgniarstwa zgłosiło ponad. 12 300 absolwentów szkół średnich.

Na kierunku pielęgniarstwo studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych nauk medycznych, doskonaląc swoje kwalifikacje w powszechnych już pracowniach symulacji. Ważnym elementem procesu nauczania są praktyki, odbywane w szpitalach, ośrodkach opieki, czy zakładach pielęgnacyjnych. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek pielęgniarstwo:

 • PIELĘGNIARSTWO, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Więcej w artykule: Pielęgniarstwo w Szczecinie

11 z 19

Budownictwo

Dynamiczny rozwój budownictwa skłaniał kandydatów do podjęcia nauki na kierunku, który dobrze rokował jeśli spoglądać na rynek pracy. Budownictwo chciało w Polsce studiować prawie 12 000 osób. To drugi po informatyce kierunek techniczny w zestawieniu najpopularniejszych kierunków studiów.

Studenci kierunku budownictwo uczą się projektować obiekty budowlane i konstrukcje inżynierskie, jak również kierować pracami podczas ich wykonywania. Zdobywają także umiejętności z zakresu wytwarzania materiałów i konstrukcji budowlanych, a także stosowania systemów informatycznych w budownictwie. Duże znaczenie ma także zdobywana wiedza dotycząca przepisów, procedur realizacji oraz organizacji przemysłu budowlanego. Absolwenci zyskują szerokie perspektywy zawodowe, gwarantujące niezwykle użyteczną, docenianą społecznie – i co równie ważne – dobrze wynagradzaną pracę.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek budownictwo:

 • BUDOWNICTWO, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • BUDOWNICTWO (INŻYNIER EUROPEJSKI), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Więcej w artykule: Budownictwo w Szczecinie

12 z 19

Finanse i rachunkowość

Specjaliści od finansów są wszędzie. Trochę powyżej 13 000 kandydatów szukało swojego szczęścia w walce o indeks na kierunku finanse i rachunkowość.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość wyposażają studentów w wiedzę z zakresu finansów, związanego z nimi ryzyka, prowadzenia rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i instytucje publiczne. Studenci potrafią analizować zjawiska gospodarczo-finansowe w skali mikro i makro. Po zdobyciu wiedzy ogólnej mogą specjalizować się w wybranych specjalnościach, takich jak bankowość, ubezpieczenia, inwestycje i nieruchomości, podatki itd.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek finanse i rachunkowość:

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Collegium Humanum w Szczecinie
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Uniwersytet Szczeciński

Więcej w artykule: Finanse i rachunkowość w Szczecinie

13 z 19

Filologia angielska

Większość uczy się języka angielskiego w szkole średniej. Tej wiedzy i umiejętności jednak okazuje się za mało dla tych, którzy marzą o poznaniu języka Szekspira na wyższym poziomie. Najpopularniejsze studia językowe – filologiczne, przyciągnęły ponad 13 000 kandydatów.

Kierunek filologia angielska pozwala zdobyć studentom praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz wiedzę z zakresu językoznawstwa, kultury, literaturoznawstwa tego obszaru językowego. W zależności od wybranej specjalności/specjalizacji absolwenci najczęściej wybierają zawód tłumacza, nauczyciela lub realizują różne zadania w mediach, instytucjach naukowych lub międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek filologia angielska:

 • FILOLOGIA ANGIELSKA, Uniwersytet Szczeciński

Więcej w artykule: Filologia angielska w Szczecinie

14 z 19

Ekonomia

Ekonomia bywa przepustką do robienia dobrych interesów. Może to właśnie skłoniło rok temu ponad 18 000 kandydatów do podjęcia starań o uzyskanie indeksu na kierunku ekonomia.

Studia na kierunku ekonomia przygotowują studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, wyposażając ich w znajomość najnowszych trendów i mechanizmów gospodarki światowej oraz umiejętność badania przyczyn i konsekwencji działań podejmowanych przez ekonomistów, przedsiębiorców, czy polityków. Wiedzę ogólnoekonomiczną mogą poszerzać w ramach wybieranych modułów przedmiotowych i specjalności.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek ekonomia:

 • EKONOMIA, Uniwersytet Szczeciński
 • EKONOMIA, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • EKONOMIA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Więcej w artykule: Ekonomia w Szczecinie

15 z 19

Prawo

O indeksy na prawo – studia jednolite magisterskie – ubiegało się w poprzedniej rekrutacji ponad 23 000 kandydatów. Prawo to wciąż jeden z najpopularniejszych kierunków na polskich uczelniach.

Studenci kierunku prawo w początkowym etapie kształcenia uczą się posługiwać ogólną wiedzą prawniczą oraz ćwiczą tworzenie i rozumienie tekstów prawnych. Jest to przygotowanie do klasycznych zawodów prawniczych, takich jak sędzia, prokurator, radca prawny, czy notariusz. Studenci wybierają kilka interesujących ich bloków tematycznych, kreując już na tym etapie swoje perspektywy zawodowe.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek prawo:

 • PRAWO, Uniwersytet Szczeciński
 • PRAWO, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
 • PRAWO , Collegium Humanum w Szczecinie

Więcej w artykule: Prawo w Szczecinie

16 z 19

Kierunek lekarski

Prestiż, jaki towarzyszy zawodom medycznym przekłada się na popularność kierunku lekarskiego. W poprzedniej rekrutacji ponad 32 000 kandydatów i to tylko w uczelniach podległych ministerstwu odpowiedzialnemu za edukację.

Przyszli lekarze, kształcący się na kierunku lekarskim, w pierwszej kolejności realizują program nauczania w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych (w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń praktycznych w laboratoriach). Odbywają także praktyki zawodowe. Po zdobyciu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych mogą specjalizować się w wybranych specjalnościach medycznych.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek lekarski:

 • KIERUNEK LEKARSKI, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Więcej w artykule: Kierunek lekarski w Szczecinie

17 z 19

Zarządzanie

Na zarządzanie w poprzedniej rekrutacji było ponad 33 500 kandydatów. Ta ogromna liczba robi wrażenie i zapewnia czołowe miejsce rankingu najpopularniejszych kierunków.

Kierunek zarządzanie pozwala studentom na zdobywanie ogólnomenedżerskich umiejętności i wiedzy z zakresu różnych dziedzin, takich jak ekonomia, działalność biznesowa, marketing, podstawy finansów i rachunkowości, logistyka czy prawo handlowe. Niezdecydowani mogą przekonać się, co interesuje ich najbardziej, a następnie wybrać konkretną ścieżkę zawodową.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek zarządzanie:

 • ZARZĄDZANIE , Collegium Humanum w Szczecinie
 • ZARZĄDZANIE , Politechnika Morska w Szczecinie
 • ZARZĄDZANIE , Uniwersytet Szczeciński
 • ZARZĄDZANIE , Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • ZARZĄDZANIE , Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • ZARZĄDZANIE , Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • ZARZĄDZANIE , Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Więcej w artykule: Zarządzanie w Szczecinie

18 z 19

Psychologia

Kierunek psychologia jest w cenie u maturzystów. W zeszłym roku startowało na ten kierunek ponad 42 000 kandydatów. Podium wśród najpopularniejszych kierunków psychologia okupuje od wielu lat.

Studia na kierunku psychologia generalnie pozwalają studentom zdobywać wiedzę z zakresu mechanizmów i praw rządzących zachowaniem i psychiką człowieka. Studenci uczą się rozwiązywać jednostkowe i grupowe problemy psychospołeczne, oprócz wiedzy teoretycznej uzyskują także doświadczenie praktyczne. Swoje zainteresowania mogą poszerzać w ramach wybieranych specjalności, takich jak psychologia kliniczna, psychoterapia, psychologia biznesu, czy psychologia sądowa.

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek psychologia:

 • PSYCHOLOGIA , Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • PSYCHOLOGIA, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • PSYCHOLOGIA, Uniwersytet Szczeciński
 • PSYCHOLOGIA, Collegium Humanum w Szczecinie

Więcej w artykule: Psychologia w Szczecinie

19 z 19

Informatyka

W roku poprzednim było ponad 43 500 kandydatów. Tyle osób ubiegało się o przyjęcie na kierunek informatyka. Od kilku lat na 1. miejscu podium wśród najpopularniejszych kierunków.

Studenci kierunku informatyka poznają matematyczne podstawy tej dziedziny, ucząc się jednocześnie wykorzystywać wiedzę teoretyczną w świecie nowoczesnych technologii informatycznych. Wiedza i umiejętności ogólne pozwalają studentom na elastyczny wybór specjalności, w ramach której rozwijają wyspecjalizowane kompetencje. Uczelnie stale poszerzają ofertę dostępnych specjalności i specjalizacji, dostosowując się do aktualnych potrzeb sektora IT (programowanie, bazy danych, cyberbezpieczeństwo, hardware, innowacje itp.).

Te uczelnie w Szczecinie rekrutują na kierunek informatyka:

 • INFORMATYKA , Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • INFORMATYKA , Politechnika Morska w Szczecinie
 • INFORMATYKA , Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • INFORMATYKA , Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • INFORMATYKA – studia licencjackie , Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Więcej w artykule: Informatyka w Szczecinie

Czytaj również

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia